Druga nedjelja po Božiću kroz godinu C

pro 27 2021 Miriam

2. siječnja 2022.

Ulazna pjesma
Dok je mirna tišina svime vladala, i noć brzim tijekom stigla do sredine puta svog, sišla je tvoja svemoguća Riječ s nebesa, Gospodine, s kraljevskih prijestolja. (Mudr 18,14-15)

Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, ti prosvjetljuješ sve koji u te vjeruju. Ispuni čitav svijet svojom slavom i jasno se očituj svim narodima. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, posveti ove darove rođenjem svoga jedinca Sina koji nam pokazuje put istine i obećava život nebeskog kraljevstva. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Svima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja. (Iv 1,12)

Popričesna molitva
Gospodine Bože naš, smjerno te molimo: djelovanjem ovog otajstva očisti nas od zlih sklonosti i ispuni nam želju za spasenjem. Po Kristu.

Prvo čitanje Sir 24,1-2.8-12
Mudrost se Božja nastani posred izabranog naroda.

Čitanje Knjige Sirahove
Mudrost se sama slavi i u Bogu se časti i sred puka svog se hvali. Usta svoja otvara u zboru Svevišnjeg i pred njegovom se moći proslavlja. Posred naroda se svog uzvisuje i u punom svetom zboru pobuđuje divljenje i u mnoštvu izabranika ima hvalu i među blagoslovljenima ona se sama ovako blagoslivlje: »Zapovjedi mi Stvoritelj sviju stvari i koji me stvori, odredi mjesto za šator moj i reče: ‘Nastani se u Jakovu i uđi u baštinu Izraelu.’ Prije vjekova, odiskona, on me stvorio i neću prestati dovijeka. Pred njim sam služila u svetom šatoru i potom se nastanila na Sionu. Dao mi je tako spokoj u milome gradu i vlast mi je u Jeruzalemu. Tako se ukorijenih u slavnom narodu, na dijelu Gospodnjem, u baštini njegovoj, i u punom zboru svetih moj je boravak.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 147,12-15.19-20

Pripjev: Riječ tijelom postade i nastani se među nama.

Slavi Gospodina, Jeruzaleme,
hvali Boga svoga, Sione!
On učvrsti zasune vrata tvojih,
blagoslovi u tebi tvoje sinove.

On dade mir granicama tvojim,
pšenicom te hrani najboljom.
Besjedu svoju šalje na zemlju,
brzo trči riječ njegova.

Riječ svoju on objavi Jakovu,
odluke svoje i zakone Izraelu.
Ne učini tako nijednom narodu:
nijednom naredbe svoje ne objavi!

Drugo čitanje Ef 1,3-6.15-18
Po Isusu nas predodredi za posinstvo.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, na hvalu slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome. Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima, ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama: Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati; prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja Usp. 1Tim 3,16
Slava tebi, Kriste, propovijedani narodima! Slava tebi, Kriste, vjerovani u svijetu!

Evanđelje Iv 1,1-5.9-14 – kraća verzija
Riječ tijelom postade i nastani se među nama.

Početak svetog Evanđelja po Ivanu
U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade, u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine. Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Papa Franjo

Nedjelja, 3. siječnja2016.

Drugima pokazati i darivati Isusa

Draga braćo i sestre, dobru vam nedjelju želim!

Liturgija današnje druge nedjelje po Božiću stavlja nam pred oči Proslov iz Evanđelja svetog Ivana u kojem se svečano proglašava da "Riječ tijelom postade i nastani se među" (Iv 1, 14). Ta Riječ, koja prebiva na nebu, to jest u Božjoj dimenziji, je došla na zemlju da je mi slušamo i da možemo upoznati i izravno dotaći Očevu ljubav. Riječ Božja je sâm Jedinorođeni Sin Božji, koji je postao čovjekom, pun ljubavi i vjernosti (usp. Iv 1, 14), to je sâm Isus.

Sv. Ivan ne krije dramatičnost utjelovljenja Sina Božjega, ističući kako dar Božje ljubavi nije bio prihvaćen među ljudima. Riječ je svjetlo, ali su ljudi više voljeli tamu; Riječ je došla svojima, ali je oni nisu prihvatili (usp. rr. 9-10). Zalupili su vrata Sinu Božjem. To je misterij zla koje vreba također naš život i zbog toga trebamo biti budni i pažljivi, kako ono ne bi prevladalo. U Knjizi Postanka ima jedna lijepa rečenica koja nam pomaže to shvatiti: kaže se da je zlo "kao zvijer na pragu što na te vreba" (usp. 4, 7). Jao nama ako dopustimo zlu ući u naš život; tada će ono zatvoriti naša vrata svima drugima. Pozvani smo, naprotiv, širom otvoriti vrata svog srca Božjoj Riječi, Isusu, kako bismo tako postali njegova djeca.

Na Božić je već bio svečano proglašen taj svečani početak Ivanova Evanđelja; danas ga slušamo iznova. To je poziv svete Majke Crkve da prihvatimo tu Riječ spasenja, to otajstvo svjetla. Ako ga prihvatimo, ako prihvatimo Isusa, rast ćemo u spoznaji Gospodina i ljubavi Gospodnjoj, naučit ćemo biti milosrdni poput njega. Neka se... evanđelje sve više uozbiljuje u našim životima. Čitati Evanđelje, nad njim meditirati i ucjepljivati u svakodnevni život najbolji je način da se Isusa upozna i nosi drugima. Ovo je poziv i radost svakoga krštenika: drugima pokazati i darivati Isusa; ali da bismo to mogli trebamo ga mi sami poznavati i imati u sebi, kao Gospodina svojega života. A on nas brani od zla, zloduha, koji uvijek vreba na našem pragu, na vratima našeg srca, i želi ući.

