Šesnaesta nedjelja kroz godinu A

srp 21 2023 Miriam

23. srpnja 2023.

Ulazna pjesma
Evo, Bog mi pomaže, Gospodin krijepi život moj. Od srca rado ću ti žrtvovati, slavit ću ime tvoje, Gospodine, jer je dobrostivo. (Ps 54,6.8)

Zborna molitva
Molimo te, Gospodine, budi nam milostiv i darežljiv. Produbi nam nadu, vjeru i ljubav, da ustrajemo u budnosti i vršenju tvoga zakona. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Bože, ti si u jedinoj žrtvi svoga Sina ispunio razne žrtve starog Saveza. Primi ovaj naš dar, bla­goslovi ga kao i prinos Abelov: što svaki od nas prikazuje tebi na čast nek bude na spasenje svima. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Evo, na vratima stojim i kucam, govori Gospodin: posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim, i on sa mnom. (Otk 3,20)

Popričesna molitva
Budi, Gospodine, uza svoj narod. Nahranio si nas nebeskim otajstvima: daj da iz stare greš­nosti prijeđemo u novi život. Po Kristu.

Prvo čitanje Mudr 12,13.16-19
Daješ pokajanje za grijehe.

Čitanje Knjige Mudrosti
Osim tebe, Bože, nema Boga koji se brine za sve da bi mu morao dokazati kako ne sudiš krivo. Jer moć je tvoja načelo pravice tvoje i jer svime vladaš, možeš i sve poštedjeti. Jakost svoju pokazuješ samo onda kad ljudi ne vjeruju u puninu tvoje moći i kažnjavaš drskost onih koji je spoznaše. Ti, silni gospo­daru, sudiš blago i upravljaš nama s velikom pažnjom jer kad god hoćeš, moć ti je pri ruci. A takvim si djelima narod svoj poučio da pravednik ima biti čovječan; podario si sinovima svojim dobru nadu jer daješ pokajanje za grijehe.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 86,5-6.9-10.15-16a
Pripjev: Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš.

Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš,
pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju.
Slušaj, Gospodine, molitvu moju
i pazi na glas vapaja mog.

Svi narodi što ih stvori doći će
i klanjat se tebi, Gospodine,
i slavit će ime tvoje.
Jer ti si velik i činiš čudesa:
ti si jedini Bog.

No ti si, Gospodine Bože, milosrdan i blag,
spor na srdžbu – sama ljubav i vjernost.
Pogledaj na me i smiluj se meni;
daj svome sluzi snage svoje!

Drugo čitanje Rim 8,26-27

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo! Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sâm Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. A Onaj koji proniče srca zna koja je želja Duha – da se on po Božju zauzima za svete. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja usp. Mt 11,25
Blagoslovljen da si, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si otajstva Kraljevstva objavio malenima.

Evanđelje Mt 13,24-43

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Iznese Isus narodu drugu pri­spodobu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Kad usjev uzraste i isklasa, tada se pokaza i kukolj. Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: ‘Gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj?’ On im odgovori: ‘Nepri­jatelj čovjek to učini.’ Nato mu sluge kažu: ‘Hoćeš li, dakle, da odemo pa da ga pokupimo?’ A on reče: ‘Ne! Da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu. Pustite nek ­oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu.’« I drugu im prispodobu iznese: »Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušičino zrno i posija ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća. Razvije se u stablo te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama.« I drugu im kaza prispodobu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne.« Sve je to Isus mnoštvu zborio u prispodobama. I ništa im nije zborio bez prispodoba – da se ispuni što je rečeno po proroku: Otvorit ću u prispodobama usta svoja, ­iznijet ću što je sakriveno od postanka svijeta. T­ada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: »Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi.« On odgovori: »Sijač dobroga sjemena jest Sin Čovječji. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva, a kukolj sinovi Zloga. Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. Sin će Čovječji poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega.« »Tko ima uši, neka čuje!« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Papa Franjo

Nedjelja, 19. srpanj 2020.

Božja strpljivost otvara naša srca nadi

Draga braćo i sestre, dobar dan!

