O. fra Ivo Bagarić

Preminuo:
tra 23 2009
U mjestu:
Tomislavgrad
Ukratko:

Iz Bukovice, u 91. godini života, 72. redovništva i 66. svećeništva. Bio je doktor teologije. Obnašao je službe kapelana, župnika, gvardijana, definitora Provincije i generalnog subdelegata („provincijala“). Objavio je brojne članke, osobito u Našim ognjištima/Svetoj baštini (listu u kojemu je godinama bio zamjenik glavnog urednika), kao i nekoliko knjiga. Pokopan je na groblju Karaula.

Sjećanje na

svibnja 11 1840
Posušje