Kratka povijest provincije – U komunističkim zatvorima

Prije pola stoljeća mnogo je hrvatskih katolika, pa među njima i svećenika, biskupa, redovnika i redovnica bilo u jugoslavenskim komunističkim zatvorima. Da su se oni u to doba odrekli svoje vjere i narodnosti, danas vjerojatno ne bi bilo ni hrvatske države ni hrvatskoga kršćanstva u našoj Domovini. Zato bi trebalo da njihovi preživjeli potomci istraže, pobilježe i prouče podatke o njihovim mukama, pa da to ostave budućim naraštajima. Ja sam odlučio samo djelić toga mozaika prikupiti i ovdje objaviti. To je najkraći popis hercegovačkih franjevaca s njihovim osobnim i zatvoreničkim podacima. Procjene i zaključke ostavljam istraživačima koji za to imaju više vremena i snage.

Uvod

U pripremi ovoga prikaza poslužio sam se iskazima živih svjedoka, kraćim bilješkama dr. fra Andrije Nikića i arhivskim spisima Hercegovačke franjevačke provincije. Za te podatke zahvaljujem arhivaru dr. fra Andriji Nikiću, provincijskom tajniku fra Draganu Ružiću i duvanjskom gvardijanu fra Mirku Bagariću. Osobne podatke uzeo sam iz Šematizma Franjevačke provincije Uznesenja Bl. Dj. Marije u Hercegovini (1933. latinski, 1964. i 1977. hrvatski).

Za uvodnu napomenu navodimo i ovaj podatak: Hercegovačka franjevačka provincija 28. listopada 1949. imala je u Hercegovini 59 svećenika na preko 40 župa, a 26 je u to vrijeme bilo u zatvoru. Znači da ih je u zatvoru bilo oko 22 posto.

Prema jednom dopisu provincijala fra Mile Leke predsjedniku vlade NR BiH Đuri Pucaru u Sarajevu 13. listopada 1949. u zatvorima je bilo 26 hercegovačkih franjevaca. U Sarajevu su bili: dr. fra Didak Burić, prof. fra Didak Ćorić, prof. fra Srećko Granić, dr. fra Gaudencije Ivančić, prof. fra Vojislav Mikulić, ing. fra Pio Nuić, dr. fra Svetozar Petric, dr. fra Bonicije Rupčić, dr. fra Rufin Šilić i fra Bosiljko Vukojević. U Zenici su bili: fra Lovre Babić, fra Ivo Bagarić, dr. fra Mladen Barbarić, fra Honorije Čilić, fra Mijo Čuić, fra Božidar Ćorić, akad. slikar fra Mirko Ćosić, fra Karlo Grbavac, prof. fra Nikola Ivanković, fra Mirko Magzan, prof. fra Placid Pandžić, prof. fra Rajko Radišić, fra Krsto Ravlić, fra Drago Stojić i dr. fra Marijan Zubac. U Srijemskoj Mitrovici bio je fra Stanko Vasilj i u Staroj Gradišci dr. fra Jerko Mihaljević.

Prema Razmještaju osoblja (Dispositio personarum) od 26. travnja 1950. Hercegovačka franjevačka provincija imala je 86 svećenika, a od njih su 23 bila u zatvoru: fra Lovre Babić, fra Ivo Bagarić, dr. fra Mladen Barbarić, dr. fra Didak Burić, fra Mijo Ćuić, prof. fra Didak Ćorić, ak. slikar fra Mirko Ćosić, fra Vinko Dragićević, prof. fra Srećko Granić, prof. fra Nikola Ivanković, fra Ratimir Kordić, fra Jakov Lovrić, fra Mirko Magzan, dr. fra Jerko Mihaljević, fra Inocent Penavić, dr. fra Svetozar Petric, prof. fra Rajko Radišić, dr. fra Bonicije Rupčić, fra Andrija Šoljić, fra Stanko Vasilj, fra Vlado Vlašić, fra Bosiljko Vukojević i dr. fra Marijan Zubac.

U ovom popisu hotimično sam se ograničio na najbitnije podatke, bez kojih je nemoguće pripremati cjelovit prikaz u skladu s naslovom ovoga članka. Uzeo sam, dakle, mjesta i nadnevke o rođenju i smrti naših zatvorenika, o presudi, o izdržanoj kazni, o mjestu i vremenu zatvoreničkog boravka. Za neke sam naveo još pokoji podatak koji je važan za buduće istraživanje.

