Četrnaesta nedjelja kroz godinu C

srp 04 2022 Miriam

3. srpnja 2022.

Ulazna pjesma
Spominjemo se, Bože, tvoje dobrote usred hrama tvojega. Kao ime tvoje, Bože, tako i slava tvoja do nakraj zemlje doseže. (Ps 48, 10-11)

Zborna molitva
Bože, ti si poniženjem svoga Sina podigao pali svijet. Udijeli svome narodu svetu radost. Oslobodio si ga ropstva grijeha: privedi ga uživanju vječnog veselja. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, ovaj prinos tvome imenu nek nas očisti i iz dana u dan potiče na izgradnju novoga svijeta. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Dođite k meni svi, izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti, govori Gospodin! (Mt 11, 28)

Popričesna molitva
Gospodine, nahranio si nas božanskim darovima. Molimo te, obdari nas spasenjem i ne daj da te ikad prestanemo hvaliti. Po Kristu.

Prvo čitanje Iz 66, 10-14c
Evo mir ću na njih kao rijeku svratiti.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Veselite se s Jeruzalemom, kličite zbog njega svi koji ga ljubite! Radujte se, radujte s njime,svi koji ste nad njim tugovali, da se nadojite i nasitite na dojkama utjehe njegove, da se nasišete i nasladite na grudima krepčine njegove.Jer ovo govori Gospodin: »Evo, mir ću na njih kao rijeku svratiti i kao potok nabujali bogatstvo naroda. Dojenčad ću njegovu na rukama nositi i milovati na koljenima. Kao što mati tješi sina, tako ću i ja vas utješiti – utješit ćete se u Jeruzalemu.« Kad to vidite, srce će vam se radovati i procvast će vam kosti ko mlada trava. Očitovat će se ruka Gospodnja na njegovim slugama. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 66, 1-3a.4-7a.16.20

Pripjev: Kliči Bogu, sva zemljo!

Kliči Bogu, sva zemljo,
opjevaj slavu imena njegova,
podaj mu hvalu dostojnu.
Recite Bogu: »Kako su potresna djela tvoja!«

»Sva zemlja nek ti se klanja i nek ti pjeva,
neka pjeva tvom imenu!«
Dođite i gledajte djela Božja:
čuda učini među sinovima ljudskim.

On pretvori more u zemlju suhu
te rijeku pregaziše.
Stoga se njemu radujmo!
Dovijeka vlada jakošću svojom!

Dođite, počujte, svi koji se Boga bojite,
pripovjedit ću što učini duši mojoj!
Blagoslovljen Bog koji mi molitvu ne odbi,
naklonosti ne odvrati od mene!

Drugo čitanje Gal 6, 14-18
Ja na svom tijelu nosim biljege Isusove.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima
Braćo: Bože sačuvaj da bih se ičim ponosio osim križem Gospodina našega Isusa Krista po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu. Uistinu, niti je što obrezanje niti neobrezanje, nego – novo stvorenje. A na sve koji se ovoga pravila budu držali, i na sveg Izraela Božjega – mir i milosrđe! Ubuduće neka mi nitko ne dodijava jer ja na svom tijelu nosim biljege Isusove! Milost Gospodina našega Isusa Krista s duhom vašim, braćo! Amen. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja Kol 3, 15a.16a
Mir Kristov neka upravlja srcima vašim. Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama!

Evanđelje Lk 10, 1-9 (kraća verzija)
Počinut će na njemu mir vaš.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Odredi Gospodin drugih sedamdesetdvojicu učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći. Govorio im je: »Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Idite! Evo, šaljem vas kao janjce među vukove. Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće. I nikoga putem ne pozdravljajte. U koju god kuću uđete, najprije recite: ’Mir kući ovoj!’ Bude li tko ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš. Ako li ne, vratit će se na vas. U toj kući ostanite, jedite i pijte što se kod njih nađe. Tà vrijedan je radnik plaće svoje. Ne prelazite iz kuće u kuću.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Papa Franjo

Nedjelja, 3. srpanj 2016.

