Peta korizmena nedjelja kroz godinu A

ožu 25 2023 Miriam

26. ožujka 2023.

Ulazna pjesma
Dosudi mi pravo, i povedi parbu moju protiv čeljadi bezbožne, izbavi me od čovjeka prijevarna i opaka, jer ti si, Bože, zaklon moj! (Ps 43,1-2)

Zborna molitva
Gospodine, Bože naš, tvoj se Sin iz ljubavi za svijet predao u smrt. Daj da i mi tvojom pomoću odvažno stupamo putem njegove ljubavi. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Svemogući Bože, usliši nam prošnje. Ti si nas obasjao svjetlom kršćanske vjere: djelovanjem ove žrtve očisti nas od grijeha. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada, govori Gospodin! (Iv 11,26)

Popričesna molitva
Svemogući Bože, pričestili smo se tijelom i krvlju tvoga Sina. Molimo te da uvijek ostanemo njegovi udovi. Po Kristu.

Prvo čitanje Ez 37,12-14
Duh svoj udahnut ću u vas da oživite.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela
Ovo govori Gospodin Bog: »Ja ću otvoriti vaše grobove, izvesti vas iz vaših grobova, narode moj, i odvesti vas u zemlju Izraelovu! I znat ćete da sam ja Gospodin kad otvorim grobove vaše i kad vas izvedem iz vaših grobova, narode moj! I duh svoj udahnut ću u vas da oživite i dovest ću vas u vašu zemlju i znat ćete da ja, Gospodin, govorim i činim« – govori Gospodin Bog. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 130,1-8
Pripjev: U Gospodina je milosrđe i obilno je u njega otkupljenje.

Iz dubine vapijem tebi, Gospodine:
Gospodine, usliši glas moj!
Neka pazi uho tvoje
na glas moga vapaja!

Ako se, Gospodine, grijehâ budeš spominjao,
Gospodine, tko će opstati?
Al’ u tebe je praštanje
da bismo ti služili.

Drugo čitanje Rim 8,8-11
Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo: Oni koji su u tijelu, ne mogu se Bogu svidjeti. A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov. I ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti. Ako li Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja Iv 11,25a.26
Ja sam uskrsnuće i život, govori Gospodin; tko vjeruje u me, neće umrijeti nikada.

Evanđelje Iv 11,3-7.17.20-27.33b-45 (kraća verzija)
Ja sam uskrsnuće i život.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Lazarove sestre poručiše Isusu: »Gospodine, evo onaj koga ljubiš, bolestan je.« Čuvši to, Isus reče: »Ta bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se po njoj proslavi Sin Božji.« A Isus ljubljaše Martu i njezinu sestru i Lazara. Ipak, kad je čuo za njegovu bolest, ostade još dva dana u onome mjestu gdje se nalazio. Istom nakon toga reče učenicima: »Pođimo opet u Judeju!«
Kad je dakle Isus stigao onamo, nađe da je onaj već četiri dana u grobu. A kad Marta doču da Isus dolazi, pođe mu ususret, dok je Marija ostala u kući. Marta reče Isusu: »Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Ali i sada znam: što god zaišteš od Boga, dat će ti.« Kaza joj Isus: »Uskrsnut će brat tvoj«! A Marta mu odgovori: »Znam da će uskrsnuti o uskrsnuću, u posljednji dan.« Reče joj Isus: »Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo?« Odgovori mu: »Da, Go­spodine! Ja vjerujem da si ti Krist, Sin Božji, onaj koji dolazi na svijet!« Nato Isus, sav potresen, upita: »Kamo ste ga položili?« Odgovoriše mu: »Gospodine, ­dođi i pogledaj!« I zaplaka Isus. Nato su ­Židovi govorili: »Gle, kako ga je ljubio!« A neki ­između njih rekoše: »Zar on, koji je slijepcu ­otvorio oči, nije mogao učiniti da ovaj ne umre?«
Isus onda, ponovno potresen, pođe grobu. Bila je to pećina, a na nju navaljen kamen. Isus zapovjedi: »Odvalite kamen!« Kaže mu pokojnikova sestra Marta: »Gospodine, već zaudara. Ta četvrti je dan.« Kaže joj Isus: »Nisam li ti rekao: budeš li vjerovala, vidjet ćeš slavu Božju?« Odvališe dakle kamen. A Isus podiže oči i reče: »Oče, hvala ti što si me uslišao. Ja sam znao da me svagda uslišavaš; no rekoh to zbog nazočnog mnoštva: da vjeruju da si me ti poslao.« Rekavši to povika iza glasa: »Lazare, izlazi!« I mrtvac iziđe, noge mu i ruke bile povezane povojima, a lice omotano ručnikom. Nato Isus reče: »Odriješite ga i pustite neka ide!« Tada mnogi Židovi koji bijahu došli k Mariji, kad vidješe što Isus učini, povjerovaše u nj.
Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Papa Franjo

