Rođenje Gospodinovo. Božić

pro 21 2022 Miriam

25. prosinca 2021.

Ulazna pjesma
Radujmo se svi u Gospodinu: Spasitelj se naš rodio. Danas nam s neba pravi mir siđe.

Zborna molitva
Bože, ti si ovu presvetu noć obasjao pravim svjetlom, Isusom Kristom. Mi smo na zemlji upoznali otajstvo svjetla: daj nam u nebu uživati njegovu radost. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Nek ti omili Gospodine, prinos ove svetkovine: po ovoj svetoj razmjeni darova obnovi nas na sliku Isusa Krista u kom je naša ljudska narav sjedinjena s tvojim božanstvom. Po Kristu.

Pričesna pjesma
On, Riječ, tijelom postade, i vidjesmo slavu njegovu. (Iv 1, 14)

Popričesna molitva
Gospodine, Bože naš, radosno slavimo rođenje svog Otkupitelja. Molimo te da živimo po uzoru Kristovu te mu se zauvijek pridružimo u nebeskoj slavi. Po Kristu.

Prvo čitanje Iz 9, 1-6
Sin nam je darovan.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu. Ti si radost umnožio, uvećao veselje, i oni se pred tobom raduju kao što se žetvi raduju žeteoci, kao što kliču koji dijele plijen. Jer teški jaram njegov, batinu plećâ njegovih, šibu njegova goniča slomio si ko u dan midjanski. Jer dijete nam se rodilo, sin nam je darovan; na plećima njegovim vlast je i nazvan je imenom: »Savjetnik čudesni, Bog silni, Otac vječni, Knez mira« – da poraste vlast i mir bez kraja na prijestolju Davidovu i u kraljevstvu njegovu te se učvrsti i utvrdi u pravu i pravednosti od sada pa dovijeka. Privržena ljubav Gospodina nad vojskama to će učiniti! Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 96,1-3.11-13

Pripjev: Danas nam se rodio Spasitelj – Krist, Gospodin!

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo!

Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo,
kazujte poganima njegovu slavu,
svim narodima čudesa njegova!

Raduj se, nebo, i kliči, zemljo!
Neka huči more i što je u njemu!
Nek se raduje polje i sve što je na njemu,
neka klikće šumsko drveće!

Neka klikće pred Gospodinom jer dolazi,
jer dolazi suditi zemlji.
Sudit će svijetu po pravdi
i narodima po istini svojoj.

Drugo čitanje Tit 2, 11-14
Pojavila se milost Božja svim ljudima.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Titu
Predragi: Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi; odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja Lk 2, 10-11
Javljam vam blagovijest, veliku radost: danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin.

Evanđelje Lk 2, 1-14
Rodio vam se Spasitelj.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U one dane izađe naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta. Bijaše to prvi popis izvršen za Kvirinijeva ­upravljanja Sirijom. Svi su išli na popis, svaki u svoj grad. Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju – u grad Davidov, koji se zove Betlehem – da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom koja bijaše trudna. I dok su bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi. I porodi sina svoga, prvorođenca, povi ga i položi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u svratištu. A u tom kraju bijahu pastiri: pod vedrim su nebom čuvali noćnu stražu kod svojih stada. Anđeo im Gospodnji pristupi i slava ih Gospodnja obasja! Silno se prestrašiše. No anđeo im reče: »Ne bojte se! Evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin. I evo vam znaka: naći ­ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama.« I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska hvaleći Boga i govoreći:  »Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim!« Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Papa Franjo - Svi su ljudi braća u čovještvu

Utorak, 25. prosinac 2018.

Draga braćo i sestre, sretan Božić!

Vama, vjernicima iz Rima, vama, hodočasnicima, i svima vama iz svih dijelova svijeta koji ste povezani s nama, ponavljam radosni navještaj iz Betlehema: „Slava na visinama Bogu, / a na zemlji mir ljudima miljenicima njegovim“ (Lk 2, 14).

Poput pastirâ, koji su prvi pohrlili do špilje, ostajemo začuđeni pred znamenjem koje nam je Bog dao: „novorođenče povijeno gdje leži u jaslama“ (Lk 2, 12). U tišini padamo ničice i klanjamo se.

A što nam govori to Dijete, rođeno za nas od Djevice Marije? Koja je univerzalna poruka Božića? Ona nam govori da je Bog dobri Otac a svi mi braća.

