Dvadeset i druga nedjelja kroz godinu A

ruj 06 2023 Miriam

3. rujna 2023.

Ulazna pjesma
Smiluj mi se, Gospodine, jer povazdan vapijem k tebi. Jer ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš, pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju. (Ps 86,3.5)

Zborna molitva
Silni Bože, što god je dobro, od tebe je. Usadi nam u srce ljubav prema tebi, umnoži nam vjeru, odgoji u nama što je dobro i budnim okom čuvaj što si odgojio. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, nek nam ova žrtva uvijek donosi blagoslov. Što nam vanjski znakovi kažu, nek ostvari snaga tvoga Duha. Po Kristu.

Pričesna pjesma
O kako je velika, Gospode, tvoja dobrota, koju čuvaš za one koji te se boje. (Ps 31,20)

Popričesna molitva
Gospodine, blagovali smo kruh s nebeskog stola. Molimo te, po ovoj gozbi ljubavi potakni nam srce da ti služimo u svojoj braći. Po Kristu.

Prvo čitanje Jr 20, 7-9
Riječ mi Gospodnja postade na ruglo.

Čitanje Knjige proroka Jeremije
Ti me, Gospodine, zavede, dadoh se zavesti, nadjačao si me i svladao me. A sada sam svima na podsmijeh iz dana u dan, svatko me ismijava. Jer kad god progovorim, moram vikati, naviještati moram: »Nasilje! Propast!« Doista, riječ mi Gospodnja postade na ruglo i podsmijeh povazdan. I rekoh u sebi: neću više na nj misliti niti ću govoriti u njegovo ime. Al tad mi u srcu bî kao rasplamtjeli oganj, zapretan u kostima mojim: uzalud se trudih da izdržim, ne mogoh više. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 63,2-6.8-9

Pripjev: Tebe žeđa duša moja,Gospodine, Bože moj!

O Bože, ti si Bog moj:
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje,
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.

U svetištu sam tebe motrio
gledajuć ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života,
moje će te usne slaviti.

Tako ću te slavit za života,
u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita,
hvalit ću te kliktavim ustima.

Ti postade meni pomoć,
kličem u sjeni krila tvojih.
Duša se moja k tebi privija,
desnica me tvoja drži.

Drugo čitanje Rim 12, 1-2
Prikažite svoja tijela za žrtvu živu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja usp. Ef 1,17-18
Otac Gospodina našega Isusa Krista prosvijetlio nam oči srca da upoznamo koje li nade u pozivu našemu!

Evanđelje Mt 16, 21-27
Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: »Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!« Isus se okrene i reče Petru: »Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!« Tada Isus reče svojim učenicima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Tâ što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Papa Franjo

Nedjelja, 30. kolovoz 2020.

Dva stava pravog učenika

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Današnji ulomak iz Evanđelja (usp. Mt 16, 21-27) povezan je s onim od prošle nedjelje (usp. Mt 16, 13-20). Nakon što je Petar, u ime ostalih apostola, ispovjedio vjeru u Isusa kao Mesiju i Sina Božjega, Isus počinje govoriti o svojoj muci. Na putu prema Jeruzalemu svojim učenicima otvoreno tumači ono što ga čeka na kraju u svetom gradu: naviješta otajstvo svoje smrti i uskrsnuća, poniženja i slave. Kaže da će morati „mnogo pretrpjeti od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da će biti ubijen i da će treći dan uskrsnuti“ (Mt 16, 21). Ali učenici ne shvaćaju njegovih riječi, jer su još uvijek imali nezrelu vjeru i previše vezanu uz mentalitet ovoga svijeta (usp. Rim 12, 2). Oni imaju pred očima pobjedu koja je odveć zemaljska i zato ne razumiju jezik križa.

Suočivši se s perspektivom da bi Isus mogao biti poražen i umrijeti na križu, sâm Petar se buni i kaže: „Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!“ (r. 22). Vjeruje u Isusa – Petar je takav – ima vjeru, vjeruje u Isusa, vjeruje; želi ga slijediti, ali ne prihvaća da do svoje slave dođe kroz muku. Za Petra i za ostale učenike – pa i za nas – križ je nešto neugodno, križ je sablazan, dok Isus smatra da je sablazan pobjeći od križa, što bi značilo bježati od Očeve volje i poslanja koje mu je povjerio za naše spasenje. Zato Isus odgovara Petru: „Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!“ (r. 23). Deset minuta prije toga Isus je hvalio Petra, obećao mu je da će na njemu izgraditi svoju Crkvu, da će biti temelj Crkve; deset minuta kasnije kaže mu: „sotono“. Kako to razumjeti? To se događa svima nama! U trenucima pobožnosti, žara, dobre volje, blizine bližnjemu, gledamo Isusa i idemo naprijed; ali u trenucima u kojima nam dolazi ususret križ, bježimo. Đavao, Sotona – kao što Isus kaže Petru – napastuje nas. Svojstveno je zlom duhu, vlastito je đavlu udaljavati nas od križa, od Isusova križa.

Obraćajući se zatim svima, Isus dodaje: „Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom“ (r. 24). Na taj način On pokazuje put pravog učenika, ukazujući na dva stava. Prvi je „odreći se samoga sebe“, što ne označava površnu promjenu, nego obraćenje i duboki zaokret u načinu razmišljanja i vrijednostima. Drugi je stav „uzeti svoj križ“. Nije riječ samo o strpljivom podnošenju svakodnevnih nevolja, nego o tome da se nosi s vjerom i odgovornošću onaj dio napora i onaj dio trpljenja koje sa sobom nosi borba protiv zla. Život kršćanâ je uvijek borba. U Bibliji se kaže da je vjernikov život vojevanje: borba protiv zloduha, borba protiv Zla.

Stoga obaveza da „uzmemo svoj križ“ postaje sudjelovanje s Kristom u spasenju svijeta. Misleći na to, pobrinimo se da križ koji visi na zidu u kući ili onaj mali koji nosimo oko vrata, bude znak naše želje da se sjedinimo s Kristom u služenju braći s ljubavlju, osobito najsiromašnijima i najslabijima. Križ je sveti znak Božje ljubavi i Isusove žrtve te se nikako ne smije svesti na predmet praznovjerja ili na puki ukras. Svaki put kad upravimo pogled na sliku Krista raspetoga, sjetimo se da je On, kao istinski Sluga Gospodnji, ostvario svoje poslanje dajući život i prolivši svoju krv za otpuštenje grijeha. I ne dopustimo se odvući na drugu stranu kad na nas navale napasti Zloga. Prema tome, ako želimo biti njegovi učenici, pozvani smo ugledati se na njega, trošeći bespridržajno svoj život iz ljubavi prema Bogu i bližnjemu.

Neka nam Blažena Djevica Marija, koja je sa svojim Sinom bila sjedinjena sve do Kalvarije, pomogne da ne uzmaknemo pred kušnjama i trpljenjem koje svjedočenje evanđelja sa sobom nosi za sve nas.