TAJNIŠTVO ZA EVANGELIZACIJU I MISIJE

fra Ljubo Kurtović, tajnik i promicatelje evangelizacije
Članovi Vijeća: Župnici župa povjerenih Provinciji 

Kategorija: