Dvadeset i deveta nedjelja kroz godinu A

lis 21 2023 Miriam

22. listopada 2023.

Ulazna pjesma
Zazivam te, Bože, ti ćeš me uslišit: prikloni mi uho  i čuj riječi moje. Čuvaj me ko zjenicu oka, sakrij me u sjenu krila svojih. (Ps 17,6.8)

Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, daj da ti uvijek budemo odani i tvome Veličanstvu služimo iskrena srca. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, obdari nas milošću i očisti od grijeha, da tvojim otajstvima služimo u slobodi srca. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje, nad onima koji se uzdaju u milost njegovu, da im od smrti život spasi, da ih nahrani u vrijeme gladi. (Ps 33,18-19)

Popričesna molitva
Gospodine, i ovom nas službom približi nebeskoj Crkvi. Prati nas vremenitom pomoći i uči vječnoj mudrosti. Po Kristu.

Prvo čitanje Iz 45,1.4-6
Primih za desnicu Kira da pred njim oborim narode!

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin o Kiru, pomazaniku svome: »Primih ga za desnicu da pred njim oborim narode i raspašem bokove kraljevima, da rastvorim pred njim vratnice, da mu nijedna vrata ne budu zatvorena. Radi sluge svog Jakova i Izraela, svog izabranika, po imenu ja te pozvah, imenovah te premda me znao nisi. Ja sam Gospodin i nema drugoga; osim mene Boga nema. Iako me ne poznaš, naoružah te: nek se znade od istoka do zapada da izvan mene sve je ništavilo: Ja sam Gospodin i nema drugoga!« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 96,1.3-5.7-10ac

Pripjev: Dajte Gospodinu slavu i silu!

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Kazujte poganima njegovu slavu,
svim narodima čudesa njegova!

Velik je Gospodin, hvale predostojan,
strašniji od svih bogova!
Ništavni su svi bozi narodâ,
a Gospodin stvori nebesa!

Dajte Gospodinu, narodna plemena,
dajte Gospodinu slavu i silu!
Dajte Gospodinu slavu imena njegova!
Prinesite žrtvu i uđite u dvorove njegove!

Poklonite se Gospodinu
u sjaju svetosti njegove!
Strepi pred njim, sva zemljo!
Nek se govori među poganima:
»Gospodin kraljuje,
narodima pravedno upravlja.«

Drugo čitanje: 1Sol 1,1-5b
Spominjemo se vaše vjere, ljubavi i nade.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima
Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjanâ u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir! Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama spominjući se vaše ­djelotvorne vjere, zauzete ljubavi i postojane nade u Gospodinu našem Isusu Kristu, pred Bogom i Ocem našim. Svjesni smo, braćo od Boga ljubljena, vašeg izabranja jer evanđelje naše nije k vama došlo samo u riječi nego i u snazi, u Duhu Svetome i mnogostrukoj punini. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja Fil 2,15d.16a
Svijetlite kao svjetlila u svijetu držeći riječ Života.

Evanđelje Mt 22,15-21
Podajte caru carevo, a Bogu Božje.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Odoše farizeji i održaše vijeće kako da Isusa uhvate u riječi. Pošalju k njemu svoje učenike s herodovcima da ga upitaju: »Učitelju! Znamo da si istinit te po istini putu Božjem učiš i ne mariš tko je tko jer nisi pristran. Reci nam, dakle, što ti se čini: je li dopušteno dati porez caru ili nije?« Znajući njihovu opakost, reče Isus: »Zašto me iskušavate, licemjeri? Pokažite mi pore­zni novac!« Pružiše mu denar. On ih upita: »Čija je ovo slika i natpis?« Odgovore: »Carev.« Kaže im: »Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje.«
Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Papa Franjo

Nedjelja, 18. listopad 2020.

Plaćajmo poreze i budimo svjedoci evanđelja         

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Evanđelje ove nedjelje (usp. Mt 22, 15-21) prikazuje nam Isusa kako se bori s licemjerjem svojih protivnika. Oni mu upućuju brojne komplimente – isprva, mnogo komplimenata – ali zatim postavljaju pitanje koje u sebi krije zamku ne bi li ga doveli u nepriliku i diskreditirali pred narodom. Pitaju ga: „je li dopušteno dati porez caru ili nije?“ (r. 17), odnosno plaćati poreze caru. U to se doba u Palestini vladavinu Rimskog carstva teško podnosilo – i to je razumljivo, bili su okupatori – pa i iz vjerskih razloga. Za narod je štovanje cara, koje se isticalo također njegovom slikom na novcu, bila uvreda Bogu Izraelovu. Isusovi su sugovornici uvjereni da se na njihovo pitanje može isključivo odgovoriti ili s „da“ ili s „ne“, ne postoji treći izbor. Čekali su, upravo zato što su bili uvjereni da će tim pitanjem stjerati Isusa u kut i natjerati ga u zamku. Ali On zna njihovu zlobu i oslobađa se zamke. Traži da mu pokažu novac kojim se plaća porez, danak, uzima ga u ruke i pita čija se slika nalazi na novcu. Oni odgovaraju da je careva. Tada Isus odgovara: „Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje“ (r. 21).

Tim se odgovorom Isus stavlja iznad polemike. Isus je uvijek iznad. S jedne strane, on prepoznaje da se porez caru mora plaćati – to vrijedi i za sve nas, poreze treba plaćati – jer je slika na novcu njegova; ali prije svega podsjeća da svaka osoba u sebi nosi drugu sliku –nosimo je u srcu, u duši – sliku Božju i zato njemu i samo njemu svatko duguje svoje postojanje, vlastiti život.

U ovoj Isusovoj rečenici ne nalazimo samo kriterij razlikovanja između političkog i vjerskog područja, nego se pojavljuju jasne smjernice za poslanje vjernikâ svih vremena, pa i za nas danas. Plaćanje poreza obaveza je građana, kao i poštivati pravedne zakone države. Istodobno, potrebno je potvrditi da Bogu u ljudskom životu i u povijesti pripada prvo mjesto, poštujući Božje pravo na ono što mu pripada.

Otud i poslanje Crkve i kršćana: govoriti o Bogu i svjedočiti ga muškarcima i ženama svoga vremena. Svaki je od nas krštenjem pozvan biti živa prisutnost u društvu, prodahnjujući ga Evanđeljem i vitalnom limfom Duha Svetoga. Riječ je o tome da se trebamo zalagati ponizno i u isti mah odvažno, dajući vlastiti doprinos izgrađivanju civilizacije ljubavi, gdje vladaju pravda i bratstvo.

Neka Presveta Marija pomogne svima da se klone svakog licemjerja i budu pošteni i konstruktivni građani. I neka podrži nas Kristove učenike u poslanju svjedočenja da je Bog središte i smisao života.