U današnjem Evanđelju (usp. Mt 13, 24-43) susrećemo ponovno Isusa koji i dalje u prispodobama namjerava mnoštvu govoriti o Kraljevstvu nebeskom. Zadržat ću se na prvoj, onoj o kukolju, kojom nam Isus pomaže spoznati Božju strpljivost, otvarajući naše srce nadi.

Isus pripovijeda da, na polju na kojem je posijano dobro sjeme, niče također kukolj, termin koji u sebi sadrži sve štetne trave koje štete tlu. Možemo reći da je i danas tlo zagađeno mnogim pesticidima i herbicidima, koji na kraju štete i žitu i tlu i zdravlju. To je bila mala digresija. Zato sluge idu gospodaru da saznaju odakle dolazi kukolj, a on odgovara: „Neprijatelj čovjek to učini“ (r. 28). Ta mi smo posijali dobro sjeme! Neprijatelj, protivnik, je došao i to učinio. Oni bi htjeli odmah otići i iščupati kukolj koji raste; no gospodar kaže: „ne“, jer bi se time riskiralo da se iščupa sve zajedno, i kukolj i žito. Treba čekati vrijeme žetve: tek tada će se to dvoje odvojiti i kukolj će se spaliti. I to itekako ima smisla.

U toj se prispodobi može iščitati pogled na svijet. Uz Boga – koji je gospodar toga polja – koji sije uvijek i samo dobro sjeme postoji i neprijatelj koji sije korov kako bi spriječio pšenicu da raste. Gospodar djeluje otvoreno, na svjetlu dana, i njegova je želja imati dobru žetvu; ovaj pak drugi, neprijatelj, koristi se naprotiv okriljem noći i vodi se zavišću, zbog neprijateljstva, da sve upropasti. Neprijatelj na kojeg se referira Isus ima ime, to je đavao, on je veliki protivnik Boga. Njegov je naum ometati djelo spasenja, učiniti da Božje kraljevstvo ometu zlotvori koji se služe nečasnim djelima i šire sablazni. Naime, dobro sjeme i kukolj ne predstavljaju dobro i zlo u apstraktnom smislu, nego nas ljudska bića koji možemo slijediti Boga ili đavla. Koliko smo puta čuli da su u nekoj obitelji koja je bila u miru kasnije izbili sukobi, zavisti… kvart u kojem je vladao mir kasnije su se počele događati ružne stvari… I običavamo reći: „Netko je došao tamo posijati kukolj“ ili „ta osoba iz obitelji, ogovaranjima, sije kukolj“. Širenjem zla uvijek se uništava. I to uvijek čini đavao ili naša napast: kad padnemo u napast ogovaranja kako bismo uništili druge.

Sluge namjeravaju odmah ukloniti zlo, to jest zle ljude, no gospodar je mudriji, vidi dalje. Moraju znati čekati, jer je podnošenje progona i protivština sastavni dio kršćanskog poziva. Zlo, zasigurno, moramo odbacivati, no prema zlim ljudima trebamo postupati strpljivo. Ne radi se o licemjernoj toleranciji koja skriva dvosmislenost, nego o pravdi koju ublažava milosrđe. Ako je Isus došao tražiti grešnike, više no pravednike, liječiti bolesne prije no zdrave (usp. Mt 9, 12-13), i djelovanje nas, njegovih učenika, mora biti usmjereno ne na uništavanje zlih nego na njihovo spašavanje. To je ta strpljivost.

Današnje Evanđelje predstavlja dva načina djelovanja i življenja. S jedne je strane pogled gospodara, koji daleko vidi, a s druge pogled slugu, koji vide problem. Slugama je stalo do zemlje bez korova, gospodaru do dobre pšenice. Gospodin nas poziva da preuzmemo njegov pogled, usredotočujući se na dobru pšenicu koju zna štititi i među korovom. Tko se daje u lov na ograničenja i mane drugih, ne surađuje dobro s Bogom, nego onaj tko zna prepoznati dobro koje tiho raste na tlu Crkve i života, njegujući ga do zrelosti. Tada će Bog, i samo On, nagraditi dobre i kazniti zle. Neka nam Djevica Marija pomogne razumjeti i oponašati strpljivost Boga koji ne želi da se izgubi itko od njegove djece koju ljubi Očinskom ljubavlju.