Popis zatvorenika

Svakom je zatvoreniku napisano redovničko i krsno ime s prezimenom. Poredani su abecednim redom prezimena i fratarskih imena.

 1. Fra Lovre Mate Babić (Rodoč, 5. ožujka 1896. – Mostar, 17. siječnja 1986.), 7. lipnja 1946. u Mostaru osuđen na 15 godina zatvora s prisilnim radom i 10 godina gubitka građanskih i političkih prava, izdržao 7 godina, 7 mjeseci i 7 dana u Mostaru i Zenici, 1946. – 1954.
 2. Fra Ivo Ante Bagarić (Bukovica, 25. siječnja 1919.), u istrazi proveo 1 mjesec u Mostaru u proljeće 1947.; osuđen na 3 godine, izdržao 3 godine u Mostaru, Sarajevu, na Jahorini i Zenici 4. lipnja 1949. – 10. siječnja 1952., tada uvjetno pušten.
 3. Fra Bonifacije Petar Barbarić (Klobuk, 1. studenoga 1936.), osuđen na 2 mjeseca, izdržao 2 mjeseca u Mostaru 17. siječnja – 17. ožujka 1968.
 4. Fra Mladen Filip Barbarić (Blizanci, 15. kolovoza 1898. – Humac, 10. veljače 1988.) zatvoren je prvi put u srpnju 1934. za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. O tomu imamo samo kratak podatak u Urudžbenom zapisniku Hercegovačke franjevačke provincije u Mostaru: »Politička vlast zatvorila o. Mladena Barbarića…« To je javio Franjevački provincijalat 26. srpnja 1934. pod brojem 1003/34 Biskupskom ordinarijatu u Mostaru te zatražio župničke ovlasti fra Mladenovu nasljedniku u župi Pločama (Tepčići – Dobro Selo). Poslije Drugog svjetskog rata u istrazi 3 mjeseca i 24 dana u Mariboru, Zagrebu, Sarajevu i Mostaru 7. svibnja – 31. kolovoza 1945.; osuđen na 3 godine, izdržao 3 godine u Mostaru i Zenici 22. travnja 1948. – 22. travnja 1951.; zatim osuđen na 6 godina, izdržao 6 godina u Mostaru i Zenici 31. ožujka 1952. – 31. ožujka 1958.
 5. Fra Ante Bašić (Broćanac, 24. svibnja 1948. – Ljubitovica kod Trogira, 7. studenoga 1994.), osuđen na 45 dana i to izdržao u Mostaru oko 1. studenoga – oko 15. prosinca 1983.
 6. Fra Ivan Vice Boras (Vitina, 9. svibnja 1917. – Humac, 22. lipnja 1993.), u istrazi 40 dana u Dubrovniku, 10. veljače – 22. ožujka 1945.; osuđen i izdržao 2 mjeseca u Mostaru, srpanj i kolovoz 1952.
 7. Fra Blago Jozo Brkić (Rasno, 1. ožujka 1920.), kao vojnik u vojničkom zatvoru 7 mjeseci i 5 dana u Petrovaradinu 25. svibnja – 31. prosinca 1947.
 8. Fra Darinko Ilija Brkić (Dobro Selo, 9. travnja 1898. – Humac, 13. lipnja 1968.), osuđen na 8 godina zatvora i 3 godine ograničenih građanskih prava, izdržao 3 godine u Mostaru i Zenici 3. lipnja 1952. – 3. lipnja 1955.
 9. Fra Bože Slavko Bubalo (Turčinovići, 25. prosinca 1902. – Široki Brijeg, 27. kolovoza 1987.), u istrazi u Ljubuškom oko 10. veljače – oko 15. travnja 1947.; dva puta izvođen na strijeljanje te doživio živčani i duševni slom, zbog kojega je od 1950. do smrti ostao nesposoban.
 10. Fra Janko Nikola Bubalo (Turčinovići, 31. siječnja 1913. – Humac, 21. veljače 1997.), u istrazi 2 mjeseca, Ljubuški, 6. veljače – 6. travnja 1945., tri puta izvođen na strijeljanje, pa je zbog toga od 1947. do smrti trpio teške duševne posljedice.
 11. Fra Vlado Buntić (Miletina, 3. listopada 1953.), osuđen na 2 mjeseca, izdržao 2 mjeseca u Mostaru, 26. lipnja – 25. kolovoza 1984.
 12. Fra Didak Stanko Burić (Turija, 20. ožujka 1898. – Mostar, 10. srpnja 1974.), osuđen na 10 godina zatvora i 2 godine gubitka građanskih prava, izdržao 5 godina u Mostaru, Sarajevu, Zenici i Srijemskoj Mitrovici 11. svibnja 1949. – 2. svibnja 1954.
