O. fra Zdenko Galić

Preminuo:
kol 09 1996
U mjestu:
Široki Brijeg
Ukratko:

Iz Gorice, u 71. god. života, 49. god. redovništva i 44. god. svećeništva. Obnašao je službe kapelana, župnika i gvardijana. U Veljacima je sa župljanima sagradio prvu poratnu katoličku crkvu u Hercegovini, a kasnije i područnu crkvu u Vašarovićima. Pokopan je na groblju Mekovac.

Sjećanje na

kol 19 1834
Čerigaj