Ukop fra Dinka Maslaća

kol 18 2020 Miriam

U nedjelju, 16. kolovoza 2020., u samostanu na Humcu, okrijepljen sv. sakramentima, blago u Gospodinu preminuo je njegov sluga svećenik i naš brat fra Dinko Maslać u 83. godini života, 64. godini redovništva i 56. godini svećeništva.

Sv. misa zadušnica slavila se u samostanskoj crkvi sv. Ante na Humcu, u ponedjeljak 17. kolovoza 2020. u 17,00 sati. Misno slavlje predvodio je provincijal fra Miljenko Šteko. Koncelebrirali su generalni vikar don Željko Majić, gvardijan fra Dario Dodig i još pedesetak svećenika. Homiliju je izrekao provincijal fra Miljenko. Svoju sućut na kraju izrekao je don Željko Majić. Sprovodne obrede i ukop na Novom groblju na Humcu predvodio je provincijal fra Miljenko.

Fra Dinko je rođen 21. ožujka 1937. u Sjekosama, župa Dračevo. Osnovnu školu pohađao je u Dračevu, a srednju školu u Makarskoj, Sinju, Splitu i Visokom od 1949. do 1958.

Filozofsko-teološki studij pohađao je od 1958. do 1965. u Visokom i na Franjevačkoj bogosloviji u Sarajevu.

Franjevački habit obukao je 31. srpnja 1956. godine u Kraljevoj Sutjesci, a doživotne zavjete položio 12. srpnja 1962. na Humcu.

Za svećenika je zaređen 2. kolovoza 1964. u Širokome Brijegu.

Svećeničku službu vršio je kao duhovni pomoćnik na mjestima Humac, Posušje, Grude, Drinovci, Tihaljina, Mostar, Konjic i Tomislavgrad. 1973. god. preuzima službu župnika u Gorancima. Kao župnik djeluje također u Izbičnu i Gradnićima gdje ostaje do 2003. god. Nakon boravka u samostanu Slano postaje župni vikar u Seonici 2007. god. Nakon službe u Seonici preuzima službu župnog vikara u Veljacima. Od 2011. živi u samostanu na Humcu do svoje smrti.

Pokoj vječni daruj mu Gospodine.

Propovijedi

Duhovnost

POTVRĐENO PRAVILO FRANJEVAČKOG REDA

GENERALNE KONSTITUCIJE REDA MANJE BRAĆE

GENERALNI STATUTI REDA MANJE BRAĆE

Bazilije S. Pandžić, HERCEGOVAČKI FRANJEVCI – sedam stoljeća s narodom