ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU B

velj 06 2018 Miriam

Ulazna pjesma
Budi mi, Gospodine, hrid zaštite, tvrđava spasenja. Jer ti si hrid moja, tvrđava moja, radi imena svoga vodi me i ravnaj!   (Ps 31, 3-4)

Zborna molitva
Bože, rekao si da boraviš u pravednu i iskrenu srcu. Daj da mi budemo takvi te se trajno nastaniš u nama. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, nek nas ovaj prinos očisti i obnovi na sliku Kristovu, da vršimo tvoju volju i postignemo obećanu nagradu. Po Kristu.

Pričesna pjesma  
Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga Sina Jedinorođenca da nije­dan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. (Iv 3, 16)

Popričesna molitva
Gospodine, uživali smo kruh s neba. Daj da ga uvijek budemo gladni jer nam daje pravi život. Po Kristu.

Prvo čitanje   Lev 13, 1-2.45-46
Neka je gubavcu stan izvan tabora.

Čitanje Levitskog zakonika
Reče Gospodin Mojsiju i Aronu: »Ako se kome na koži pojavi oteklina ili ­lišaj ili bjelkasta pjega što bi bila nagovještaj gube na koži njegova tijela, neka se takav dovede svećeniku Aronu ili kojemu od njegovih sinova svećenika. Onaj koji se bude ogubavio, neka nosi rasparanu odjeću; kosa neka mu je raščupana; gornju usnu neka prekrije i viče: ’Nečist! Nečist!’ Sve dok na njemu bude bolest, neka nečistim ostane, a kako je nečist, neka stanuje nasamo: neka mu je stan izvan tabora.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 32, 1-2.5.11

Pripjev:   Utočište ti si moje, radošću me spasenja okružuješ.

Blažen onaj kome je grijeh otpušten,
kome je zločin pokriven!
Blago čovjeku kome Gospodin
ne ubraja krivnju
i u čijem duhu nema prijevare!

Grijeh svoj tebi priznah
i krivnju svoju više ne skrivah.
Rekoh: »Priznat ću Gospodinu
prijestup svoj«,
i ti si mi krivnju grijeha oprostio.

Radujte se Gospodinu i kličite, pravedni,
kličite svi koji ste srca čestita!

Drugo čitanje   1Kor 10, 31 – 11,1
Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo: Ili jeli, ili pili, ili drugo što činili, sve na slavu Božju činite. Ne budite na sablazan ni Židovima, ni Grcima, ni Crkvi Božjoj, kao što i ja svima u svemu ugađam ne tražeći svoju korist, nego što koristi mnogima na spasenje. Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja   Lk 7, 16
Prorok velik usta među vama! Pohodi Bog narod svoj!

Evanđelje   Mk 1, 40-45
I odmah nesta s njega gube i očisti se.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Dođe k Isusu neki gubavac, klekne i zamoli: »Ako hoćeš, možeš me očistiti!« Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: »Hoću, budi čist!« I odmah nesta s njega gube i očisti se. Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi riječima: »Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo.« Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud. Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Ivan Dugandžić

Nada u bolesti

Svi smo imali priliku promatrati bolesnika kojemu je ostala još samo neka slabašna nada u ozdravljenje: možda je to skupa operacija kod nekog čuvenog liječnika ili utjecanje alternativnoj medicini. I u jednom i u drugom slučaju bolesnik se grčevito hvata za tu posljednju slamku spasa u uvjerenju da će, unatoč svemu, pobijediti bolest i vratiti se u normalan život. Vjerovali u čudo ili ne, ljudi se u bolesti uvijek tako ponašaju da zapravo računaju s mogućnošću čuda.

Guba je oduvijek spadala među najteže bolesti od kojih se teško ozdravlja, jer ona jednostavno izjeda i uništava tkivo. A zbog svoje priljepčivosti ona je dvostruko teška. Jer, pri pokušaju da pomogne gubavcu zdrav čovjek uvijek mora dobro paziti da i sam pritom ne oboli. Zato su gubavci uvijek držani postrance, odvojeni od zdravih, što je dodatno otežavalo njihovu ionako tešku sudbinu.

U židovstvu je sudbina gubavaca bila posebno teška. Propisi Mojsijeva zakona s obzirom na gubu bili su neobično strogi. Gubavac je proglašavan «nečistim», što znači nesposobnim za bilo kakav oblik zajedničkoga života, a posebno kultskoga (usp. Lev 13,45-46). Taj zakon nije poznavao nikakva milosrđa prema oboljelom. Njegov jedini cilj bio je zaštititi zdrave od te opake bolesti. Ako je takav bolesnik nekom srećom ili slučajem ozdravio, to je morao potvrditi svećenik, a on sam prinijeti Bogu za to propisanu žrtvu. Tek nakon toga mogao se vratiti u normalan život.

