O. fra Krsto Ravlić

Preminuo:
lis 30 2017
U mjestu:
Split
Ukratko:

Iz Drinovaca, u 79. god. života, 61. god. redovništva i 56. god. svećeništva. Obnašao je službe odgojitelja đaka u konviktu na Širokom Brijegu, kapelana, župnika i gvardijana. Dva puta bio je u komunističkom uzništvu, ukupno šest godina. Zatvorske su mu muke nanijele gotovo nezacjeljive duševne rane. Pokopan je na groblju Mekovac na Širokom Brijegu.