Nedjelja, 29. ožujak 2020.

Božji odgovor na smrt je Isus 

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Evanđelje ove pete korizmene nedjelje donosi se izvješće o Lazaru (usp. Iv 11, 1-45). Lazar je bio brat Marte i Marije; bili su veliki Isusovi prijatelji. Kad On stiže u Betaniju, Lazar je mrtav već četiri dana; Marta trči ususret Učitelju i kaže mu: „Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro“ (r. 21). Isus odgovara: „Uskrsnut će brat tvoj!“ (r. 23); i dodaje: „Ja sam uskrsnuće i život; tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će“ (r. 25). Isus se pokazuje kao Gospodar života, Onaj koji je kadar dati život i mrtvima. Tada dolaze Marija i drugi, svi u suzama, a zatim Isus – kaže se u Evanđelju – „potresen u duhu […] zaplaka“ (rr. 33.35). Tako potresen u svom srcu on odlazi na grob, zahvaljujući Ocu koji ga uvijek sluša, naređuje da se grob otvori i glasno povika: „Lazare, izlazi!“ (r. 43). I Lazar izlazi, „noge mu i ruke bile povezane povojima, a lice omotano ručnikom“ (r. 44).

Ovdje se izravno osvjedočujemo da je Bog život i da daruje život, ali preuzima na sebe teret drame smrti. Isus je mogao izbjeći smrt svoga prijatelja Lazara, ali želio je da naša bol zbog smrti dragih osoba bude i njegova i, prije svega, htio je pokazati Božju vlast nad smrću. U ovom odlomku iz Evanđelja vidimo kako se čovjekova vjera i Božja svemoć, Božja ljubav traže i konačno susreću. To je poput dvostrukog puta: vjere čovjekove i svemoći Božje ljubavi koji se traže i na kraju se susreću. Vidimo to u vapaju Marte i Marije i svih nas s njima: „Da si bio ovdje!…“. A Božji odgovor nije neki govor, ne, Božji odgovor na problem smrti je Isus: „Ja sam uskrsnuće i život… Imajte vjere! Usred plača i dalje imajte vjeru, čak i ako se čini da je smrt pobijedila. Odvalite kamen s vašega srca! Neka Riječ Božja vrati život tamo gdje je smrt.“

I danas nam Isus ponavlja: „Odvali kamen“. Bog nas nije stvorio za grob, stvorio nas je za život, lijep, dobar, radostan život. Ali „đavlovom je zavišću došla smrt u svijet“ (Mudr 2, 24), kaže se u Knjizi mudrosti, a Isus Krist je došao da nas oslobodi od njezinih zamki.

Pozvani smo, dakle, ukloniti kamenje svega što ima okus smrti: na primjer, licemjernost kojom se živi vjera je smrt; destruktivna kritika drugih je smrt; uvreda, kleveta, je smrt; marginalizacija siromašnih je smrt. Gospodin od nas traži da uklonimo to kamenje iz srca i tada će život i dalje cvjetati oko nas. Krist živi i onaj tko ga prihvati i pristane uza Nj stupa u dodir sa životom. Bez Krista, ili izvan Krista, ne samo da nema života, nego se ponovno pada u smrt.

