O. fra Petar Bakula

Preminuo:
lis 02 1873
U mjestu:
Mostar
Ukratko:

Iz Batina kraj Posušja, u 57. god. života, 39. god. redovništva i 34. god. svećeništva. Obnašao je službe profesora filozofije i teologije, župnika, gvardijana, generalnog definitora franjevačkog reda u Rimu, generalnog vikara biskupa Kraljevića. Jedan je od najzaslužnijih za osamostaljenje hercegovačkih franjevaca od provincije Bosne Srebrene. Po Europi je skupljao pomoć za prosvjetno i vjersko uzdizanje Hercegovine, namicao sredstva za dogradnju škola te za izgradnju franjevačke crkve u Mostaru, samostana na Humcu i završetak radova na Širokom Brijegu. U Gorici je sagradio novu crkvu sv. Stjepana. Bio je uspješan pisac, a djela je pisao na talijanskom, hrvatskom i latinskom jeziku. Za zasluge je dobio počasni naziv „bivšega kustoda“. Pokopan je na groblju Šoinovac.