Svi smo pozvani naviještati poruku spasenja

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Današnji evanđeoski tekst, preuzet iz desetog poglavlja Lukina Evanđelja (rr. 1-12.17-20), daje nam shvatiti koliko je potrebno moliti Boga "Gospodara žetve, da pošalje više radnika u svoju žetvu" (r. 2). "Radnici" o kojima Isus govori su misionari Božjeg kraljevstva, koje je on sam pozvao i slao ih "po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći" (r. 1). Zadaća im je naviještati poruku spasenja upućenu svima. Misionari uvijek naviještaju poruku spasenja svima; ali ne samo misionari koji odlaze u daleke krajeve, već i mi, kršćanski misionari, koji izgovaramo kakvu lijepu riječ spasenja. To je dar koji nam Isus daje s Duhom Svetim. Taj navještaj glasi: "Približilo vam se kraljevstvo Božje" (r. 9), jer Isus nam je "približio" Boga; Bog je postao jedan od nas; u Isusu među nama vlada Bog, njegova milosrdna ljubav pobjeđuje grijeh i ljudsku bijedu.

To je blagovijest koju "radnici" trebaju donositi svima: to je poruka nade i utjehe, mira i ljubavi. Isus, kad šalje svoje učenike pred sobom u sela, preporučuje im: "Najprije recite: 'Mir kući ovoj!' […] i liječite bolesnike koji su u njemu". Sve to znači da se Božje kraljevstvo izgrađuje dan za danom i već na ovoj zemlji nudi svoje plodove obraćenja, očišćenja, ljubavi i utjehe među ljudima. Lijepo je to! Izgrađivati iz dana u dan Božje kraljevstvo da raste. Ne razarati, nego izgrađivati!

S kakvim duhom Isusov učenik treba vršiti to poslanje? Prije svega treba biti svjestan teške, a katkad i neprijateljske stvarnosti koja ga očekuje. Isus ne štedi riječî kad govori o tome! Isus kaže: "Šaljem vas kao ovce među vukove" (r. 3). Jasno da jasnije ne može biti! Neprijateljstvo je uvijek u korijenu progonâ kršćanâ, jer Isus zna da zloduh svojim djelovanjem ometa to poslanje. Zbog toga, evanđeoski se radnik trudi osloboditi svih vrsta ljudskih uvjetovanosti, ne noseći sa sobom ni torbe, ni vreće, ni sandala (usp. r. 4), kao što je Isus preporučio, kako bi se pouzdao jedino u snagu Kristova križa. To znači odbaciti svaki motiv osobnog hvastanja, karijerizma i gladi za moći i ponizno postati sredstvima spasenja koje je Isus ostvario svojom žrtvom.

Poslanje kršćanina u svijetu je predivno; to je poslanje upućeno svima, to je poslanje služenja; nitko nije isključen; ono zahtijeva mnogo velikodušnosti i iznad svega pogled i srce uzdignuti k nebu, moleći pomoć od Gospodina. Toliko su potrebni kršćani koji s radošću svjedoče evanđelje u svakodnevnom životu. Učenici, koje Isus šalje, "vratiše se… radosni" (r. 17). Kad mi to činimo, srce nam se ispunja radošću. Taj mi izraz doziva u pamet koliko se Crkva raduje i veseli kad njezina djeca primaju Radosnu vijest zahvaljujući predanosti tolikih muškaraca i žena koji svakodnevno naviještaju evanđelje: svećenici – oni sjajni župnici koje svi poznajemo –, redovnice, Bogu posvećene žene, misionarke i misionari… I pitam se – poslušajte moje pitanje –: koliko vas mladih, koji ste danas prisutni na trgu, čujete Gospodinov poziv da ga slijedite? Ne bojte se! Budite hrabri i drugima nosite baklju apostolske gorljivosti koju smo primili po ovim uzornim učenicima.

Molimo Gospodina, po zagovoru djevice Marije, da u Crkvi nikad ne uzmanjka velikodušnih srca koja rade na tome da svima donesu ljubav i nježnost nebeskog Oca.