S novim poletom sinovske predanosti još se jednom povjeravamo Mariji: njezin mili lik Isusove i naše majke razmatrajmo u ovim danima u jaslicama.

Nakon Angelusa

Na ovu prvu nedjelju u godini još jednom svima upućujem želje za mirom i dobrom u Gospodinu. U sretnim i tužnim trenucima, povjeravajmo se njemu, koji je naše milosrđe i naša nada! Podsjećam također na obavezu koju smo preuzeli na novu godinu, na Dan mira: "Pobijedi ravnodušnost i osvoji mir"; s Božjom milošću to ćemo moći provesti u djelo. Podsjećam također na onaj savjet koji sam vam već toliko puta dao: svakoga dana pročitati po odlomak Evanđelja, kako bismo bolje upoznali Isusa, kako bismo širom otvorili vrata svojega srca Isusu i tako pomogli drugima da ga bolje upoznaju. Nositi malo Evanđelje u džepu, u torbi: to će biti dobro za nas. Ne zaboravite: svakoga dana pročitajmo odlomak Evanđelja.

Želim vam ugodnu nedjelju i dobar tek. I, molim vas, molim vas, ne zaboravite moliti za mene. Do viđenja!

……………

Papa Benedikt XVI.

Nedjelja, 3. siječnja 2010.

Naša je nada u Bogu

Draga braćo i sestre!

Ove nedjelje – druge poslije Božića i prve u novoj godini – s veseljem iznova upućujem svima čestitke i želje za svako dobro u Gospodinu! Problema ne nedostaje, kako u Crkvi tako i u svijetu, kao i u svakodnevnom životu obitelji. Ali, hvala Bogu, naša se nada ne oslanja na nesigurne prognoze kao ni na ekonomska predviđanja, ma kako ona važna bila. Naša je nada u Bogu, ne u smislu neke općenite religioznosti, ili prikrivenog vjerskog fatalizma. Mi se uzdamo u Boga koji je u Isusu Kristu objavio na potpun i konačan način svoju volju da bude sa čovjekom, da dijeli s njim njegovu povijest, kako bi nas sve poveo u svoje Kraljevstvo ljubavi i života. I ta velika nada nadahnjuje i katkad ispravlja naše ljudske nade.

O toj objavi nam govore danas, u euharistijskoj liturgiji, tri izvanredno bogata biblijska čitanja: 24. poglavlje Knjige Sirahove, himan kojim započinje Poslanica Efežanima svetoga Pavla te Proslov Ivanova Evanđelja. Ti tekstovi govore kako je Bog ne samo stvoritelj svemira – što nalazimo također u drugim religijama – nego da je Otac, koji "u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta… u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe" (Ef 1,4-5) te kako je zbog toga išao čak do nečega što je čovjeku nepojmljivo: postao je čovjekom: "I Riječ tijelom postade i nastani se među nama" (Iv 1,14). Otajstvo utjelovljenja Božje riječi je pripravljeno u Starome zavjetu, navlastito tamo gdje se Božja Mudrost poistovjećuje s Mojsijevim zakonom. Sama Mudrost naime govori: "Tada mi zapovjedi Stvoritelj sviju stvari i koji me stvori, odredi mjesto za šator moj i reče: Nastani se u Jakovu i uđi u baštinu Izraelu" (Sir 24,8). U Isusu Kristu, Božji je zakon postao živo svjedočanstvo, napisano u srcu jednoga čovjeka u kojem, po djelovanju Duha Svetoga, tjelesno prebiva sva punina božanstva (usp. Kol 2,9).

Dragi prijatelji, to je pravi razlog čovjekove nade: povijest ima smisao jer u njoj "prebiva" Božja Mudrost. Ipak, Božji se naum ne ispunjava automatski, jer je to naum ljubavi, a ljubav rađa slobodu i traži slobodu. Božje kraljevstvo dolazi sigurno, štoviše, već je prisutno u povijesti, i zahvaljujući Kristovu dolasku, već je pobijedio negativnu silu zloga. Ali svaki muškarac i žena su odgovorni prihvatiti ga u vlastitu životu, iz dana u dan. Zato će i ova godina biti "dobra" u mjeri u kojoj će svatko, prema vlastitim odgovornostima, znati surađivati s Božjom milošću. Obratimo se dakle Djevici Mariji, kako bi od nje naučili taj duhovni stav. Božji se Sin u njoj utjelovio uz njezin pristanak. Svaki put kada Gospodin želi, zajedno s nama, učiniti korak naprijed prema "obećanoj zemlji", najprije kuca na vrata našega srca, čeka, da tako kažem, naš "da", kako u malim tako i u velikim odlukama. Neka nam Marija pomogne uvijek prihvaćati Božju volju, ponizno i hrabro, kako bi i kušnje i trpljenja života pridonijeli tome da se ubrza dolazak njegova Kraljevstva pravednosti i mira.