Lazarovo uskrsnuće također je znak preporođenja koje se događa kod vjernika krštenjem, potpunim uranjanjem u Kristovo vazmeno otajstvo. Djelovanjem i snagom Duha Svetoga kršćanin je osoba koja putuje kroz život kao novo stvorenje: stvorenje za život i koje ide prema životu.

Neka nam Djevica Marija pomogne biti suosjećajni poput njezina Sina Isusa, koji je našu bol učinio svojom. Neka svatko od nas bude blizu onima koji su u kušnji, postajući za njih odraz Božje ljubavi i nježnosti, koji nas oslobađa od smrti i život čini pobjedom.

………………….

Papa Benedikt XVI.

Nedjelja, 10. travnja 2011. 

Krist ruši zid smrti

Draga braćo i sestre!

Još nas samo dva tjedna dijele od Uskrsa i sva biblijska čitanja ove nedjelje govore u uskrsnuću. Još uvijek ne o Isusovu, koje će se pojaviti kao potpuna novost, već o našem uskrsnuću, kojem težimo i koje nam je upravo Krista dao, uskrsnuvši od mrtvih. Zapravo, smrt predstavlja za nas kao neki zid koji nam priječi vidjeti što se krije iza; ipak naše se srce proteže dalje od toga zida i premda ne možemo spoznati ono što on skriva iza njega, ipak o tome razmišljamo, to zamišljamo, izražavamo simbolima našu želju za vječnošću.

Židovskom narodu, koji se nalazi u izgnanstvu daleko od Izraela, prorok Ezekijel naviješta da će Bog otvoriti grobove prognanih i vratiti ih u njihovu zemlju, da ondje počivaju u miru (usp. Ez 37, 12-14). Ta drevna čovjekova težnja da bude pokopan sa svojim precima težnja je k jednoj "domovini" u koju će ući nakon zemaljskih nevolja. To shvaćanje još uvijek ne sadrži ideju osobnog uskrsnuća od smrti, koja se javlja tek na kraju Staroga zavjeta i u Isusovo doba još uvijek nije bila prihvaćena od svih Židova. Uostalom, i među samim kršćanima vjera u uskrsnuće i vječni život nerijetko je praćena mnogim sumnjama, velikom konfuzijom, jer je riječ o stvarnosti koja nadilazi granice našega razuma i zahtijeva čin vjere. U današnjem Evanđelju o Lazarovom uskrsnuću slušamo glas vjere iz usta Marte, Lazarove sestre. Isusu koji joj kaže: "Uskrsnut će brat tvoj", ona odgovara: "Znam da će uskrsnuti o uskrsnuću, u posljednji dan" (Iv 11, 23-24). Ali Isus na to odgovara: "Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će" (Iv 11, 25-26). To je prava novost, koja izbija na vidjelo i nadilazi svaku barijeru! Krist ruši zid smrti, u Njemu prebiva sva punina Boga, koji je život, vječni život. Zato smrt nije imala vlasti nad njim; a Lazarovo uskrsnuće je znak njegove pune vladavine nad tjelesnom smrću, koja je pred Bogom nalik nekom snu (usp. Iv 11, 11).

Ali, postoji jedna druga smrt, koja je Krista stajala najteže borbe, čak prijezira križa: to je duhovna smrt, grijeh, koji prijeti da uništi život svakoga čovjeka. Da bi pobijedio tu smrt Krist je umro a njegovo uskrsnuće nije povratak u prethodni život, već otvaranje novoj stvarnosti, "novoj zemlji", koju se na kraju postiže s Božjim nebom. Zato sveti Pavao piše: "Ako li Duh Onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama" (Rim 8, 11). Draga braćo, obratimo se Djevici Mariji, koja je već dionica toga uskrsnuća, da nam pomogne reći s vjerom: "Da, Gospodine! Ja vjerujem da si ti Krist, Sin Božji" (Iv 11, 27), da doista otkrijemo da je on naše spasenje.

www.vatican.va