SVETKOVINA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BLAŽENE DJEVICE MARIJE

pro 06 2023 Miriam

Papa Franjo

Utorak, 8. prosinca 2020.

Iskoristimo današnji dan da kažemo „ne“ zlu i „da“ Bogu

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Na današnji se liturgijski blagdan slavi jedno od čudesa iz povijesti spasenja: bezgrešno začeće Djevice Marije. Krist je i nju spasio, ali na jedan izvanredan način, jer je Bog htio da od časa začeća majka njegova Sina ne bude okaljana ljagom grijeha. Marija je, dakle, tijekom čitavog svog života bila oslobođena svake ljage grijeha, bila je „puna milosti“ (Lk 1, 28), kako ju je anđeo nazvao, i bila dionicom jedinstvenog zahvata Duha Svetoga kako bi mogla uvijek ostati u svom savršenom odnosu sa svojim sinom Isusom; štoviše, bila je Isusova učenica: Majka i učenica. Ali grijeha u njoj nije bilo.

U veličanstvenom hvalospjevu kojim započinje Poslanica Efežanima (usp. 1, 3-6.11-12) sveti Pavao nam daje shvatiti da je svaki čovjek stvoren od Boga za onu puninu svetosti, za onu ljepotu kojom je Majka Božja bila zaogrnuta od samoga početka. Cilj na koji smo pozvani je za nas ujedno dar Boga koji nas – kaže Apostol – „izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim“ (r. 4); predodredi nas (usp. r. 5) u Kristu da budemo potpuno slobodni od grijeha. I to je milost, to je besplatno, to je Božji dar.

A ono što je za Mariju bilo na početku, za nas će biti na kraju, nakon što prođemo kroz „kupelj“ Božje milosti koja čisti čovjeka. Ono što nam otvara vrata raja jest Božja milost, koju mi vjerno primamo. Svi sveci i svetice su prošli taj put. I najneviniji su ipak bili označeni istočnim grijehom i borili su se svim svojim silama protiv njegovih posljedica. Oni su prošli kroz „uska vrata“ koja vode u život (usp. Lk 13, 24). A znate li tko je prvi za kojeg smo sigurni da je ušao u raj, znate li to? Jedan „nitkov“: jedan od one dvojice koji su bili raspeti s Isusom. Njemu se on obratio riječima: „Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje“. A On mu odgovara: „danas ćeš biti sa mnom u raju!“ (Lk 23, 42-43). Braćo i sestre, Božja je milost ponuđena svima i mnogi koji su na ovoj zemlji posljednji na nebu će biti prvi (usp. Mk 10, 31).

No, tu treba biti na oprezu. Ne vrijedi se praviti lukavim: neprestano odgađati ozbiljan ispit vlastitoga života iskorištavajući Gospodinu strpljivost – On je strpljiv, On nas čeka, On je uvijek tu da nam dadne milost. Možemo varati ljude, ali ne i Boga, On poznaje naše srce bolje od nas samih. Iskoristimo ovaj sadašnji trenutak! To je kršćanski smisao onoga „iskoristi dan“: ne uživati život u času koji brzo prolazi, ne, to je svjetovni smisao. Nego ugrabiti današnji dan da kažem „ne“ zlu i „da“ Bogu; otvoriti se njegovoj milosti; prestati konačno biti prignuti nad sobom samima zaglibljujući u licemjerje. Pogledati u lice vlastitoj stvarnosti, vidjeti sebe takve kakvi jesmo; prepoznati da nismo ljubili Boga i da nismo ljubili bližnjega kao što smo trebali, i to priznati. To znači započeti put obraćenja tražeći prije svega oproštenje od Boga u sakramentu pomirenja, a zatim popraviti zlo učinjeno drugima. Ali uvijek otvoreni milosti. Gospodin kuca na naša vrata, kuca na naše srce da stupi s nama u prijateljstvo, u zajedništvo, da nam dadne spasenje.

I to je za nas put da postanemo „sveti i bezgrešni“. Neoskvrnjena ljepota naše Majke je nedostižna, ali nas istodobno privlači. Pouzdajmo se u nju i recimo jedno zauvijek „ne“ grijehu i „da“ milosti.

………………….

Nedjelja, 8. prosinca 2015.

Bezgrešno začeće Marijino - zora novoga svijeta

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Današnja svetkovina Bezgrešne potiče nas razmišljati o Gospi koja je, po jedinstvenoj povlastici, sačuvana od istočnoga grijeha od svoga začeća. Premda je živjela u svijetu obilježenom grijehom, grijeh je nije dotakao: ona je naša sestra u patnji, ali ne u zlu i grijehu. Štoviše, zlo je u njoj poraženo i prije nego ju je uopće dotaklo, jer ju je Bog ispunio milošću (Lk 1, 28). Bezgrešno začeće znači da je Marija prva spašena beskrajnim Očevim milosrđem, kao prvina spasenja koje Bog želi darovati svakom muškarcu i ženi, u Kristu. Zbog toga je Bezgrešna postala uzvišena slika Božje milosti koja je izvojevala pobjedu nad grijehom. A mi, danas, na početku Jubileja milosrđa, želimo gledati na ovu sliku s povjerljivom ljubavlju i kontemplirati je u svem njezinu sjaju, oponašajući njezinu vjeru.