Sve to moramo imati pred očima da bismo ispravno shvatili vapaj gubavca u susretu s Isusom: «Ako hoćeš, možeš me očistiti!» (Mk 1,40). Kakav izraz dubokog povjerenja u Isusovu moć! Tu nema nikakve dvojbe ni sumnje. Gubavac svoju sudbinu stavlja potpuno u Isusove ruke. On je njegova jedina nada. Bolesnik znade da ga Isus može ne samo ozdraviti, već i «očistiti», a to znači ponovo vratiti u zajedništvo naroda Božjega. Isus je prepoznao tu vjeru i zato je njegov odgovor kratak i odlučan: «Hoću, budi čist!» (1,41). I čudo se događa.

Suvremeni gubavci i kršćani

Suvremena medicina nije ni do danas uspjela potpuno pobijediti tu opaku bolest. Računa se da u svijetu još uvijek ima preko 15 milijuna gubavaca. Kršćani su iz evanđelja uvijek crpli snagu za pomoć tim jadnim ljudima, ne bojeći se posljedica za svoje osobno zdravlje. Mnogi su liječeći gubavce dali herojski primjer kršćanskog milosrđa i ljubavi, kao primjerice veliki sin Belgije Damian de Veuster na dalekom otoku gubavaca, Molokaiu, Majka Terezija u Kalkuti i brojni drugi. Bez njihova milosrđa i njihove ljubavi i najsuvremenija medicinska pomoć ne bi puno promijenila sudbinu tih jadnika.

Zanimljiv je i poučan primjer iz Afrike. Jedan ugledni američki tjednik poslao je svoju novinarku u Afriku da napiše reportažu o gubavcima i njihovu liječenju. Pripovijeda ta novinarka kako se, nakon dugog i napornog putovanja, u jednoj misijskoj postaji našla pred jednostavno građenom kućom ispred koje je stajao veliki stol s mnogo lijekova i zavoja. Ispred stola stajao je dugačak red gubavaca, a iza stola časna sestra u bijelom koja je strpljivo čistila njihove rane i previjala ih. Teško je bilo sve to gledati, jer se širio težak zadah od ljudskog mesa koje se raspadalo. Gošća iz Amerike jedno je vrijeme s divljenjem promatrala taj nesebičan posao, a onda je iskreno rekla sestri kako ona to ne bi radila ni za plaću od stotinu tisuća dolara. Sestra je samo kratko odgovorila: «Ne bih ni ja!». Novinarka je priznala svojim čitateljima da je ta riječ za nju bila dragocjena pouka koja je promijenila njezin pogled na život.

U mnogim dijelovima današnjeg svijeta nema doduše gubavaca, ali ima puno «nečistih» u drugom smislu, ima puno onih koje su ljudi iz različitih razloga izolirali i koje zaobilaze kao gubavce. Strašna bolest side traži izolaciju oboljelih kako ne bi ugrozili zdrave, ali tim ljudima ne smije biti uskraćeno kršćansko milosrđe i ljubav kojom je Isus susretao gubavce. Droga je također jedan od suvremenih oblika gube koji vapi za pomoću. Kakvu sliku o svom kršćanstvu ostavljaju oni kojih se to ne tiče samo zato što imaju sreću da se njihova djeca ne drogiraju? Ili, kako nazvati ponašanje cijelih mjesta, sela ili gradova koji ne žele udomiti ustanove za pomoć takvima, jer bi im narušili ugled?

Evanđelist kaže da je Isus bio «ganut» u susretu s gubavcem. I on se je mogao pozvati na stroge propise Mojsijeva zakona i izbjeći susret s gubavcem, ali nije. U njega je srce prevladalo nad ljudskim odredbama. I Crkva koja je poslana u njegovo ime mora se ganuti nad bijedom današnjeg čovjeka i iskazati mu Isusovu dobrotu. Kršćanin koji može bešćutno promatrati tuđu bijedu i ne osjetiti potrebu da pomogne, ne može se pozivati na Isusa. 

Molitva vjernika

U molitvi združeni, uputimo svoje prošnje Ocu nebeskom da budemo vjerni nasljedovatelji njegova Sina te iskusimo puninu njegova otkupljenja. Kličimo zajedno:

Tebe molimo, usliši nas. 

 1. Da Crkva, vjerna evanđelju, uvijek pronađe put do svih koji su odbačeni i koji gladuju za duhovnom i materijalnom pomoći, molimo Gospodina. 
   
 2. Da svi nositelji društvene vlasti i odgovornosti promiču i grade istinsku pravednost i solidarnost sa svima koji su u potrebi, molimo Gospodina. 
   
 3. Da svi koji nose teret grijeha spoznaju radost obraćenja i iskuse ljepotu života u zajedništvu tvojih vjernika, molimo Gospodina. 
   
 4. Da ova okupljena zajednica bude zajednica žive vjere te djelatnom ljubavlju širi radost tvoga Kraljevstva na sve ljude koje susrećemo, molimo Gospodina. 
   
 5. Da svi koji su prešli prag tjelesne smrti prispiju u vječno blaženstvo, molimo Gospodina. 

Bože, izvore života i vrelo milosrđa, usliši nam molitve i prožmi nas ljubavlju kojom je tvoj ljubljeni Sin ljubio svakoga čovjeka te među svojim bližnjima pronosimo snagu darovanoga spasenja. Po Kristu Gospodinu našemu.

 

Propovijedi