Ta je istina temelj kršćanske vizije čovječanstva. Bez bratstva koje nam je darovao Isus Krist, naši su napori za pravednijim svijetom kratkoga daha, a čak i najboljim projektima prijeti opasnost da postanu strukture bez duše.

Zato ova moja čestitka „sretan Božić“ nosi u sebi želju za bratstvom.

Bratstvom među ljudima svih nacija i kultura.

Bratstvom među ljudima različitih ideja, ali sposobnih poštivati jedni druge i slušati drugoga.

Bratstvo među ljudima različitih religija. Isus je došao objaviti Božje lice svima koji ga traže.

A lice Božje se očitovalo u konkretnom ljudskom licu. Nije se pojavio u anđelu, nego u čovjeku, rođenom u jednom vremenu i u jednome mjestu. I tako, svojim utjelovljenjem, Sin Božji nam pokazuje da je spasenje povezano s ljubavlju, prihvaćanjem, poštivanjem prema ovom našem siromašnom čovještvu koje svi zajedno dijelimo u velikoj različitosti etničkih skupina, jezika, kultura…, ali svi smo braća u čovještvu!

Tada naše razlike nisu šteta ili opasnost, one su bogatstvo. Poput umjetnika koji želi izraditi mozaik: bolje je imati na raspolaganju dijelove od mnogo, a ne samo nekoliko boja!

Iskustvo obitelji nas tome uči: kao braća i sestre različiti smo jedni od drugih i ne slažemo se uvijek, ali postoji neraskidiva veza koja nas povezuje i ljubav roditelja nam pomaže da se međusobno ljubimo. Isto vrijedi i za ljudsku obitelj, ali ovdje je Bog „roditelj“, temelj i snaga našeg bratstva.

Neka nam ovaj Božić pomogne ponovno otkriti veze bratstva koje nas ujedinjuju kao ljudska bića i povezuju sve narode.

Neka omogući Izraelcima i Palestincima da nastave dijalog i krenu putom mira koji će dovesti do okončanja sukob koji već više od sedamdeset godina razdire Zemlju koju je Gospodin odabrao da pokaže svoje lice ljubavi.

Neka Dijete Isus omogući ljubljenoj i mučeničkoj Siriji ponovno otkriti bratstvo nakon ovih dugih godina rata. Neka međunarodna zajednica odlučno poradi na traženju političkog rješenja kojim će se otkloniti podjele i plitke interese, kako bi se sirijski narod, posebno oni koji su morali napustiti svoju zemlju i negdje drugdje potražiti utočište, mogao vratio u miru u svoju domovinu.

U mislima mi je Jemen. Nadam se da će primirje postignuto uz posredovanje međunarodne zajednice konačno donijeti olakšanje brojnoj djeci i stanovništvu iscrpljenom ratom i glađu.

Mislim na Afriku, gdje su milijuni ljudi izbjeglice ili raseljeni i kojima je potrebna humanitarna pomoć i sigurnost hrane. Neka Božansko Dijete, Kralj mira, učini da umuknu oružja i svane nova zora bratstva na čitavom kontinentu, blagoslivljajući napore onih koji rade na promicanju putova pomirenja na političkoj i društvenoj razini.

Neka Božić učvrsti bratske veze koje ujedinjuju Korejski poluotok i omogući da se nastavi pokrenuti proces približavanja i da se prispije do zajedničkih rješenja koja će svima zajamčiti razvoj i blagostanje.

Neka ovo vrijeme blagoslova omogući Venezueli da ponovno pronađe slogu a svim sastavnicama društva da bratski rade na razvoju zemlje i da pomažu najslabijim slojevima stanovništva.

Neka novorođeni Gospodin donese olakšanje ljubljenoj Ukrajini, koja žudi za tim da u zemlji ponovno zavlada trajni mir koji nikako da dođe. Samo mirom, koji poštuje prava svakog naroda, zemlja se može oporaviti od patnji koje je pretrpjela i ponovno uspostaviti uvjete života dostojne čovjeka za svoje građane.

Izražavam svoju blizinu kršćanskim zajednicama te regije i molim da se uzmognu izgrađivati odnosi bratstva i prijateljstva.

Neka pred Djetetom Isusom žitelji drage Nikaragve ponovno otkriju da su braća, kako ne bi prevladale podjele i nesuglasice, već da svi rade na promicanju pomirenja i zajedničkom izgrađivanju budućnosti zemlje.

