POSTULATURA

Postulatura, kao organizirana odgojna ustanova u našoj provinciji, počela je s radom 2005. godine u našem samostanu na Humcu. Prije toga, postulatura za naše kandidate, bila je u zagrebačkoj Provinciji sv. Ćirila i Metoda u samostanu u Samoboru od 2002. do 2005. godine. Do 2002. godine, postulatura je bila vezana isključivo uz sjemenište. Četvrti razred sjemeništa bio bi ujedno i godina postulature. Za one koji nisu bili u sjemeništu, provodili bi tu godinu postulature uz sjemeništarce (dok je sjemenište jedno vrijeme bilo, nakon domovinskog rata, na Humcu) ili po raznim našim samostanima. Nismo imali organiziranu odgojnu ustanovu postulature jer većina (preko 90 %) kandidata u našu zajednicu dolazila je preko sjemeništa. Pojedinci, koji nisu bili u sjemeništu, bili bi, jedno određeno vrijeme, u nekom od naših samostana i za njih bi bio zadužen fratar dotičnog samostana, određen od provincijala. On bi ih uvodio u franjevački i samostanski način života. Tek kad se povećao broj kandidata, koji su navršili 18 godina i više, započinje sustavni rad postulature u našoj provinciji. Danas puno veći broj kandidata u našu zajednicu dolazi kroz postulaturu nego kroz sjemenište.

Na Humcu je postulatura bila od 2005. do 2010. godine. Iako je Humac prikladno mjesto za postulaturu, ipak se seli u Mostar zbog druge odgojne ustanove novicijata koji je također na Humcu. Po našem pravilu ne mogu te dvije ustanove biti u istom samostanu.

Od 2010. godine postulatura se nalazi i djeluje u našem samostanu u Mostaru. Ono što je važno i bitno spomenuti jest da je u samostanu na Humcu 1895. godine otvorena prva visokoškolska ustanova grada Mostara Franjevačka bogoslovija u Mostaru. Djelovala je bez prekida, usprkos strahotama prvog i drugog svjetskog rata, sve do 1945. godine. Te je godine,  prisilno od komunističke vlasti, posve zatvorena i prestala je djelovati sve do danas. Tek 2010. godine ponovno oživljava u samostanu jedna školska i odgojna ustanova postulature što nam predstavlja veliku radost i duboku zahvalnost Gospodinu.

Postulatura je početna i prema tome neizmjerno važna odgojna ustanova za franjevačkog kandidata. U njoj kandidat stječe prve dojmove i ulazi kroz vrata zajednice i taj ulazak i dojam nikad neće zaboraviti. Zato, koliku god ulogu u odgoju imao meštar postulanata istu toliku, ako ne i veću, imaju ostala svečanozavjetovana braća u bratstvu samostana sa svojim svjedočenjem franjevačkog života. Mladi ljudi trebaju na prvom mjestu vidjeti svjedoke, a ne samo čuti teoretičare. 

Na razgovor za postulaturu treba ponijeti:

 • Krsni list 
 • Dokaz o sv. potvrdi
 • Dokaz o slobodnom stanju
 • Uredno napisana i osobno potpisana molba
 • Preporuka župnika o prikladnosti za redovničko i svećeničko zvanje
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Preslik domovnice
 • Liječnikovo mišljenje
 • Preslik dokumenata o završenom školovanju (svjedodžbe od sva četiri razreda srednje škole i maturski ispit)
 • Točna adresa
 • Dvije fotografije za dokumente