Druga nedjelja došašća kroz godinu B

pro 09 2023 Miriam

10. prosinca 2023.

Ulazna pjesma
Puče sionski, evo, Gospodin dolazi spasiti narode; i zagrmjet će glasom veličajnim na radost vašega srca. (Iz 30,19.30)

Zborna molitva
Svemogući i milosrdni Bože, dok hitimo ususret tvome Sinu daj da nas zemaljske obveze i brige ne smetu; nebeska mudrost tvoje riječi nek nas uvede u zajedništvo njegove sudbine. Koji s tobom.

Darovna molitva
Gospodine, nek nas ponizne molitve i skromni prinosi pomire s tobom: ne možemo se pouzdati u svoje zasluge, priteci nam u pomoć svojom milošću. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Ustani, Jeruzaleme, stani na visoko, vidi radost što ti dolazi od Boga tvoga! (Bar 5,5; 4,36)

Popričesna molitva
Gospodine, nahranio si nas duhovnim jelom. Smjerno te molimo: po sudjelovanju u ovom otajstvu nauči nas, u svjetlu svoje mudrosti, zemaljskim se dobrima pravilno služiti, a za nebeskim težiti. Po Kristu.

Prvo čitanje Iz 40, 1-5.9-11

Čitanje Knjige proroka Izaije
Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte mu da mu se ropstvo dokonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje. Glas viče: »Pripravite put Gospodnji u pustinji, poravnite u stepi ­stazu Bogu našemu. Svaka dolina nek se ­povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti; što je krivudavo, neka se izravna, što je hrapavo, neka se izgladi! Objavit će se tada slava Go­spodnja i svako će je tijelo vidjeti, jer Gospo­dnja su usta govorila.«

Na visoku se uspni goru, blagovjesnice sion­ska! Podigni snažno svoj glas, ­blagovjesnice jeruzalemska! Podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima: »Evo Boga vašega!« Gle, Gospodin Bog dolazi u moći, mišicom svojom vlada! Gle, naplata njegova s njime inagrada njegova pred njim! Kao pastir ­pase stado svoje, rukama ga svojim sakuplja, jaganjce nosi u naručju, a dojilicama ­otpočinut daje.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 85, 9ab-14

Pripjev: Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje.

Da poslušam što mi to Gospodin govori:
Gospodin obećava mir narodu svomu, vjernima svojim.
Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje
i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.

Ljubav će se i vjernost sastati,
pravda i mir zagrliti.
Vjernost će nicat iz zemlje,
pravda će gledat s nebesa.

I Gospodin će dati sreću,
i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim,
a mir tragom stopa njegovih.

Drugo čitanje 2Pt 3, 8-14

Čitanje Druge poslanice svetoga Petra apostola
Jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma: jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan. Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, ­kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju. Kao tat će doći dan Go­spodnji u koji će nebesa s trijeskom uminuti, počéla se, ­užarena, raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti.
Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi ističete u svetu življenju i pobo­žnosti iščekujući i pospješujući dolazak dana Božjega u koji će se nebesa, zapaljena, raspasti i počéla, užarena, rastaliti. Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje ­pravednost prebiva. Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, uznastojte da mu budete neokaljani i bes­prijekorni, u miru.
Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja Lk 3, 4.6
Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze; svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.

Evanđelje Mk 1, 1-8
Poravnite staze Gospodnje.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku:
»Evo šaljem glas­nika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u pustinji: ’Pripravite put Gospo­dinu, poravnite mu staze!’« Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega kršte­nje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožna­tim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i ­divljim medom. I propovijedao je: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan ­sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Papa Franjo

Nedjelja, 10. prosinca  2017.

Otvoriti putove nade u pustinji suhih srca

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Prošle smo nedjelje započeli došašće s pozivom da bdijemo; danas druge nedjelje ovog vremena priprave na Božić, liturgija nam predstavlja sadržaje vlastite tom vremenu: to je vrijeme da prepoznamo praznine koje treba ispuniti u našem životu kako bismo ublažili oštrine oholosti i napravili mjesta za Isusa koji dolazi.

Prorok Izaija obraća se narodu najavljujući kraj izgnanstva u Babilonu i povratak u Jeruzalem. On prorokuje: „Glas viče: 'Pripravite Jahvi put kroz pustinju […]. Nek' se povisi svaka dolina" (40, 3-4a). Doline koje treba povisiti predstavljaju sve praznine u našem ponašanju pred Bogom, sve naše grijehe propusta. Praznina u našem životu može biti činjenica da ne molimo ili molimo premalo. Došašće je, dakle, pravi trenutak da snažnije molimo, da odvojimo za duhovni život važno mjesto u našem životu koje mu pripada. Druga praznina mogla bi biti manjak ljubavi prema bližnjemu, posebice prema onima kojima je najpotrebnija pomoć, ne samo materijalna, već i duhovna. Pozvani smo da budemo osjetljiviji na potrebe drugih, onih koji su nam najbliži. Kao Ivan Krstitelj, na taj način možemo otvoriti putove nade u pustinji suhih srca mnogih ljudi.

„Nek' se spusti svaka gora i brežuljak" (r. 4), poziva nadalje Izaija. Gore i brežuljci koje treba spustiti su oholost, obijest i bahatost. Gdje je oholost, gdje je bahatost, gdje je obijest tamo ne može ući Gospodin jer to je srce puno oholosti, bahatosti i obijesti. Zato moramo smanjiti oholost. Moramo usvojiti stavove blagosti i poniznosti, ne istresati se na druge, slušati druge, govoriti blago i na taj način pripremati dolazak našeg Spasitelja, koji je krotka i ponizna srca (usp. Mt 11, 29). Od nas se zatim traži da uklonimo sve prepreke kojima smo onemogućili naše jedinstvo s Gospodinom: „Što je neravno, nek' se poravna, strmine nek' postanu ravni. Otkrit će se tada slava Jahvina – kaže Izaija – i svako će je tijelo vidjeti, jer Jahvina su usta govorila" (40, 4-5). Ta se djela, međutim, moraju činiti s radošću, jer imaju za cilj pripremiti Isusov dolazak. Kada čekamo kod kuće posjet drage osobe, sve pripremamo pažljivo i s radošću. Na isti se način želimo pripremiti za dolazak Gospodinov: brižno ga svakodnevno čekati kako bi nas on ispunio svojom milošću kada dođe.

Spasitelj kojeg čekamo može preobraziti naš život svojom milošću, snagom Duha Svetoga, snagom ljubavi. Duh Sveti, naime, ulijeva u naša srca Božju ljubav, neiscrpan izvor čišćenja, novoga života i slobode. Djevica je Marija živjela puninu te stvarnosti dopuštajući da bude „krštena" Duhom Svetim koji ju je ispunio svojom snagom. Ona, koja je pripremila Kristov dolazak čitavim svojim bićem, neka nam pomogne slijediti njezin primjer i neka upravlja naše korake ususret Gospodinu koji dolazi.