 13. Fra Honorije Mate Čilić (Međugorje, 24. veljače 1910. – Ploče/Tepčići, 11. studenoga 1950.), 5. travnja 1947. u Mostaru osuđen na 3 godine zatvora s prisilnim radom i 2 godine gubitka građanskih i političkih prava, izdržao 3 godine u Mostaru, Sarajevu i Zenici veljača 1946. – veljača 1949.; mučenja su mu skratila život.
 14. Fra Mijo Ivan Čuić (Bukovica, 10. studenoga 1882. – Mostar. 8. siječnja 1959.), 2. veljače 1946. u Travniku osuđen na smrt strijeljanjem, zatim u Sarajevu 8. travnja 1946. kazna preinačena u 20 godina zatvora, zbog uzetosti nakon moždane kapi otpušten, poslije 8 godina izdržane kazne u Travniku i Zenici 24. kolovoza 1945. – 1953. Ostao nepokretan do smrti.
 15. Fra Božidar Jerko Ćorić (Dobro Selo, 9. rujna 1897. – Mostar, 20. prosinca 1964.), osuđen na 2 godine zatvora s prisilnim radom, izdržao 1 godinu, 11 mjeseci i 22 dana u Mostaru, Sarajevu i Zenici 8. siječnja 1948. – 30. prosinca 1949.; otpušten uvjetno s ograničenim kretanjem u franjevačkom samostanu na Humcu do 8. siječnja 1950.
 16. Fra Didak Jure Ćorić (Lipno, 13. travnja 1909. – Frohnleiten u Austriji, 25. lipnja 1989.), u istrazi 3 mjeseca i 20 dana u Mariboru, Zagrebu, Sarajevu i Mostaru 7. svibnja – 2. kolovoza 1945.; ponovno izdržao 4 mjeseca i 20 dana u Mostaru i Zenici 27. kolovoza 1945. – 15. siječnja 1946.; zatim osuđen na 7 godina i 6 mjeseci, izdržao 7 godina, 1 mjesec i 12 dana u Mostaru i Zenici 13. svibnja. 1949. – 25. lipnja 1956.
 17. Fra Mutimir Slavko Ćorić (Lipno, 25. kolovoza 1910. – Humac, 10. svibnja 1997.), osuđen na 6 mjeseci, izdržao 3 mjeseca prisilnog rada u Mostaru 1949.
 18. Fra Mirko Ilija Ćosić (Buhovo, 15. srpnja 1903. – Mostar, 17. srpnja 1967.), u vojnom sudu u Mostaru 26. veljače 1946. osuđen na 10 godina zatvora s prisilnim radom i 5 godina lišenja građanskih prava, izdržao 6 godina u Mostaru i Zenici 9. prosinca 1945. – 9. prosinca 1952. i opet u Zenici oko 20. travnja 1952. – 6. siječnja 1953.
 19. Fra Vinko Mate Dragićević (Miletina, 18. rujna 1917.), u istrazi 3 mjeseca i 25 dana u Rači, Mariboru, Zagrebu, Slavonskom Brodu, Sarajevu i Mostaru 7. svibnja – 31. kolovoza 1945.; nakon šestomjesečne istrage 10. prosinca 1949. osuđen na 3 godine i 6 mjeseci, izdržao 3 godine u Ljubuškom, Mostaru, Zenici, Sarajevu, Bukinju, Kreki, Lipnici i Zenici, 5. lipnja 1949. – 5. lipnja 1952.
 20. Fra Srećko Grgo Granić (Vašarovići, 18. lipnja 1911. – Humac, 31. listopada 1997.), u istrazi 3 mjeseca u Mariboru, Zagrebu, Sarajevu i Mostaru, svibanj – kolovoz 1945.; osuđen na 3 godine (u istrazi bio 2. ožujka 1949. – 12. rujna 1950. »zbog nedolaska nekog svjedoka«. Tako svjedoči provincijal fra Mile Leko u jednom dopisu Titu 21. srpnja 1950.), izdržao 2 godine, 10 mjeseci i 15 dana na Širokom Brigu, Mostaru, Sarajevu, Bileći, Stocu i Brezi 2. ožujka 1949. – oko 15. siječnja 1952.
