Šesta vazmena nedjelja kroz godinu C

svibnja 22 2022 Miriam

Prvo čitanje: Dj 15, 1-2.22-29
Zaključismo Duh Sveti i mi ne nametati vam nikakva tereta osim onoga što je potrebno.

Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Siđoše neki iz Judeje u Antiohiju i počeše učiti braću: »Ako se ne obrežete po običaju Mojsijevu, ne možete se spasiti.« Kad između njih te Pavla i Barnabe nasta prepirka i raspra nemalena, odrediše da Pavao i Barnaba i još neki drugi između njih uzađu u Jeruzalem k apostolima i starješinama poradi tog pitanja. Tad apostoli i starješine zajedno sa svom Crkvom zaključe izabrati neke muževe između sebe i poslati ih u Antiohiju s Pavlom i Barnabom. Bijahu to Juda zvani Barsaba, i Sila, muževi vodeći među braćom. Po njima pošalju ovo pismo: »Apostoli i starješine, braća, braći iz poganstva po Antiohiji, Siriji i Ciliciji – pozdrav! Budući da smo čuli kako vas neki od naših, ali bez našega naloga, nekakvim izjavama smetoše i duše vam uznemiriše, zaključismo jednodušno izabrati neke muževe i poslati ih k vama zajedno s našim ljubljenim Barnabom i Pavlom, ljudima koji su svoje živote izložili za ime Gospodina našega Isusa Krista. Šaljemo vam dakle Judu i Silu. Oni će vam i usmeno priopćiti to isto. Zaključismo Duh Sveti i mi ne nametati vam nikakva tereta osim onoga što je potrebno: uzdržavati se od mesa žrtvovana idolima, od krvi, od udavljenoga i od bludništva. Budete li se toga držali, dobro ćete učiniti. Živjeli!« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 67, 2-3.5-6.8

Pripjev: Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave!

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,
svi puci tvoje spasenje!

Nek se vesele i kliču narodi
jer sudiš pucima pravedno
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože,
svi narodi neka te slave!
Bog nas blagoslovio!
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Drugo čitanje: Otk 21, 10-14.22-23
Pokaza mi sveti grad gdje silazi s neba.

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola
Anđeo me prenese u duhu na goru veliku, visoku i pokaza mi sveti grad Jeruzalem: silazi s neba od Boga, sav u slavi Božjoj, blistav poput dragoga kamena, kamena slična kristalnom jaspisu; okružen zidinama velikim i visokim, sa dvanaest vrata: na vratima dvanaest anđela i napisana imena dvanaest plemena Izraelovih. Od istoka vrata troja, od sjevera vrata troja, od juga vrata troja, od zapada vrata troja. Gradske su zidine imale dvanaest temelja, a na njima dvanaest imena dvanaestorice apostola Jaganjčevih. Hrama u gradu ne vidjeh. Ta Gospod, Bog, Svevladar, hram je njegov – i Jaganjac! I gradu ne treba ni sunca ni mjeseca da mu svijetle. Ta slava ga Božja obasjala i svjetiljka mu Jaganjac! Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Iv 14, 23-29
Duh Sveti dozivat će vam u pamet sve što vam ja rekoh.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla. To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh. Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši. Čuli ste, rekoh vam: ’Odlazim i vraćam se k vama.’ Kad biste me ljubili, radovali biste se što idem Ocu jer Otac je veći od mene. Kazao sam vam to sada, prije negoli se dogodi, da vjerujete kad se dogodi.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Papa Franjo

Nedjelja, 1. svibnja 2016.

Duh poučava i doziva u pamet Isusove riječi

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Današnje nas Evanđelje vraća u mislima u dvoranu Posljednje večere. Za vrijeme Posljednje večere, prije nego će podnijeti muku i smrt na križu, Isus obećava apostolima dar Duha Svetoga, koji će imati zadaću poučavati i dozivati u pamet njegove riječi zajednici učenikâ. To kaže sam Isus: "Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh" (Iv 14, 26). Poučavati i dozivati u pamet. To je ono što Duh Sveti čini u našim srcima.

U trenutku u kojem se sprema na povratak Ocu, Isus nagoviješta dolazak Duha koji će prije svega poučavati učenike da na sve potpuniji način shvaćaju evanđelje i prihvaćaju ga u svojem životu te ga svojim svjedočenjem čine živim i djelatnim. Dok apostolima – izraz koji upravo znači "poslani" – povjerava poslanje naviještanja evanđelja čitavome svijetu, Isus obećava da neće ostati sami: s njima će biti Duh Sveti, Tješitelj, koji će biti uz njih, štoviše, bit će u njima kako bi ih štitio i podupirao. Isus se vraća Ocu, ali nastavlja pratiti i poučavati svoje učenike darom Duha.

Drugi aspekt poslanja Duha Svetoga sastoji se u pomaganju apostolima spominjati se Isusovih riječi. Božanski Učitelj je već prenio sve što je namjeravao povjeriti apostolima: s njim, utjelovljenom Riječi, objava je završena. Duh Sveti će dozivati u pamet Isusovo učenje u raznim konkretnim okolnostima života, kako bismo ih mogli provoditi u djelo. To se zbiva i danas u Crkvi, koju vodi svjetlo i snaga Duha, kako bi svima mogla nositi dar spasenja, to jest Božju ljubav i milosrđe. Na primjer kad čitate svakoga dana – kao što sam vam savjetovao – jedan odlomak iz Evanđelja zamolite Duha Svetoga: "Daj da razumijem i da se spominjem tih Isusovih riječi". A zatim pročitati odlomak, svakoga dana… Ali se uvijek prije toga pomoliti Duhu, koji je u našem srcu: "Daj da razumijem i da se spominjem".

Mi nismo sami: Isus nam je blizu, u našoj sredini, u nama! Njegova nova prisutnost u povijesti događa se po daru Duha Svetoga, po kome je moguće uspostaviti živi odnos s njim, uskrslim i raspetim. Duh Sveti, uliven u nas po sakramentima krštenja i potvrde, djeluje u našim životima. Vodi nas tako da razmišljamo, djelujemo i lučimo dobro od zla; pomaže nam provoditi u djelo Isusovu ljubav, osobito prema potrebitima.

Mi nismo sami! Znak prisutnosti Duha Svetoga je i mir koji Isus daje svojim učenicima: "Mir vam svoj dajem" (r. 27). Taj mir se razlikuje od mira koji si ljudi međusobno žele i pokušavaju ostvariti vlastitim silama. Isusov mir izvire iz pobjede nad grijehom, sebičnošću koja nas priječi da se ljubimo kao braća. To je Božji dar i znak njegove prisutnosti. Svaki učenik, pozvan slijediti Isusa noseći križ, prima u se njegov mir, siguran u njegovu pobjedu i iščekujući njegov konačni dolazak.

Neka nam Djevica Marija pomogne primiti s poučljivošću Duha Svetoga kao učitelja koji nas poučava u duhu i kao živi spomen Krista u našem svakodnevnom životu.