U Bezgrešnom začeću Marijinu pozvani smo prepoznati zoru novoga svijeta, preobraženog djelom spasenja Oca i Sina i Duha Svetoga. Zora je to novog stvaranja koje je ostvarilo Božje milosrđe. Zato je Djevica Marija, koja nije nikada bila okaljana grijehom i koja je uvijek puna Boga, majka novog čovječanstva.

Slaviti ovu svetkovinu uključuje dvije stvari: prihvatiti potpuno Boga i njegovu milosrdnu milost u našim životima; postati i sami tvorci milosrđa autentičnim evanđeoskim hodom. Svetkovina Bezgrešne postaje dakle svetkovina svih nas ako svi mi, svojim svakodnevnim "da", uspijemo prevladati svoju sebičnost i učiniti radosnijim život naše braće, dati im nadu, brišući poneku suzu i dajući malo radosti. Po uzoru na Mariju, pozvani smo postati nositelji Krista i svjedoci njegove ljubavi, gledajući prvo na one koji su privilegirani u Isusovim očima. To su oni na koje nas je on sam uputio: "Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni" (Mt 25, 35-36).

Današnja svetkovina Bezgrešnog začeća ima točno određenu poruku koju nam želi prenijeti: podsjeća nas da je u našem životu sve dar, sve je milost. Neka nam Blažena Djevica, prvina spasenja, uzor Crkve, sveta i bezgrešna zaručnica, ljubljena od Gospodina, pomogne iznova sve više otkrivati Božje milosrđe kao odliku Kristova vjernika. To je riječ-sinteza evanđelja. To je temeljna crta Kristova lica: onog lica koje prepoznajemo u različitim aspektima njegova života: kad ide ususret svima, kad liječi bolesne, kad sjedi za stolom s grešnicima, a posebno kad, pribijen na križ, oprašta; ondje vidimo lice Božjeg milosrđa.

Neka po zagovoru Marije Bezgrešne milosrđe zavlada u našim srcima i preobrazi naš život.

………………..

Papa Benedikt XVI.

Na svetkovinu Bezgrešnog začeća, 8. prosinca 2009.

Beskrajna je radost imati za majku Bezgrešnu Mariju

Draga braćo i sestre,

8. prosinca slavimo jedan od najljepših blagdana Blažene Djevice Marije: svetkovinu njezina bezgrešnog začeća. Ali što znači da je Marija "bezgrešna"? I što nama kaže taj naslov? Prije svega ćemo se referirati na biblijske tekstove današnje liturgije, osobito na veliku "fresku" trećeg poglavlja Knjige Postanka i na izvješće o naviještenju iz Lukina Evanđelja. Nakon istočnoga grijeha, Bog se obraća zmiji, koja predstavlja Sotonu, proklinje ju i dodaje jedno obećanje: "Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, / između roda tvojeg i roda njezina: / on će ti glavu satirati, / a ti ćeš mu vrebati petu" (Post 3,15). Naviještaj je to jedne odmazde: Sotona u počecima stvaranja kao da ima više uspjeha, ali će doći sin jedne žene koji će mu glavu satrti. Tako će, po ženinu rodu, sam Bog pobijediti. Ta je žena Djevica Marija, od koje je rođen Isus Krist koji je svojom žrtvom porazio jednom zauvijek staroga napasnika. Zbog toga je na mnogim slikama ili kipovima bezgrešne ona predstavljena kako nogom satire zmiju.

Evanđelist Luka, naprotiv, predstavlja nam Djevicu Mariju koja prima navještaj od nebeskoga glasnika (usp. Lk 1,26-38). Ona se pojavljuje kao ponizna i prava Izraelova kći, pravi Sion u kojem se Bog želi nastaniti. Ona je izdanak iz kojeg će poniknuti Mesija, pravedni i milosrdni Kralj. U jednostavnosti nazaretskog doma živi "ostatak" čistog Izraela; iz njega će Bog izvesti novi narod, kao novo stablo koje će raširiti svoje grane u cijelom svijetu, pružajući svim ljudima dobre plodove spasenja. Za razliku od Adama i Eve, Marija je poslušna Gospodinovoj volji, iz dubine svojega bića izgovara svoj "da" i stavlja se potpuno na raspolaganje Božjem naumu. Ona je nova Eva, prava "majka svih živih", svih onih, naime, koji po vjeri u Krista zadobivaju vječni život.

