O. fra Leonardo Radoš

Preminuo:
lip 16 1916
U mjestu:
Mostar
Ukratko:

Iz Kongore, u 48. god. života, 32. god. redovništva i 26. god. svećeništva. Obnašao je službe kapelana, župnika i samostanskog vikara. U Grudama je sagradio prvu župnu kuću, za ono vrijeme veoma udobnu. Pokopan je na groblju Šoinovac.

Sjećanje na

kol 19 1834
Čerigaj