 21. Fra Karlo Nikola Grbavac (Grab, 16. prosinca 1889. – Duvno, 30. travnja 1955.), u vojnom sudu u Banja Luci 5. lipnja 1946. osuđen na 15 godina zatvora i 7 godina gubitka građanskih prava, u vojnom sudu u Sarajevu 26. svibnja 1947. kazna preinačena u 8 godina zatvora s prisilnim radom te 3 godine bez građanskih i političkih prava, izdržao 3 godine, 10 mjeseci i 10 dana u Duvnu, Banja Luci i Zenici 12. veljače 1946. – 21. prosinca 1949., otpušten uvjetno s ograničenim kretanjem na području duvanjske općine.
 22. Fra Gaudencije Ivan Ivančić (Grabovica, 16. veljače 1900. – Humac, 1. travnja 1986.), osuđen na 10 godina, izdržao 6 godina u Mostaru i Zenici 2. lipnja 1952. – 2. lipnja 1958.
 23. Fra Nikola Franjo Ivanković (Predgrađe, 17. ožujka 1888. – Ljubuški – Mostar, 21. svibnja 1952.), u istrazi u Mariboru, Zagrebu, Sarajevu i Mostaru 7. svibnja – 31. kolovoza 1945.; ponovno zatvoren 1. rujna 1945. u Mostaru te istom 5. kolovoza 1946. osuđen na 7 godina zatvora i 5 godina lišenja političkih prava, izdržao 5 godina, 7 mjeseci i 20 dana u Mostaru i Zenici 1. rujna 1945. – 15. ožujka 1951., zatim otpušten, pa opet zatvoren (vjerojatno) u travnju 1952. u Ljubuškom, gdje je tučen do izdahnuća te na putu u Mostar umro 21. svibnja 1952.
 24. Fra Alfonzo Cvitan Jukić (Osoje, 8. ožujka 1921. – Gorica kod Gruda, 25. listopada 1985.), u istrazi 2 mjeseca i 25 dana u Mariboru, Zagrebu i Sarajevu, 8. svibnja – 2. kolovoza 1945. (Fra Srećko Granić ga u Mariboru nosio na leđima, jer je bolovao od tifusa.)
 25. Fra Krešo Ante Jukić (Osoje, 29. siječnja 1920. – Mostar, 5. ožujka 1971.), u istrazi 2 mjeseca u Mariboru i Zagrebu 8. svibnja – 5. srpnja 1945.
 26. Fra Ignacije Jurković (Bjelimići, 27. travnja 1890. – Chicago, 14. veljače 1961.), 14. srpnja 1945. u Mostaru osuđen na kaznu teškog prisilnog rada od 6 mjeseci i na gubitak narodne časti u trajanju od 2 godine, nije izdržao zbog prethodnog odlaska u inozemstvo.
 27. Fra Blago Stipan Karačić (Crnač, 6. rujna 1914. – Široki Brijeg, 25. studenoga 1994.), u istrazi 3 mjeseca od Maribora do Mostara svibanj – kolovoz 1945.; osuđen i izdržao 15 dana u Mostaru 23. svibnja – 6. lipnja 1962.; opet osuđen na 2 mjeseca, izdržao 1 mjesec i 15 dana u Mostaru 1. studenoga – oko 15. prosinca 1962.
 28. Fra Bosiljko Mate Kordić (Grljevići, 15. kolovoza 1918. – Zagreb. 3. prosinca 1947.), u istrazi u Mariboru i Zagrebu svibanj – srpanj 1945.
 29. Fra Ratimir Stanko Kordić (Vionica, 1. studenoga 1910. – Čerin, 4. studenoga 1985.), 22. prosinca 1949. osuđen na 6 godina strogog zatvora s prisilnim radom i 3 godine lišenja građanskih prava, poslije kazna smanjena na 3 godine, izdržao 2 godine i 4 mjeseca u Ljubuškom, Mostaru i Zenici, 27. rujna 1949. – oko 15. siječnja 1952.
 30. Fra Vencel Stojan Kosir (Uzarići, 14. srpnja 1899. – Široki Brijeg, 26. siječnja 1984.), u istrazi 2 mjeseca u Mostaru 25. listopada – 23.prosinca 1945.
 31. Fra Jozo Križić (Roško Polje, 15. kolovoza 1951. – Tomislavgrad, 9. siječnja 1993.), osuđen na 5 godina i 6 mjeseci, izdržao 2 godine i 7 mjeseci u Mostaru i u Foči, 8. rujna 1981.– 8. veljače 1984.
 32. Fra Teofil Jure Leko (Tihaljina, 1. rujna 1915. – Široki Brijeg, 3. kolovoza 1990.), u istrazi proveo 1 godinu dana u Mostaru oko 1. rujna 1949. – oko 1. rujna 1950.
