Blagovijest

ožu 25 2021 Miriam

25.3.2021.

Prvo čitanje: Iz 7, 10-14
Evo, djevica će začeti!

Čitanje Knjige proroka Izaije
U one dane: Gospodin progovori Ahazu i reče mu: »Zaišti od Gospodina, Boga svoga, znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina.« Ali Ahaz odgovori: »Ne, neću iskati i neću iskušavati Gospodina.« Tada reče Izaija: »Čujte, dome Davidov: Zar vam je malo dodijavati ljudima pa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo, djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel, S nama Bog!« Riječ je Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 40 , 7-11

Pripjev: Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju

Žrtva i prinos ne mile ti se,
nego si mi uši otvorio;
paljenica ni okajnica ne tražiš.
Tada rekoh: »Evo dolazim!

U svitku knjige piše za mene:
Milje mi je, Bože moj, vršiti volju tvoju,
Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.«

Pravdu ću naviještati u velikom zboru
i usta svojih zatvoriti neću,
Gospodine, sve ti je znano.

Tvoju pravdu neću kriti u srcu,
kazivat ću vjernost tvoju i tvoj spas.
Tajit neću dobrote tvoje
ni tvoje vjernosti velikoj skupštini.

Drugo čitanje: Heb 10 , 4-10
U svitku knjige piše za mene: »Vršiti, Bože, volju tvoju!«

Čitanje Poslanice Hebrejima
Braćo! Krv bikova i jaraca nikako ne može odnijeti grijeha. Zato Krist ulazeći u svijet veli: Žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio; paljenice i okajnice ne sviđaju ti se. Tada rekoh: »Evo dolazim!« U svitku knjige piše za mene: »Vršiti, Bože, volju tvoju!« Pošto gore reče: Žrtve i prinosi, paljenice i okajnice — koje se po Zakonu prinose — ne mile ti se i ne sviđaju, veli zatim: Evo dolazim vršiti volju tvoju! Dokida prvo da uspostavi drugo. U toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek. Riječ je Gospodnja.

Evanđelje: Lk 1 , 26-38
Evo, začet ćeš i roditi sina.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!«
Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«
Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!«
Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje. Riječ je Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Josip Serđo Ćavar

Proljeće i Život

Na početku smo proljeća. Život oko nas se budi i nezaustavljivo pupa. Očarani smo suncem okupanim poljanama i biljem koje se rađa iz smrti i sna. Sve oko nas nam govori da počinje jedna nova etapa, jedno novo razdoblje. Život cvjeta gotovo ni iz čega; iz mrtvila i zime uskrisava snaga i svježina. Svetkovina Blagovijesti uklopljena je u taj prirodni ambijent. Pod Marijinim srcem raste novi život, gotovo nevidljiv, ali taj život promijenit će tijek čitave povijest. Božja skrivenost u Bogorodičinu krilu je dojmljiva, jer Bog ne bira veliku pozornicu, niti ga naviještaju bubnjevi i buka mnoštva. Valja biti pozoran i osluhnuti dobro i duboko kako bi dokučili Božje postupke.

Luka je u svome izvješću, na samo sebi svojstven način, savršeno povezao pneumatologiju, kristologiju, soteriologiju i mariologiju. Sva teologija ustvari ovdje je u malome. Opisuje zapravo povijest Boga i čovjeka u nekoliko redaka. Bog traži čovjeka, njegovu suradnju i pomoć. Od početka svijeta, do danas. Nova Eva nije se oglušila, ona je otvorena uha, srca, života – „Evo me!“. Mariji je, za razliku od Eve, važnija Božja volja od osobnih probitaka i planova. Svijet mogu popraviti samo oni kojima je bližnji važniji od njih samih. Marija je ona koja propituje, čija vjera nije nerazumna, niti površna. Zato pitanje: „Kako će to biti?“. Tako Bogorodica postaje prva teologinja, zaštitnica onih koji promišljaju o Bogu. U Mariji vidimo ujedinjeno razmišljanje (intelekt), poslušnost (voljni moment i odricanje od ega) te molitvu i predanje (srce koje ljubi i kad je najteže – Veliki petak). Sve ove razine su potrebne ako želimo istinski govoriti o Bogu i svjedočiti ga. Zapravo, tek sve tri razine ujedinjene čine čovjeka cjelovitim. U nazaretskoj službenici promatramo onu koja je dosegla savršenu slobodu jer je potpuno prionula Božjem naumu.

Otajstvo Navještenja Gospodinova događa se u životu svakoga čovjeka. Svatko od nas svakodnevno može i treba kazati – „Evo me“. Gospodin želi uspostaviti dijalog i tako po nama, povijest grijeha i zla, pretvoriti u povijest spasenja. Otkrivamo da Bog i nas izabire kako bi ostvarili Božju misiju utjelovljenja Krista, kako bi ga podarili ljudima. Završimo zato riječima pape Franje koje upućuje Mariji na koncu svoje pobudnice Evangelii gaudium: „Djevice i Majko Marijo, ti koja si, potaknuta Duhom Svetim, prihvatila Riječ života u dubini svoje ponizne vjere: kao što si se potpuno predala Vječnome, pomozi nam reći naš 'da' na žuran poziv, žurniji no ikad prije, da naviještamo Isusovu radosnu vijest.“

Propovijedi