O. fra Ljubo Vlašić

Preminuo:
tra 25 2013
U mjestu:
Mostar
Ukratko:

Iz Sovića, župa Gorica, u 72. god. života, 51. god redovništva i 44. god. svećeništva. Obnašao je službe kapelana, župnika i misionara za naše radnike u Švicarskoj. U Seonici je kao župnik sagradio novu župnu kuću iznad već sagrađene vjeronaučne dvorane. Pokopan je na Novom groblju na Humcu.

Sjećanje na

svibnja 11 1840
Posušje