 33. Fra Umberto Jerko Lončar (Vinjani, 13. lipnja 1922. – Humac, 19. siječnja 2004.), u istrazi 3 mjeseca u Mariboru, Zagrebu i Sarajevu, 7. svibnja – 2. kolovoza 1945.
 34. Fra Jakov Drago Lovrić (Krehin Gradac, 25. srpnja 1919. – Humac, 14. kolovoza 1998.), osuđen na 8 godina, izdržao 8 godina u Mostaru i Zenici, 14. listopada 1949. – 14. listopada 1957.
 35. Fra Mirko Mihael Magzan (Mostar, 22. kolovoza 1919. – Humac, 15. listopada 1985.), osuđen na 12 godina zatvora i 6 godina lišen građanskih i političkih prava, izdržao 5 godina u Mostaru i u Zenici 9. studenoga 1945. – 9. studenoga 1950. Uvjetno otpušten s ograničenjem boravka na Širokom Brijegu 9. studenoga 1950. – 9. studenoga 1957. (Stvarno je više boravio u Mostaru, jer i tamo je u to vrijeme u Matici krštenih zapisan kao krstitelj.)
 36. Fra Ferdo Majić (Vitina, 15. listopada 1937.), osuđen i izdržao 33 dana u Mostaru 19. listopada – 21. studenoga 1971. i opet 22 dana u Mostaru 10. siječnja – 2. veljače 1972.
 37. Fra Živko Martić (Rastovača, 31. srpnja 1897. – Mostar, 20. prosinca 1963.), osuđen na 2 godine, izdržao 1 godinu i 1 mjesec u Mostaru i Zenici 1947. – 1948.
 38. Fra Jerko Ante Mihaljević (Grab, 6. veljače 1905. – Mostar, 16. ožujka 1975.), 18. ožujka 1947. u Zagrebu osuđen na 12 godina zatvora s prisilnim radom i 5 godina gubitka građanskih i političkih prava, zatvorska kazna mu 25. travnja 1947. smanjena na 10 godina, izdržao 6 godina u Staroj Gradišci i u Lepoglavi 3. veljače 1946. – 3. veljače 1952.
 39. Fra Berislav Mile Mikulić (Ružići, 21. srpnja 1913. – Široki Brijeg, 19. rujna 2002.), u istrazi 2 mjeseca i 15 dana u Mariboru i Zagrebu 9. svibnja – 5. kolovoza 1945.; opet u istrazi 5 mjeseci i 25 dana od Maribora do Sarajeva 3. prosinca 1945. – 26. svibnja 1946.; zatim je po treći put bio u istrazi 22 dana u Vitini, Ljubuškom i Mostaru 2. siječnja 1947. – 24. siječnja 1947.
 40. Fra Vojislav Mate Mikulić (Kočerin, 22. siječnja 1898. – Široki Brijeg, 4. travnja 1991.), osuđen na 1 godinu i 6 mjeseci, izdržao 1 godinu i 6 mjeseci u Mostaru i Sarajevu 23. rujna 1946. – 18. ožujka 1948., od toga 70 dana u samici u Mostaru.
 41. Fra Kamilo Nikola Milas (Tihaljina, 9. veljače 1912.), u istrazi bio 3 dana na Čitluku 11. – 13. lipnja 1946.
 42. Fra Pio Petar Nuić (Drinovci, 25. ožujka 1910. – Mostar, 30. studenoga 1988.), u istrazi oko 10 mjeseci u Mostaru oko 10. svibnja 1949. – oko 15. ožujka 1950.
 43. Fra Vinko Petar Nuić (Drinovci, 29. lipnja 1910. – Duvno/Tomislavgrad, 21. studenoga 1980.), osuđen na 7 godina, izdržao 7 godina u Zagrebu i Staroj Gradišci 1945. – 1952.
 44. Fra Kruno Stjepan Pandžić (Drinovci, 8. prosinca 1912. – Chicago, 29. kolovoza 1965.), u istrazi u Mariboru, Zagrebu, Beogradu i Pančevu svibanj – kolovoz 1945.
 45. Fra Placid Miljenko Ivan Pandžić (Drinovci, 2. veljače 1895. – Dubrovnik, 11. rujna 1965.), osuđen na 5 godina, izdržao 4 godine i 5 mjeseci u Mostaru i Zenici 27. srpnja 1945. – 31. prosinca 1949.
