Prva nedjelja došašća – godina A

stu 30 2019 Miriam

1. prosinca 2019.

Ulazna pjesma
K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju, u tebe se uzdam, Bože moj: ne daj da se postidim, da se ne vesele nada mnom dušmani! Koji se u tebe uzdaju, postidjet se neće. (Ps 25, 1-3)

Zborna molitva
Svemogući Bože, mi s vjerom iščekujemo Kristov dolazak. Udijeli, molimo te, da mu idemo ususret pravednim životom te nas, kad dođe, postavi sebi s desne i uvede u kraljevstvo nebesko. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, prinosimo ti ovaj kruh i vino, dar tvoje dobrote. U ovoj službi pretvaraš ih u sakramenat svoga Sina: daj da nam on bude dar vječnog otkupljenja. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Gospodin će dati sreću, i zemlja naša urod svoj. (Ps 85, 13)

Popričesna molitva
Gospodine, daj da nam bude na korist slavljenje ovih otajstava: po njima nas u prolazu zemaljskim životom nauči ljubiti nebeska dobra. Po Kristu.

Prvo čitanje   Iz 2, 1-5
Gospodin sabire sve narode u vječni mir kraljevstva Božjega.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Viđenje Izaije, sina Amosova, o Judeji i Jeruzalemu: Dogodit će se na kraju dana: Gora Doma Gospodnjega bit će postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova.K njoj će se stjecati svi narodi, nagrnut će mnoga plemena i reći: »Hajde, uziđimo na Goru Gospodnju, pođimo u Dom Boga Jakovljeva! On će nas naučiti svojim putovima, hodit ćemo stazama njegovim. Jer će iz Siona Zakon izaći, iz Jeruzalema riječ Jahvina.« On će biti sudac narodima, mnogim će sudit plemenima i oni će mačeve prekovat u plugove, a koplja u srpove. Ne će više narod dizat mača protiv naroda nit se više učit ratovanju. Hajde, dome Jakovljev, u Gospodnjoj hodimo svjetlosti! Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 122, 1-2.4-9

Pripjev:  Hajdemo radosno u Dom Gospodnji!

Obradovah se kad mi rekoše:
»Hajdemo u Dom Gospodnji!«
Eto, noge nam već stoje
na vratima tvojim, Jeruzaleme.

Onamo uzlaze plemena,
plemena Gospodnja!
Po zakonu Izraelovu
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice,
stolice doma Davidova.

Molite za mir Jeruzalemov!
Blago onima koji tebe ljube!
Neka bude mir u zidinama tvojim
i spokoj u tvojim palačama!

Radi braće i prijatelja svojih
klicat ću: »Mir tebi!«
Radi Doma Gospodina, Boga našega,
za sreću tvoju ja ću moliti.

Drugo čitanje   Rim 13, 11-14a
Blizu je spasenje naše!

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo: Shvaćate ovaj čas: vrijeme je već da se oda sna prenemo jer nam je sada spasenje bliže nego kad povjerovasmo. Noć ­poodmače, dan se približi! Odložimo dakle djela tame i zaodjenimo se oružjem svjetlosti. Kao po danu pristojno hodimo, ne u pijankama i pijančevanjima, ne u priležništvima i raz­vratnostima, ne u svađi i ljubomoru, nego zaodjenite se Gospodinom Isusom Kristom. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja     Ps 85, 8
Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje.

Evanđelje   Mt 24, 37-44
Bdijte da budete pripravni!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: Kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u dane one – prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa ­nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije – tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti. Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi. Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Franjo Vidović

Prva nedjelja došašća!

Prvom nedjeljom adventa započinjemo vrijeme došašća, vrijeme iščekivanja.

Naravno prvo pitanje koje si postavljamo jest: koga ili što zapravo čekamo?

Čekanje je, za nas, ljude današnjice, u stvari izgubljeno vrijeme. Čekanje je obično povezano s dosadom: čekamo u čekaonici kod liječnika, u nekom uredu, u trgovini. Ponekad dobijemo i broj koji nam kaže da smo tek onda na redu kad se broj pojavi na određenom mjestu.

Advent, došašće vrijeme čekanja?

Pa i mnogi kršćani žele, ako je ikako moguće, skratiti vrijeme čekanja, vrijeme došašća. Tako s početkom došašća u mnogim trgovinama, na javnim mjestima započinje u stvari božićno vrijeme, a sam dan Božića za mnoge je završetak, a ne tek početak božićnog vremena.

Čitanja prve nedjelje došašća govore o tome, kako postoji određeno vrijeme koje se ne da skratiti. U Starom zavjetu, kaže prvo čitanje iz Knjige proroka Izaije, narod očekuje zahvat Božji u životnu zbilju starozavjetnog naroda Božjega ali isto tako i u život pojedinca. Međutim taj zahvat Božji u vremenu i ono što će se dogoditi „na kraju dana“ nije u rukama pojedinca, niti u rukama zajednice nego je slobodna odluka Božja. I tu se već krije sva problematika čekanja. Božji zahvati ne daju se isplanirati. Oni se događaju prema njegovoj volji kada i kako on to to želi. Za nas ljude je to problem jer sve što mi sami ne možemo isplanirati stvara u nama nelagodu. Mi sami želimo biti gospodari svoga vremena, svoga života.

Biblijska čitanja idu drugim putem. Ona traže od pojedinca budnost i povjerenje u onoga čija su „vremena“. On jedini odlučuje kada i kako će se pojaviti u ljudskoj povijesti i time izmiče našoj računici. Ispravan stav vjernika u vremenu došašća jest stav bdijenja. Ali bdijenje nije istovjetno s onim „ništa ne raditi“, naprotiv, bdijenje je povezano s pripremom za onoga koji se sprema doći. Zato je Noa iz evanđelja prve nedjelje došašća uzor pravog čekanja. On očekuje zahvat Božji, potop i priprema svoju arku. Na taj način kaže evanđelje Noa postaje simbol, znak vjernika koji bdije i sprema se za odluku Božju koja će biti onakva kako to Bog želi. Noa je čovjek došašća. On je sve pripremio. Gospodin će odlučiti, kada je vrijeme da Noa uđe u svoju arku.

Kršćanin se u vremenu došašća priprema se za dolazak Božji u njegov život. To nije vrijeme nerada nego radosnog iščekivanja i pripreme, poput obitelji koja se sprema za novorođenče. Kad se dijete rodi sve mora biti spremno. Tako se i kršćanin priprema za događaj rođenja Sina Božjega u njegov život. To je u stvari i smisao Božiča: Krist se mora uvijek iznova roditi u nama inače je Božić prazno sjećanje na događaj od prije dvije tisuće godina.

Želim nam svima „u budnosti“ iščekivanje Božića. Vrijeme se ne da skratiti ali ga se može ispuniti pripremom, kako bi Božić doista bio dan radosti zbog dara koji je Bog dao čovjeku po rođenju svoga Sina.