Peta vazmena nedjelja kroz godinu C

svibnja 15 2022 Miriam

15. svibnja 2022.

Ulazna pjesma  
Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, jer učini djela čudesna, pred poganima pravednost objavi, aleluja! (Ps 98, 1-2)

Zborna molitva
Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje. Pogledaj svoje sinove i kćeri koji u Krista vjeruju: udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Bože, ova je žrtva časna razmjena darova, kojom nas činiš dionicima božanske naravi: daj da tu stvarnost spoznamo i životom iskusimo. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Ja sam pravi trs, vi loze, govori Gospodin: tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda, aleluja! (Iv 15, 1.5)

Popričesna molitva
Budi, Gospodine, uza svoj narod. Nahranio si nas nebeskim otajstvima: daj da iz stare grešnosti prijeđemo u novi život. Po Kristu.

Prvo čitanje Dj 14, 21b-27
Pripovjediše Crkvi što sve Bog učini po njima.

Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Vratiše se Pavao i Barnaba u Listru, u Ikonij i u Antiohiju. Učvršćivali su duše učenika bodreći ih da ustraju u vjeri jer da nam je kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje. Postavljali su im po crkvama starješine te ih, nakon molitve i posta, povjeravahu Gospodinu u kojega su povjerovali. Pošto su prešli Pizidiju, stigoše u Pamfiliju. U Pergi navijestiše riječ pa siđu u Ataliju. Odande pak odjedriše u Antiohiju, odakle ono bijahu povjereni milosti Božjoj za djelo koje izvršiše. Kada stigoše, sabraše Crkvu i pripovjediše što sve učini Bog po njima: da i poganima otvori vrata vjere. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 145, 8-13ab

Pripjev: Blagoslivljat ću dovijeka ime tvoje, Bože, kralju moj!

Milostiv je i milosrdan Gospodin,
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima,
milosrdan svim djelima svojim.

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore. 

Nek objave ljudskoj djeci silu tvoju
i slavu divnoga kraljevstva tvoga.
Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno,
tvoja vladavina za sva pokoljenja. 

Drugo čitanje Otk 21, 1-5a
Otrt će im Bog svaku suzu s očiju.

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola
Ja, Ivan, vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. I sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. I začujem jak glas s prijestolja: »Evo šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.« Tada onaj što sjedi na prijestolju reče: »Evo, sve činim novo!« Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja Iv 13, 34
Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas!

Evanđelje Iv 13, 31-33a.34-35
Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge!

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Pošto Juda iziđe iz blagovališta, reče Isus: »Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu! Ako se Bog  proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga proslaviti! Dječice, još sam malo s vama. Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Papa Franjo

Nedjelja, 19. svibanj 2019.

Isusova ljubav otvara horizonte nade

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Današnje Evanđelje vodi nas u dvoranu Posljednje večere i daje nam slušati riječi koje je Isus uputio učenicima u „oproštajnom govoru“ prije svoje muke. Nakon što je oprao noge Dvanaestorici, On im kaže: „Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge“ (Iv 13, 34). Ali u kojem smislu Isus tu zapovijed naziva „novom“? Znamo, naime, da je već u Starome zavjetu Bog zapovjedio pripadnicima svoga naroda da ljube svoga bližnjega kao sebe sama (usp. Lev 19, 18). Sâm Isus onima koji su ga pitali koja je najveća zapovijed Zakona, odgovorio je da je prva ljubiti Boga svim srcem, a druga ljubiti bližnjega kao sebe samoga (usp. Mt 22, 38-39).

Koja je, dakle, novost ove zapovijedi koju Isus povjerava svojim učenicima? Zašto je naziva „novom zapovijedi“? Drevna zapovijed ljubavi postala je nova jer je upotpunjena ovim dodatkom: „kao što sam ja ljubio vas“, „ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio“. Sva novost se krije u ljubavi Isusa Krista, kojom je dao svoj život za nas. To je Božja ljubav, univerzalna, bez uvjeta i bez granica, koja ima svoj vrhunac na križu. U tom trenutku krajnje oplijenjenosti, u tom trenutku prepuštenosti Ocu, Sin Božji je pokazao i dao svijetu puninu ljubavi. Ponovno razmišljajući o Kristovoj muci i smrti, učenici su razumjeli značenje tih njegovih riječi: „kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge“.

Isus nas je prvi ljubio, ljubio nas je našim slabostima, našim ograničenjima i našim ljudskim slabostima usprkos. On je taj koji je učinio da postanemo dostojni njegove ljubavi koja ne poznaje granica i nikada ne prestaje. Dajući nam novu zapovijed, On traži od nas da ljubimo jedni druge ne samo i ne toliko našom ljubavlju, nego njegovom, koju Duh Sveti ulijeva u naša srca ako ga zazovemo s vjerom. Na taj način – i jedino na taj način – možemo jedni druge ljubiti ne samo kao što ljubimo same sebe, već kao što je On nas ljubio, to jest neizmjerno više. Bog nas naime ljubi mnogo više no što mi ljubimo sebe same. I tako možemo posvuda širiti sjeme ljubavi koje obnavlja odnose između ljudi i otvara horizonte nade. Isus uvijek otvara horizonte nade, njegova ljubav otvara horizonte nade. Ta ljubav čini nas novim ljudima, braćom i sestrama u Gospodinu, i čini nas novim Božjim narodom, to jest Crkvom, u kojoj su svi pozvani ljubiti Krista i u njemu ljubiti jedni druge.

Ljubav koja se očitovala u Kristovu križu i koja nas poziva na život jedina je snaga koja pretvara naše kameno srce u srce od mesa; jedina snaga koja može preobraziti naše srce je Isusova ljubav, ako i mi ljubimo tom ljubavlju. A ta nas ljubav čini sposobnima ljubiti svoje neprijatelje i opraštati onima koji su nas uvrijedili. Postavit ću vam pitanje, svatko neka odgovori u svome srcu. Jesam li sposoban voljeti svoje neprijatelje? Svi imamo ljude, ne znam jesu li oni neprijatelji, ali s kojima se ne slažemo, koji su „s druge strane“; ima i onih koje su drugi povrijedili… Mogu li voljeti te ljude? Taj muškarac, ta žena koji su me povrijedili, koji su me uvrijedili? Mogu li mu oprostiti? Svatko neka odgovori u svome srcu. Isusova ljubav daje nam gledati drugoga kao sadašnjeg ili budućeg člana zajednice Isusovih prijatelja; potiče nas na dijalog i pomaže nam međusobno se slušati i poznavati. Ljubav nas otvara prema drugome i postaje temelj ljudskih odnosa. Čini nas sposobnima prevladati barijere naših slabosti i predrasuda. Isusova ljubav u nama stvara mostove, uči nove putove, potiče dinamiku bratstva. Neka nam Djevica Marija, svojim majčinskim zagovorom, pomogne primiti od njezina Sina Isusa dar njegove zapovijedi, a od Duha Svetoga snagu da je provodimo u djelo u svakodnevnom životu.