Dvadeset i sedma nedjelja kroz godinu A

lis 06 2023 Miriam

8. listopada 2023.

Ulazna pjesma
Sve je, Gospodine, u tvojoj volji, nitko joj se ne može oprijeti. Ti si sve stvorio, nebo i zemlju, cijeli svemir, ti si Gospodar svega. (Est 13,9-11)

Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, bolji si nego što zaslužujemo i želimo. Budi nam milosrdan: otpusti grijehe kojih se savjest plaši, a daruj i ono što ne umijemo moliti. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, primi žrtvu koju si ustanovio. Otkupi nas i posveti otajstvima, što ih dužnim poštovanjem slavimo. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Dobar je Gospodin svima što se u nj uzdaju, duši koja ga traži. (Tuž 3,25)

Popričesna molitva
Svemogući Bože, daj da se opojeni i nahranjeni ovim otaj­stvima pre­obrazimo u ono što smo primili. Po Kristu.

Prvo čitanje Iz 5,1-7
Vinograd Gospodina nad vojskama dom je Izraelov.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Zapjevat ću svojemu dragome pjesmu svog ljubljenog njegovu vinogradu. Moj je dragi imao vinograd na brežuljku rodnome. Okopa ga, iskrči kamenje, posadi ga lozom plemenitom. Posred njega kulu on podiže i u nj tijesak metnu. Nadaše se da će uroditi grožđem, a on izrodi vinjagu. Sad, žitelji jeruzalemski i ljudi Judejci, presudite izmeđ ­mene i vinograda mojega. Što još mogoh ­učiniti za svoj vinograd pa da nisam učinio? ­Nadah se da će uroditi grožđem, zašto vinjagu izrodi? No sad ću vam reći što ću ­učiniti od svog vinograda: plot ću mu soriti da ga ­opustoše, zidinu razvaliti da ga izgaze. U pustoš ću ga obratiti, ni obrezana ni okopana, nek u drač i trnje sav zaraste; zabranit ću oblacima da dažde nad njime.Vinograd Gospodina nad vojskama dom je Izraelov; izabrani nasad njegov ljudi Judejci. Nadao se pravdi, a eto nepravde, nadao se pravičnosti, a eto vapaja. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 80,9.12-16.19-20

Pripjev: Vinograd Gospodnji dom je Izraelov.

Ti prenese čokot iz Egipta,
pogane istjera, a njega zasadi.
Mladice svoje ispruži do mora
i svoje ogranke do Rijeke.

Zašto si mu srušio ogradu
da ga beru svi što putem prolaze,
da ga pustoši vepar iz šume,
da ga pasu poljske zvijeri?

Vrati se, Bože nad vojskama,
pogledaj s neba i vidi,
obiđi ovaj vinograd:
zakrili nasad desnice svoje,
sina kog za se odgoji!

Nećemo se više odmetnuti od tebe;
poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje.
Gospodine, Bože nad vojskama, obnovi nas,
razvedri lice svoje i spasi nas!

Drugo čitanje Fil 4,6-9

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima
Braćo! Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala – to nek vam je na srcu! Što ste naučili, i primili, i čuli, i vidjeli na meni – to činite i Bog mira bit će s vama!
Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja usp. Iv 15,16
Ja vas izabrah iz svijeta da idete i rod donosite i rod vaš da ostane, govori Gospodin.

Evanđelje Mt 21,33-43

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus glavarima sveće­ni­čkim i starješinama narodnim: »Drugu pri­spodobu čujte! Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ­ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se približilo ­vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. A vino­gradari pograbe njegove sluge pa jednoga istukoše, drugog ubiše, a trećega kamenovaše. I opet posla druge sluge, više njih nego prije, ali oni i s njima postupiše jednako.
Naposljetku posla k njima sina svoga misle­ći: ‘Poštovat će mog sina.’ Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom: ‘Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo i imat ­ćemo baštinu njegovu!’ I pograbe ga, izbace iz vi­no­grada i ubiju.
Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima?« Kažu mu: »Opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima što će mu davati urod u svoje vrijeme.« Kaže im Isus: »Zar nikada niste čitali u Pismi­ma: Kamen što ga odbaciše ­graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo – kakvo čudo u očima našim! Zato će se – kažem vam – oduzeti od vas kraljevstvo ­Božje i dat će se narodu koji donosi njegove plodove!« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Papa Franjo

Nedjelja, 4 listopad 2020.

