OSMA NEDJELJA KROZ GODINU C

ožu 02 2019 Miriam

3. ožujka 2019.

Ulazna pjesma
Gospodin mi je zaštita, na polje me prostrano izvede, spasi me jer sam mu mio. (Ps 18, 19-20)

Zborna molitva
Gospodine, ravnaj tijekom svjetskih zbivanja: da živimo u miru te radosno i slobodno tebi služimo. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Bože, sve što ti prinosimo tvoj je poklon, a ti ga ipak primaš kao znak naše pažnje. Tvoji su darovi jedino što imamo: daj da nam donesu vječnu nagradu. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Pjevat ću Gospodinu koji mi učini dobro, pjevat ću imenu Gospodina Svevišnjeg.

Popričesna molitva
Gospodine, nahranio si nas darom spasenja. Još te molimo: ovim otajstvom vremenite okrepe privedi nas zajedništvu života s tobom. Po Kristu.

Prvo čitanje   Sir 27,4-7
Nikoga ne hvali prije no što progovori.

Čitanje Knjige Sirahove
Kad se sito trese, mekinje ostaju: tako i nedostaci čovjekovi izbijaju u govoru njegovu. Lončarove posude peć iskušava, a čovjeka njegov govor. Obradu voćke očituje njezin plod: tako i riječi čovjekove otkrivaju njegove osjećaje. Nikoga ne hvali prije no što progovori jer govor je kušnja ljudi. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 92, 2-3. 13-14. 15-16

Pripjev: Dobro je slaviti Gospodina.

Dobro je slaviti Gospodina,
pjevati imenu tvome, Svevišnji;
naviještati jutrom ljubav tvoju
i noću vjernost tvoju.

Ko palma cvate pravednik
i raste ko cedar libanonski.
Zasađeni u domu Gospodnjemu
cvatu u dvorima Boga našega.

Rod donose i u starosti,
sočni i puni svježine:
da navijeste kako je pravedan Gospodin,
Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.

Drugo čitanje   1 Kor 15, 54-58
Daje nam pobjedu po Isusu Kristu.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo: Kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt. Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj? Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha zakon. A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu! Tako, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi, i obilujte svagda u djelu Gospodnjem znajući da trud vaš nije neplodan u Gospodinu. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja   Fil 2, 15d.16a
Aleluja! Svijetlite kao svjetlila u svijetu držeći riječ života. Aleluja!

Evanđelje   Lk 6, 39-45
Iz obilja srca usta govore.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Kaza Isus učenicima prispodobu: »Može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu upasti? Nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj. Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? Kako možeš kazati bratu svomu: »Brate, de da izvadim trun koji ti je u oku«, a sam u svom oku brvna ne vidiš? Licemjere! Izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu. Nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom niti stabla nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom. Tâ svako se stablo po svom plodu poznaje. S trnja se ne beru smokve niti se s gloga grožđe trga. Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Tâ iz obilja srca usta mu govore.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Josip Serđo Ćavar

Otvori oči mog srca

„Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo.“ Riječi su to na koncu ovonedjeljnog evanđelja. Ljudsko je srce poput riznice. Poput nekog dobro skrivenog trezora. Čovjek kada želi pokazati dobrotu onda iz svoga srca iznosi dobro. Kada ne želi činiti dobro, nego zlo onda iznosi zloću. Isus govrori o srcu, spušta se do njega, jer je svjestan kako je ono mjerodavno za sve što čovjek čini.

Dojmljivo je čovjekovo srce. Lakše od limenke soka, ali zato neumorno. Napravi preko 100 000 otkucaja dnevno. Rad svih ostalih organa ovisi o srcu. Upravo zbog njegove važnosti za ljudsko zdravlje i život pridajemo mu i ključno mjesto kada govorimo o vjeri i našem odnosu s Bogom. Za biblijskoga čovjeka srce je središte čuvstava, mjesto njegove savjesti i tihe molitve. Označava egzistencijalnu, emocionalnu, moralnu i duhovnu nutrinu. Isus ističe svoje srce kao uzor jer je jedino potpuno čisto i Bogu predano: „Učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim“ (Mt 11, 29).

Lijepa je Isusova poredba sa stablom. Isus govori konkretno i voli slike iz svakodnevnog života. Mi ljudi se raspoznajemo po djelima. Ali djela proizlaze iz nutrine, iz riznice, iz srca. Dobre plodove donosi onaj tko je u svojoj nutrini dobar, tko je otvoren Božjoj Riječi. Tko je u svojoj nutrini zao, tko je neprestano u grijehu, ne može donijeti dobre plodove. Kao što stablu trebaju životni sokovi koje crpi od sunca, kiše, minerala tako čovjeku za njegova dobra djela treba unutarnja snaga i čistoća srca. Sve je povezano. Kao što u biologiji postoji ciklus života tako i u čovjekovom mišljenju, govorenju, djelovanju postoji ciklus te uzročno – posljedična veza.

Današnje evanđelje uspostavlja odnos između srca i očiju. Srce i oči su povezani. Srce pročišćava oči. Usmjerava naš pogled. Srce nam govori u što valja biti zagledan. Ali i oči utječu na srce. Ono što čovjek gleda, promatra, razmatra oblikuje njegovu nutrinu. Zato Isus poziva na obnovljeno gledanje. Kad se čovjek kaje, uvidi svoje promašaje i grijehe pa onda vadi brvno iz svoga oka. Kajanjem i traženjem milosrđa priznajem da ne vidim dobro, da mi nešto smeta u mome pogledu i kvari vid. Na taj način postajem oruđe u Božjim rukama pa mogu pomoći bratu i sestri izvaditi trun koji  se nalazi u njihovom oku. Zatim će moći – kao i ja – vidjeti Boga otvorenih očiju te ugledati jedino Božju ljubav koju ništa više ne može sakriti. Isus želi da otvorimo oči za divna Božja djela. Nema čovjeka s perfektnom dioptrijom i bez smetnji u pogledu. „Otvori oči mog srca! Otvori Gospode ti. Želim te vidjeti. Želim te vidjeti!“

 

Propovijedi