Raspored osoblja

PROVINCIJALAT

Franjevačka 1, pp 153
88 000 Mostar
tel.: (036) 333-525
faks: (036) 333-526
www.franjevci.info
mostar@franjevci.info

PROVINCIJALAT

fra Jozo Grbeš

PROVINCIJALAT

fra Miro Šego

PROVINCIJALAT

fra Mladen Vukšić
fra Danko Perutina
fra Ante Bekavac
fra Josip Vlašić
fra Slaven Brekalo

SLUŽBE

fra Stanko Ćosić

SLUŽBE

fra Jure Barišić

SLUŽBE

fra Niko Leutar

SLUŽBE

fra Ljubo Kurtović

SLUŽBE

fra Ante Bekavac

SLUŽBE

fra Svetozar Kraljević

SLUŽBE

fra Ivan Landeka ml.