 46. Fra Inocent Jozo Penavić (Mokro, 10. srpnja 1917. – iz FR isključen 14. svibnja 1966.), interniran u župskoj kući u Stocu 15. travnja – 28. listopada 1945.; osuđen na 8 godina, izdržao 1 godinu i 2 mjeseca u Mostaru i Zenici 2. kolovoza 1949. – 5. listopada 1950.
 47. Fra Ante Perković (Kovači, 30. travnja 1937.), u Duvnu osuđen na 2 mjeseca zatvora, izdržao 2 mjeseca u Mostaru srpanj – kolovoz 1984.
 48. Fra Svetozar Danko Petric (Vinjani, 23. veljače 1898. – Čapljina, 9. siječnja 1963.), osuđen na 4 godine zatvora s prisilnim radom, izdržao 4 godine u Mostaru, Zenici i Sarajevu 11. lipnja 1949. – 11. lipnja 1951. i opet 31. svibnja 1952. – 31. svibnja 1954.
 49. Fra Martin Planinić (K. Gradac, 16. siječnja 1942.), u Konjicu osuđen na 2 mjeseca, izdržao 50 dana u Mostaru, 9. rujna – 29. listopada 1982.
 50. Fra Rajko Stanko Radišić (Grljevići, 15. svibnja 1909. – Humac, 24. siječnja 1986.), osuđen na 3 godine, izdržao 2 godine i 6 mjeseci u Mostaru i Zenici 8. veljače 1949. – 17. kolovoza 1951.; ponovno osuđen i izdržao 10 mjeseci u Zenici veljača 1952. – 2. prosinca 1952.
 51. Fra Jozo Radoš (Seonica, 5. svibnja 1971.), za vrijeme služenja vojnog roka (17. prosinca 1990. – 23. travnja 1992.) osuđen je i izdržao 3 mjeseca i 15 dana zatvora u vojarni Samogor na Visu 7. rujna – 23. prosinca 1991.
 52. Fra Bruno Grgo Raspudić (Lipno, 18. ožujka 1917.), u istrazi u Mariboru i Zagrebu od polovice svibnja do početka srpnja 1945.
 53. Fra Krsto Nikola Ravlić (Drinovci, 11. studenoga 1914. – Split, 30. listopada 1993.), u vojnom sudu u Mostaru 30. kolovoza 1946. osuđen na 2 godine zatvora s prisilnim radom, izdržao 2 godine u Mostaru i Zenici 13. prosinca 1945. – 13. prosinca 1947.; zatim ponovno osuđen na 4 godine, izdržao 4 godine u Mostaru i Zenici 22. travnja 1948. – oko 15. prosinca 1949. i 1952. – 1954.
 54. Fra Damjan Ante Rozić (Sritnice, 11. lipnja 1909. – Mostar, 28. svibnja 1991.), osuđen na 5 godina zatvora s prisilnim radom i 2 godine lišen građanskih i političkih prava, izdržao 1 godinu i 1 mjesec u Banja Luci, Travniku i Zenici 5. veljače 1946. – 27. siječnja 1948.
 55. Fra Bonicije Ivan Rupčić (Hardomilje, 10. srpnja 1910. – Split, 10. veljače 1984.), 3. lipnja 1950. u Mostaru osuđen na 8 godina zatvora s prisilnim radom i 2 godine bez građanskih prava, izdržao 7 godina u Mostaru, Zenici i Srijemskoj Mitrovici 30. travnja 1949. – 30. travnja 1956.
 56. Fra Ljudevit Ante Rupčić (Hardomilje, 26. studenoga 1920. – Mostar, 25. lipnja 2003.), u istrazi 2 mjeseca i trinaest dana u Mariboru, Zagrebu i Sarajevu, 20. svibnja – 2. kolovoza 1945.; osuđen na 1 godinu, izdržao 8 mjeseci u Vrapču u Zagrebu 1947. – 1948.; ponovno osuđen na 4 godine, izdržao 4 godine u Ljubuškom, Mostaru i Zenici, 15. ožujka 1952. – 15. ožujka 1956.
 57. Fra Filip Ivan Sivrić (Međugorje, 14. kolovoza 1918. – Humac, 13. studenoga 1992.), u istrazi izdržao oko 3 mjeseca u Mostaru 22. travnja – oko 20. srpnja 1948.
 58. Fra Hadrijan Jozo Sivrić (Služanj, 24. kolovoza 1922.), u istrazi 2 mjeseca u Mariboru i Zagrebu, 8. svibnja – 5. srpnja 1945.
