Dvadeset i osma nedjelja kroz godinu B

ruj 28 2021 Miriam

Prvo čitanje: Mudr 7, 7-11
Ništa ne cijenih bogatstvo u usporedbi s mudrošću.

Čitanje Knjige Mudrosti
Pomolih se i razbor dobih; zavapih i primih duh mudrosti. Zavoljeh je više nego žezla i prijestolja i ništa ne cijenih bogatstvo u usporedbi s njom. Nisam je htio uspoređivati ni s draguljima, jer je sve zlato pred njom kao malo pijeska, a srebro je prema njoj kao blato. Ljubio sam je više od zdravlja i ljepote i zavolio više od svjetlosti, jer njezin sjaj bez prestanka svijetli. A s njome su mi došla sva dobra i od ruku njezinih blago nebrojeno. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 90, 12-17

Pripjev: Nasiti nas smilovanjem svojim da kličemo!

Nauči nas dane naše brojiti
da steknemo mudro srce.
Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš?
Milostiv budi slugama svojim!

Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim
da kličemo i da se veselimo u sve dane!
Obraduj nas za dane kad si nas šibao,
za ljeta kad smo stradali!

Neka se na slugama tvojim pokaže djelo tvoje
i tvoja slava na djeci njihovoj!
Dobrota Gospodina, Boga našega, nek bude nad nama!
Daj da nam uspije djelo naših ruku,
djelo ruku naših nek uspije!

Drugo čitanje: Heb 4, 12-13
Riječ Božja prosuđuje nakane i misli srca.

Čitanje Poslanice Hebrejima
Živa je riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca. Nema stvorenja njoj skrivena. Sve je, naprotiv, golo i razgoljeno očima Onoga komu nam je dati račun. Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mk 10, 17-30
Što imaš, prodaj i idi za mnom!

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita: »Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?« Isus mu reče: »Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini! Zapovijedi znadeš: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Ne otmi! Poštuj oca svoga i majku!« On mu odgovori: »Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti.« Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: »Jedno ti nedostaje! Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.« On se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak. Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: »Kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje!« Učenici ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima. Zato im Isus ponovi: »Djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje! Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.« Oni se još većma snebivahu te će jedan drugome: »Pa tko se onda može spasiti?« Isus upre u njih pogled i reče: »Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve moguće!« Petar mu poče govoriti: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom.« Reče Isus: »Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja – i u budućem vijeku život vječni.« Riječ Gospodnja.

Papa Franjo

„Sva tri evanđelja prenose epizodu o “mladom bogatašu”, kojem se zapravo ne zna dob, koji pita Isusa što treba učiniti za ulazak u vječni život. Postoji jedan mali detalj koji donosi samo Evanđelje po Marku, unutar razgovora, pitanja i odgovora. Jedino evanđelist Marko piše: “Isus ga na to pogleda, zavoli ga” (Mk 10,21). Detalj koji mi se čini odlučnim, posebno zato što govori mnogo o Isusovu stilu, onom koji je “suština”, “sastojak” i naznačuje put za život pravih ljudi u svijetu. Biti čovjek znači komunicirati, ući u kontakt sa svijetom i s drugima te konstruirati odnose. Dok dvojica razgovaraju, Isus ne misli samo na ono što želi reći svome sugovorniku, već misli na njega, na onoga koga ima pred sobom, dapače prije negoli pomisli gleda ga, fiksira, s ljubavlju. Taj stil Isus pokazuje ne samo s mladim bogatašem već sa svim osobama koje je susreo. Na koncu, Evanđelje je također priča tolikih Isusovih susreta tijekom njegova hoda po Palestini. Isus ima taj pogled i, kada Judi nudi lice nazivajući ga “prijateljem”, kada gleda Petra dok se pijetao glasa i, premda ga teško shvaćamo, to je isti pogled kada u tišini promatra jadan spektakl kralja Heroda koji očekuje od njega neko čudo prije negoli ga razočaran vraća Pilatu. I tijekom dijaloga s rimskim tužiteljem Isus ga gleda s ljubavlju. Kršćanska vjera temelji se na toj jednostavnoj tvrdnji: Isus je Božje prirode, a Bog je ljubav. To je temelj koji određuje seriju posljedica i mijenja sve u načinu kako stajati u kršćanskom svijetu. Bez tog pogleda ljubavi ljudska komunikacija, dijalog među osobama može lako postati samo dijalektički dvoboj. Onaj pogled otkriva, međutim, da je u pitanju druga stvar, vrtoglava, koja nema u svome središtu smisao diskusije, već mnogo više, odnosno sam smisao postojanja, moga i mojeg sugovornika…“