Dragi prijatelji, beskrajne li radosti imati za majku Bezgrešnu Mariju! Svaki put kada osjećamo svoju krhkost i kada nas zli duh navodi na zlo, možemo se obratiti Njoj i naše srce prima svjetlo i utjehu. I u kušnjama života, u olujama koje prijete da nam pokolebaju vjeru i nadu, sjetimo se da smo njezini sinovi i da su korijeni naše egzistencije u beskrajnoj Božjoj milosti. Sama Crkva, premda je izložena negativnim utjecajima svijeta, nalazi uvijek u njoj zvijezdu vodilju koja joj pomaže pronaći pravi put i ići u smjeru koji joj je pokazao Krist. Marija je naime Majka Crkve, kao što su to svečano proglasili papa Pavao VI. i Drugi vatikanski koncil. Dok, stoga, zahvaljujemo Bogu za taj divni znak njegove dobrote, povjerimo Bezgrešnoj Djevici svakoga od nas, naše obitelji i zajednice, čitavu Crkvu i cio svijet. Učinit ću i ja to ovog popodneva, prema tradiciji, na Španjolskom trgu, podno kipa posvećenoj Mariji.

………………..

O svetkovini Bezgrešnog začeća,  8. prosinca 2007.

Svjetlo Marije Bezgrešne

Draga braćo i sestre!

Na putu došašća sjaji zvijezda Marije Bezgrešne, toga "sigurnoga znaka nade i utjehe" (2. vat. sabor, Konst. Lumen gentium, 68). Da bismo stigli do Isusa, pravog svjetla, sunca koje je razagnalo sve sjene povijesti, potrebna su nam svjetla koja će biti blizu nas, ljudske osobe koje odražavaju svjetlo Kristovo te tako osvjetljuju put kojim nam je ići. A koja je osoba svjetlija od Marije? Tko bi mogao biti naša zvijezda nade osim nje, zore koja je navijestila dan spasenja? (usp. encikl. Spe salvi, 49). Stoga nas liturgija danas, u predbožićno vrijeme, potiče da slavimo svečani blagdan Bezgrešnog začeća Marijina: otajstvo milosti Boga koji je od prvoga trenutka njezina postojanja obavio stvorenje određeno da postane Majkom Otkupiteljevom, očuvavši je od ljage istočnoga grijeha. Gledajući Nju, prepoznajemo veličinu i ljepotu Božjega nauma za čovjeka: postati sveti i bez mane u ljubavi (usp. Ef 1,4), po slici našega Stvoritelja.

Kojega li velikoga dara, za majku imati Mariju Bezgrešnu! Majku koja isijava ljepotom, prosijava ljubavlju Božjom. Mislim na mlade današnjice, odrasle u ozračju zasićenom porukama koje promiču lažne uzore sreće. Ovi mladići i djevojke u opasnosti su da izgube nadu jer se čini kao dao su siročad bez prave ljubavi koja život ispunjava značenjem i radošću. Bila je to draga tema mome časnome prethodniku Ivanu Pavlu II., koji je toliko puta mladima našega vremena predložio Mariju kao "Majku lijepe ljubavi." Nažalost, nemalo je primjera koji govore o adolescentima, mladima, pa i djeci kao lakim žrtvama pokvarene ljubavi, što ih odrasli bez skrupula prevare, lažući sebi samima i njima, te ih uvlače u začarani krug konzumizma: pa i najsvetije stvarnosti, poput ljudskoga tijela, hrama Boga ljubavi i života, postaju tako predmeti potrošnje, i to u sve ranijoj dobi, već u preadolescentskom uzrastu. Koje li žalosti kad mladi izgube sposobnost divljenja, očaranosti najljepšim osjećajima, kad izgube smisao za poštovanje tijela, koje je objava osobe i njezina neistraživa otajstva!

Na sve nas to podsjeća Marija, Bezgrešna, koju motrimo u svoj njezinoj ljepoti i svetosti. S križa ju je Isus povjerio Ivanu i svim učenicima (usp. Iv 19,27), i otada je postala cijelom čovječanstvu Majkom, Majkom nade. Njoj s vjerom upravljamo svoju molitvu, dok se u mislima zapućujemo na hodočašće u Lourdes gdje upravo danas započinje naročita jubilarna godina prigodom 150. obljetnice ukazanja u špilji Massabielle. Bezgrešna Marijo, "zvijezdo mora, svijetli nad nama i vodi nas na našem putu!" (usp. Spe salvi, 50).

www.vatican.va

 

Duhovnost

ŽIVOTOPIS SV. FRANJE ASIŠKOG

FRANJEVAČKI IZVORI

MOLITVENIK FRA ANĐELA NUIĆA

SPISI SVETOGA FRANJE I SVETE KLARE