 59. Fra Zlatko Ivan Sivrić (Međugorje, 28. veljače 1893. – Široki Brijeg, 23. svibnja 1980.), u istrazi izdržao oko 3 mjeseca u Mostaru 22. travnja – oko 20. srpnja 1948.
 60. Fra Miroljub Vlatko Skoko (Grab, 12. kolovoza 1911. – Kočerin, 12. svibnja 1974.), u istrazi 3 mjeseca i 15 dana u Mariboru, Zagrebu, Sarajevu i Mostaru 19. svibnja – 31. kolovoza 1945.
 61. Fra Drago Cvitan Stojić (G. V. Ograđenik, 19. prosinca 1908. – Humac, 30. listopada 1986.), osuđen na 2 godine zatvora s prisilnim radom, izdržao 10 mjeseci u Mostaru i Zenici 4. lipnja 1949. – 4. travnja 1950.; onda opet osuđen na 5 godina zatvora i 2 godine bez građanskih prava, izdržao 2 godine i 2 mjeseca u Mostaru i Zenici 1. lipnja 1952. – 1. kolovoza 1954.
 62. Fra Luka Ante Sušac (Crnopod, 4. listopada 1922. – Humac, 21. rujna 1997.), u istrazi 2 mjeseca i 13 dana u Mariboru, Zagrebu i Sarajevu, 20. svibnja – 2. kolovoza 1945.
 63. Fra Rufin Damjan Šilić (Trešnjevica, 29. prosinca 1911. – Blankenau u Njemačkoj, 15. lipnja 1985.), u istrazi 3 mjeseca i 11 dana u Mariboru, Zagrebu, Sarajevu i Mostaru 9. svibnja – 31. kolovoza 1945.; opet u istrazi 1 godinu i 8 mjeseci u Mostaru i Sarajevu 22. travnja 1948. – oko 15. prosinca 1949.
 64. Fra Čedomil Martin Škrobo (Dužice, 15. studenoga 1914. – Split, 4. svibnja 1993.), u istrazi u Mariboru, Zagrebu i Sarajevu 20. svibnja – 14. kolovoza 1945.; zatim osuđen i izdržao 1 godinu u Ljubuškom i Mostaru 1946. – 1947.
 65. Fra Drago Škrobo (Dužice, 11. listopada 1943.), osuđen na 2 mjeseca zatvora, izdržao 50 dana u Mostaru 25. ožujka – 15. svibnja 1976.
 66. Fra Andrija Ilija Šoljić (Trebiševo na Vranu, 14. srpnja 1913. – Grude, 27. veljače 2004.), u istrazi 6 mjeseci u Livnu, Bugojnu, Jajcu i Travniku, 1944. – 1945.; 3 mjeseca osuđen, 3 mjeseca izdržao na Širokom Brijegu i u Mostaru kolovoz – studeni 1949.; ponovno osuđen na 1 godinu i 10 mjeseci, izdržao 1 godinu i 8 mjeseci na Lištici, u Mostaru, Tuzli i Bajetovu Hanu kod Vareša studeni 1949. – lipanj 1951.
 67. Fra Eugen Ante Tomić (G. Radišići, 6. veljače 1919.), u istrazi 2 mjeseca i 25 dana u Mariboru, Zagrebu i Sarajevu 20. svibnja – 14. kolovoza 1945.
 68. Fra Stanko Marijan Vasilj (Međugorje, 2.srpnja 1920. – Split, 30. lipnja 1993.), u istrazi 45 dana u Ljubuškom, 6. veljače – 23. ožujka 1945.; za vrijeme vojničke službe osuđen i izdržao 9 mjeseci i 6 dana u vojnom zatvoru u Petrovaradinu 25. ožujka – 31.prosinca 1947.; zatim osuđen na 10 godina strogog zatvora s prisilnim radom i gubitkom građanskih prava, izdržao 7 godina u Srijemskoj Mitrovici, Beogradu i Novom Sadu, 31.prosinca 1947. – oko 1. veljače 1954.
 69. Fra Vendelin Vasilj (Međugorje, 27. svibnja 1909. – Chicago, 2. siječnja 1971.), 14. srpnja 1945. osuđen na 2 godine teškog prisilnog rada i 4 godine gubitka narodne časti, nije izdržao zbog odlaska u inozemstvo.
 70. Fra Franjo Vidović (Crnkovići u Baranji, 19. veljače 1960.), osuđen na 5 godina i 6 mjeseci, izdržao 4 godine u Zenici 26. svibnja 1980. – 26. svibnja 1984.
