Dvanaesta nedjelja kroz godinu C

lip 17 2022 Miriam

19. lipnja 2022.

Ulazna pjesma
Gospodin je jakost narodu svome, tvrđava spasa svom Pomazaniku. Spasi narod svoj, Gospodine, i blagoslovi svoju baštinu, pasi ih i nosi dovijeka! (Ps 28, 8-9)

Zborna molitva
Daj, Gospodine, da ti uvijek služimo sa strahopoštovanjem i ljubavlju. Ti nikada ne kratiš svoga vodstva vjernima koje si utemeljio u svojoj ljubavi. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, primi žrtvu pomirenja i hvale: po njoj nas očisti od grijeha da ti se svidi ljubav naših duša. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Ja sam pastir dobri, i život svoj polažem za ovce svoje, govori Gospodin. (Iv 10, 11.15)

Popričesna molitva
Gospodine, pričest svetog tijela i predragocjene krvi obnavlja nam božanski život. Molimo te da svako slavljenje otajstva učvrsti jamstvo našeg spasenja. Po Kristu.

Prvo čitanje Zah 12, 10-11; 13, 1
Gledat će onoga koga su proboli (Iv 19, 37)

Čitanje Knjige proroka Zaharije
Ovo govori Gospodin:»Na dom Davidov i na Jeruzalemce izlit ću duh milosni i molitveni.I gledat će onoga koga su proboli; naricat će nad njim kao nad jedincem, gorko ga oplakivati kao prvenca. U onaj dan plač velik nastat će u Jeruzalemu, poput plača hadad-rimonskog u ravnici megidonskoj. U onaj dan otvorit će se izvor domu Davidovu i Jeruzalemcima da se operu od grijeha i nečistoće.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 63, 2-6.8.9

Pripjev: Tebe žeđa duša moja,Gospodine, Bože moj!

O Bože, ti si Bog moj:
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje,
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.

U svetištu sam tebe motrio
gledajuć ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života,
moje će te usne slaviti.

Tako ću te slavit za života,
u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita,
hvalit ću te kliktavim ustima.

Ti postade meni pomoć,
kličem u sjeni krila tvojih.
Duša se moja k tebi privija,
desnica me tvoja drži.

Drugo čitanje Gal 3, 26-29
Koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima
Braćo: Svi ste sinovi Božji, po vjeri u Kristu Isusu. Doista, koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste. Nema više: Židov – Grk! Nema više: rob – slobodnjak! Nema više: muško – žensko! Svi ste vi jedan u Kristu Isusu! Ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, baštinici po obećanju. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja Iv 10, 27
Ovce moje slušaju glas moj, govori Gospodin, ja ih poznajem i one idu za mnom.

Evanđelje Lk 9, 18-24
Ti si Krist – Pomazanik Božji! Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
Dok je Isus jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi učenici. On ih upita: »Što govori svijet, tko sam ja?« Oni odgovoriše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi: da si Ilija, treći opet: da neki od drevnih proroka usta.« A on im reče: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar prihvati i reče: »Krist – Pomazanik Božji!« A on im zaprijeti da toga nikomu ne kazuju. Reče: »Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.« A govoraše svima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Papa Franjo

Nedjelja, 19. lipnja 2016.

Svijetu je više nego ikad potreban Krist

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Odlomak Evanđelja ove nedjelje (Lk 9, 18-24) još jednom nas poziva suočiti se, da tako kažem, "licem u lice" s Isusom. U jednom od rijetkih mirnih trenutaka kad je sam sa svojim učenicima, on ih pita: "Što govori svijet, tko sam ja?" (r. 18). A oni odgovaraju: "Da si Ivan Krstitelj, drugi: da si Ilija, treći opet: da neki od drevnih proroka usta" (r. 19). Dakle, ljudi su cijenili Isusa i smatrali ga velikim prorokom, ali još nisu bili svjesni njegova pravog identiteta, naime da je on Mesija, Sin Božji poslan od Oca da sve spasi.

Isus se, potom, izravno obraća apostolima – jer to je ono što ga najviše zanima – i pita: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?". Odmah, u ime svih, Petar odgovara: "Krist – Pomazanik Božji!" (r. 20.), to jest: Ti si Mesija, Pomazanik Božji, poslan od njega spasiti njegov narod prema Savezu i obećanju. Tako Isus shvaća da su Dvanaestorica, a posebno Petar, primili od Oca dar vjere; i zatim im počinje otvoreno – tako se kaže u Evanđelju "otvoreno" – govoriti o tome što ga čeka u Jeruzalemu: "Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne" (r. 22).

Ta ista pitanja ponovno se postavljaju svakome od nas: "Tko je Isus za ljude našeg vremena?". Ali drugo pitanje je još važnije: "Tko je Isus za svakoga od nas?". Za mene, za tebe, za tebe, za tebe, za tebe...? Tko je Isus za svakoga od nas? Pozvani smo dati isti odgovor koji je dao Petar, radosno ispovijedajući da je Isus Sin Božji, vječna Riječ Očeva, koji je postao čovjekom da otkupi čovječanstvo, izlije na njega obilje Božjeg milosrđa. Svijetu je više nego ikad potreban Krist, njegovo spasenje, njegova milosrdna ljubav. Mnoge osobe osjećaju prazninu u sebi i oko sebe – možda, poneki put, i mi sami to osjetimo –; druge žive u nemiru i nesigurnosti zbog oskudice i sukobâ. Svi trebamo prave odgovore na naše dvojbe, na naša konkretna pitanja. U Kristu, samo u njemu, je moguće pronaći pravi mir i ispunjenje svake ljudske težnje. Isus poznaje čovjekovo srce bolje od bilo koga. Zato ga može ozdraviti, dati mu život i utjehu.

