O. fra Ivo Vasilj

Preminuo:
kol 23 1909
U mjestu:
Gradanić
Ukratko:

Iz Međugorja, u 80. god. života, 57. god. redovništva i 53. god. svećeništva. Obnašao je službe kapelana, župnika i samostanskog vikara. U Ljutom je Docu sagradio prvu župnu crkvu. Crkvu je sagradio i na Čerinu. Pokopan je u Gradnićima.

Sjećanje na

kol 19 1834
Čerigaj