O. fra Umberto Lonča

Preminuo:
sij 19 2004
U mjestu:
Humac
Ukratko:

Iz posuških Vinjana, u 82. god. života, 63. god. redovništva i 55. god. svećeništva. Obnašao je službe kapelana, župnika i gvardijana. U dvama navratima bio je u komunističkom pritvoru. Objavio je nekoliko zbirki pjesama te surađivao u raznim listovima i revijama. Pokopan je na Novom groblju.

Sjećanje na

sij 22 1897
Innsbruck