Nakon zaključenja dijaloga s apostolima, Isus se obraća svima riječima: "Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom" (r. 23). Nije riječ o nekom ukrasnom križu, ili ideološkom križu, nego križu života, križu vlastitih dužnosti, križu vlastitog žrtvovanja za druge iz ljubavi – za roditelje, za djecu, za obitelj, za prijatelje, pa i za neprijatelje –, križu raspoloživosti za solidarnost sa siromašnima, za zalaganje za pravdu i mir. Zauzimanjem toga stava, preuzimanjem na sebe tih križeva, uvijek se nešto gubi. Nikada ne smijemo zaboraviti da "tko izgubi život [poradi Krista], taj će ga spasiti" (r. 24). To je gubitak radi dobitka. Sjetimo se sve naše braće koja i danas te Isusove riječi provode u djelo, prinoseći svoje vrijeme, svoj rad, svoje napore pa čak i vlastiti život samo da ne bi zanijekali svoju vjeru u Krista. Isus, po svojem Duhu Svetom, daje nam snagu da napredujemo na putu vjere i svjedočenja: činiti ono u što vjerujemo; ne jedno govoriti a drugo činiti. A na tome putu uvijek nam je blizu i prethodi nas Majka Božja: pustimo da nas ona uzme za ruku dok prolazimo kroz mračne i teške trenutke.

Svakodnevno mučeništvo

Draga braćo i sestre, dobar dan!

U čitanju Evanđelja ove nedjelje odzvanja jedna od najsnažnijih Isusovih riječi: "Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti" (Lk 9, 24).

Tu je sažetak Kristove poruke i izražen je vrlo djelotvornim paradoksom, koji nam pomaže upoznati njegov način govora, gotovo nam daje osjetiti njegov glas.

Ali što znači "izgubiti život zbog Isusa"? To se može dogoditi na dva načina: na izravan način - ispovijedajući vjeru i implicitno - braneći istinu. Mučenici su najveći primjer gubljenja života za Krista. U dvije tisuće godina dugoj povijesti bezbrojna četa muškaraca i žena je žrtvovala život da bi ostala vjerna Isusu Kristu i njegovu evanđelju. I dan-danas, u mnogim dijelovima svijeta, postoji mnogo osoba i više no u prvim stoljećima tolikih mučenika, koji daju svoj život za Krista, koji su spremno pošli u smrt samo da ne zaniječu Isusa Krista. To je naša Crkva. Danas imamo više mučenika no u prvim stoljećima! Ali postoji i svakodnevno mučeništvo, koje ne uključuje umiranje ali je i to neko "gubljenje života" za Krista, koje se ostvaruje vršenjem svojih obaveza i dužnosti s ljubavlju, prema Isusovoj logici, logici dara, žrtve. Pomislimo samo: koliki očevi i majke svakodnevno provode u djelo svoju vjeru dajući na konkretan način vlastiti život za dobro obitelji! Mislimo na njih! Koliki svećenici, redovnici, redovnice velikodušno vrše svoju službu za Božje kraljevstvo! Koliki mladi se odriču vlastitih interesa da bi se posvetili djeci, invalidima, starijima. I oni su mučenici! Svakodnevni mučenici, mučenici svakodnevice.

Postoje zatim mnoge osobe, kršćani i nekršćani, koji "gube svoj život" za istinu. A Krist je rekao: "Ja sam istina", dakle onaj koji služi istini služi Kristu.

Jedna od tih osoba, koje su dale život za istinu, je Ivan Krstitelj: upravo sutra, 24. lipnja, je njegov veliki blagdan, svetkovina njegova rođenja. Ivan je izabran od Boga da pripravi put pred Isusom, i izraelskom narodu ga pokazao kao Mesiju, Jaganjca Božjeg koji oduzima grijeh svijeta (usp. Iv 1, 29). Ivan je posvetio čitava sebe Bogu i Isusu kojeg je on poslao. Ali, na kraju, što se dogodilo? Umro je poradi istine, kada je javno prokazao preljub kralja Heroda i Herodijade. Kolike samo osobe skupo plaćaju zauzimanje za istinu! Koliki čestiti ljudi radije idu protiv struje, samo da ne bi zatomili glas savjesti, glas istine! Čestite su to osobe, koje se ne boje ići protiv struje! Ni mi se ne bismo smjeli bojati! Među vama ima mnogo mladih. Vama mladi kažem: ne bojte se ići protiv struje, kada nam žele ukrasti nadu, kada nam predlažu te vrijednosti koje su štetne i razorne, vrijednosti koje su poput pokvarenog jela a kada je jelo pokvareno od njega nam bude zlo; te vrijednosti nam čine zlo. Moramo ići protiv struje! A vi, mladi, budite u tome prvi: idite protiv struje i imajte tu gordost da plivate protiv struje. Naprijed, budite hrabri i idite protiv struje! I budite ponosni na to!

Dragi prijatelji, prihvatimo s radošću te Isusove riječi. To je pravilo života predloženo svima. I neka nam Ivan Krstitelj pomogne provoditi ga u djelo.

Na tome nam putu, kao i uvijek prethodi naša Majka, Presveta Marija: ona je izgubila svoj život poradi Isusa, sve do križa, i primila ga je u punini, sa svim svjetlom i ljepotom uskrsnuća. Neka nam Marija pomogne da sve više usvajamo logiku evanđelja.