Bog očekuje plodove od onih koje je poslao da rade u njegovom vinogradu

Draga braćo i sestre, dobar dan!

U današnjem Evanđelju (usp. Mt 21, 33-43) Isus, predviđajući svoju muku i smrt, iznosi prispodobu o vinogradarima ubojicama kako bi opomenuo svećeničke glavare i starješine narodne koji samo što nisu krenuli krivim putem. Oni, naime, imaju loše namjere prema njemu i traže način kako da ga uklone.

Alegorijska prispodoba opisuje gospodara koji, nakon što se vrijedno brinuo oko svoga vinograda (usp. r. 33), prije nego će poći na put povjerava ga seljacima. Zatim, u vrijeme žetve, šalje sluge da uzmu urod; ali vinogradari ih dočekaše batinama, a neke čak i ubiše. Gospodar šalje druge sluge, brojnije, s kojima ovi jednako postupiše (usp. rr. 34-36). Prispodoba dostiže svoj vrhunac kada gospodar odluči poslati svoga sina: vinogradari ga ne poštuju, već naprotiv, misle da će njegovim uklanjanjem ući u posjed vinograda te tako i njega ubijaju (usp. rr. 37-39).

Slika vinograda je jasna: predstavlja narod koji si je Gospodin izabrao i odgajao s velikom brižnošću; sluge koje je gospodar poslao su proroci, poslani od Boga, dok je sin slika Isusa. I kao što bjehu odbačeni proroci, tako je i Krist odbačen i ubijen.

Na kraju prispodobe, Isus pita starješine narode: „Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima?“ (r. 40). A oni, vodeći se logikom pripovijesti, izgovaraju vlastitu osudu: gospodar će – kažu – opake strogo kazniti zle, a vinograd povjeriti „drugim vinogradarima što će mu davati urod u svoje vrijeme“ (r. 41).

Ovom vrlo oštrom prispodobom Isus svoje sugovornike suočava s njihovom odgovornošću, i to čini krajnje jasno. Ali nemojmo misliti da se ova opomena odnosi samo na one koji su odbacili Isusa u to vrijeme. Ona vrijedi za sva vremena, pa tako i za ovo naše. I danas Bog očekuje plodove svog vinograda od onih koje je poslao da rade u njemu. A to smo svi mi.

U svakome dobu oni koji imaju autoritet, bilo koji autoritet, čak i u Crkvi, u Božjem narodu, mogu pasti u napast da se vode svojim vlastitim, a ne Božjim interesima. A Isus kaže da je istinska vlast u služenju, a ne u iskorištavanju drugih. Vinograd pripada Gospodinu, a ne nama. Vlast je služenje i kao takvu je se mora vršiti za dobro sviju i za širenje evanđelja. Ružno je vidjeti kada ljudi koji imaju vlast u Crkvi traže vlastite interese.

Sveti Pavao, u drugom čitanju današnje liturgije, govori nam kako biti dobri radnici u Gospodnjem vinogradu: što je god istinito, uzvišeno, pravedno, čisto, ljubazno, časno; što god je krepost i hvalevrijedno, neka to bude ono oko čega ćemo se svakodnevno truditi (usp. Fil 4, 8). Ponavljam: što je god istinito, uzvišeno, pravedno, čisto, ljubazno, časno; što god je krepost i hvalevrijedno, neka to bude ono oko čega ćemo se svakodnevno truditi. To je stav autoriteta, a također i svakoga od nas, jer svaki od nas ima određeni autoritet ma kako mali bio. Na taj ćemo način postati Crkva koja je sve bogatija plodovima svetosti, davat ćemo slavu Ocu koji nas ljubi s beskrajnom nježnošću, Sinu koji nam nastavlja pružati spasenje, Duhu koji otvara naše srce i potiče nas prema punini dobra.

Obratimo se sada Presvetoj Mariji, duhovno povezani s vjernicima okupljenima u svetištu u Pompejima na molitvu, a u mjesecu listopadu obnovimo obvezu moljenja krunice.

www.vatican.va