O. fra Ljubo Vlašić

Preminuo:
tra 25 2013
U mjestu:
Mostar
Ukratko:

Iz Sovića, župa Gorica, u 72. god. života, 51. god redovništva i 44. god. svećeništva. Obnašao je službe kapelana, župnika i misionara za naše radnike u Švicarskoj. U Seonici je kao župnik sagradio novu župnu kuću iznad već sagrađene vjeronaučne dvorane. Pokopan je na Novom groblju na Humcu.

Sjećanje na

svibnja 24 1942
Zanagline
svibnja 24 1833
Šuma Ratiš
svibnja 24 1769
Sarajevo