 71. Fra Ferdo Petar Vlašić (Sovići, 26. rujna 1920. – Tomislavgrad, 15. listopada 1995.), u istrazi 2 mjeseca i 13 dana u Mariboru, Zagrebu i Sarajevu 20. svibnja – 2. kolovoza 1945.; osuđen na 16 godina strogog zatvora i 5 godina ograničenih građanskih prava, poslije kazna snižena na 12, pa na 10 godina, izdržao je 8 godina i 20 dana u Mostaru i Zenici 2. lipnja 1952. – 21. lipnja 1960., tada uvjetno pušten, a 4. travnja 1962. općom amnestijom oslobođen; onda opet osuđen i izdržao 15 dana u Mostaru 23. svibnja – 6. lipnja 1962.; opet osuđen i izdržao 1 mjesec u Mostaru 1. studenoga – 1. prosinca 1962.; zatim je osuđen na 8 godina zatvora, izdržao 4 godine i 6 mjeseci u Mostaru i Foči 17. kolovoza 1981. – 8. ožujka 1986.
 72. Fra Vlado Damjan Vlašić (Sovići, 14. svibnja 1912. – Konjic, 19. prosinca 970.), osuđen na 2 godine, izdržao 1 godinu, 1 mjesec i 9 dana u Ljubuškom, Mostaru i Zenici 9. siječnja 1950. – 18. veljače 1951.
 73. Fra Bosiljko Milan Vukojević (Vašarovići, 14. listopada 1912. – Mostar, 5. kolovoza 1983.), osuđen na 5 godina zatvora i 1 godinu lišen građanskih prava, izdržao 3 godine u Mostaru i Zenici 30. prosinca 1948. – 30. prosinca 1951.
 74. Fra Željko Ante Zadro (Grljevići, 26. ožujka 1914. – Mostar, 30. listopada 1967.), 16. svibnja 1952. u Livnu osuđen na 5 godina strogog zatvora, izdržao 4 godine i 9 mjeseci u Duvnu, Livnu i Zenici 16. veljače 1952. – 28. studenoga 1955. Uvjetno otpušten s ograničenim kretanjem u Duvnu 28. studenoga 1955. – 16. veljače 1956.
 75. Fra Jozo Zovko (Uzarići, 19. ožujka 1941.), osuđen na 3 godine i 6 mjeseci, izdržao 1 godinu i 6 mjeseci u Mostaru i Foči, 17. kolovoza 1981. – 17. veljače 1983.
 76. Fra Zdravko Mirko Zovko (Hamzići, 1. listopada 1912. – Dubrovnik, 15. travnja 1977.), u istrazi u Mariboru, Zagrebu, Sarajevu i Mostaru 9. svibnja – 31. kolovoza 1945.
 77. Fra Marijan Tadija Zubac (Grljevići, 7. travnja 1897. – Mostar, 16. veljače 1977.), osuđen na 1 godinu i 6 mjeseci zatvora s prisilnim radom, izdržao 1 godinu i 6 mjeseci u Mostaru i Zenici 16. prosinca. 1948. – 16. lipnja 1950.
 78. Fra Smiljan Tvrtko Zvonar (Duvno, 27. srpnja 1919. – Mostar, 12. kolovoza 1960.), osuđen 11. srpnja 1952. u Mostaru na 15 godina i 5 godina ograničenih prava, 15. prosinca 1956. zatvor smanjen na 11 godina, izdržao 8 godina i 6 mjeseci u Mostaru i Zenici 6. siječnja 1952. – 3. srpnja 1960. Gimnazijalac u sjemeništu Ivo Turudić (Služanj, 23. studenoga 1961.), osuđen na 8 godina, izdržao 5 godina i 10 mjeseci u Zenici 4. travnja 1980. – 4. veljače 1986.

Jedva sam po jedinstvenomu mjerilu skupio najosnovnije podatke o mjestu i vremenu zatvoreništva za sve hercegovačke franjevce. Zahvaljujem svakomu tko bi mi pismeno ponudio ispravak tih podataka!

fra Žarko Ilić

* Članak je objavljen u Kršnom zavičaju, br. 31, Humac, 1998., str. 135.–143. Ovdje ga objavljujemo uz odobrenje urednika (ujedno i pisca) i uz neke njegove nadopune i ispravke poslane 20. svibnja 2005.

fra R. Jolić – fra G. Mioč – M. Vukadin, fra Ferdo Vlašić – vizionar i patnik, Naša ognjišta, Tomislavgrad, str. 102. – 113.