O. fra Radovan Petrović

Preminuo:
kol 28 1992
U mjestu:
Zagreb
Ukratko:

U 73. god. života, 53. god. redovništva i 49. god. svećeništva. Obnašao je službe kapelana, župnika, gvardijana i tajnika Provincije. U  Kočerinu je proširio staru župnu crkvu, dovršio je izgradnju veličanstvene crkve sv. Jakova u Međugorju, u Slanom sagradio novo samostansko krilo, učvrstio crkvu, arheološki dao istražiti i konzervirati, a gradio je i na drugim župama. Pokopan je na Novom groblju na Humcu.

Sjećanje na

kol 19 1834
Čerigaj