Želim spomenuti narode koji trpe ideološku, kulturnu i ekonomsku kolonizaciju, gledajući kako im se zatire slobodu i identitet, i koji trpe glad i nedostatak obrazovnih i zdravstvenih usluga.

Poseban pozdrav našoj braći i sestrama koji slave Rođenje Gospodnje u teškim, da ne kažem neprijateljskim okruženjima, osobito tamo gdje je kršćanska zajednica manjina, ponekad ranjiva ili zapostavljena. Neka Gospodin podari njima i svim manjinama da žive u miru i dožive svoja prava priznatima, osobito vjersku slobodu.

Neka malo i promrzlo dijete koje danas promatramo u jaslama zaštiti svu djecu na svijetu i svaku krhku, bespomoćnu i odbačenu osobu. Neka svi uzmognemo primiti mir i utjehu od Spasiteljeva rođenja i, osjećajući se ljubljenima od jednog Nebeskog Oca, iznova otkrijemo da smo braća i da kao braća i živimo!

……………………….

Papa Benedikt XVI

Utorak, 25. prosinca 2007.
 
Neka Kristovo svjetlo odagna svaku tamu

"Dan nam presveti osvanu:
Dođite, narodi, poklonite se Gospodinu,
jer danas siđe na zemlju svjetlost velika!"
(Božićna danja misa, pjesma prije Evanđelja)

Draga braćo i sestre!

"Dan nam sveti osvanu". Dan velike nade: danas se rodio Spasitelj čovječanstva! Rođenje djeteta obično donosi svjetlo nade svima koji ga uzdrhtali očekuju. Kad se rodio Isus u betlehemskoj špilji, "svjetlost velika" pojavila se na zemlji; velika nada ušla je u srce onih koji su ga čekali: "lux magna", pjeva liturgija ovoga božićnoga dana. Nije, naravno, bila "velika" na način ovoga svijeta, jer su je isprva mogli vidjeti samo Marija, Josip, nekoliko pastira, potom mudraci, starac Šimun, proročica Ana: oni koje je Bog unaprijed izabrao. Pa ipak, u skrovitosti i tišini te svete noći za svakoga je čovjeka upaljena svjetlost blistava koja ne može zaći; došla je na svijet velika nada koja donosi radost: "I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu" (Iv 1,14).

"Bog je svjetlost - kaže Ivan - i tame u njemu nema nikakve" (1Iv 1,5). U Knjizi Postanka čitamo kako u počecima ovoga svijeta, "zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom". "I reče Bog: 'Neka bude svjetlost!' I bi svjetlost" (Post 1,2-3). Božja stvoriteljska Riječ - na hebrejskom Dabar, na latinskom Verbum, na grčkom Logos - Svjetlost je, izvor života. Sve je postalo po Logosu i bez Njega ništa nije postalo od svega što postoji (usp. Iv 1,3). Eto zašto su sva stvorenja u svome temelju dobra i u sebi nose pečat Boga, iskru njegove svjetlosti. Ipak, kad se Isus rodio od Djevice Marije, sama je Svjetlost došla na svijet: "Bog od Boga, Svjetlo od Svjetla" ispovijedamo u Vjerovanju. U Isusu je Bog je postao ono što nije bio, ostajući ono što je bio: "svemoć je ušla u dječje tijelo, a nije bila lišena vlasti nad svemirom" (usp. Augustin, Serm 184,1 o Božiću). Postao je čovjekom Onaj koji je stvoritelj čovjeka, da svijetu donese mir. Stoga u božićnoj noći čete anđela pjevaju: "Slava na visinama Boga, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim" (Lk 2,14).

"Danas siđe na zemlju svjetlost velika". Svjetlost Kristova nositeljica je mira. U misi polnoćki euharistijsko bogoslužje započelo je upravo ovom pjesmom: "Danas nam s neba pravi mir siđe" (ulazna antifona). Dapače, samo "velika" svjetlost koja se pojavila u Kristu može ljudima podariti "pravi" mir: eto zašto je svaki naraštaj pozvan primiti ga, primiti Boga koji je u Betlehemu postao jedan od nas.

Ovo je Božić! Povijesni događaj i otajstvo ljubavi koje već više od dvije tisuće godina poziva muškarce i žene svakoga vremena i svakoga mjesta. To je sveti dan u kojem sjaji Kristova "svjetlost velika", nositeljica mira! Naravno, da bi je se prepoznalo, da bi je se prihvatilo, potrebna je vjera, potrebna je poniznost. Poniznost što ju je pokazala Marija koja je povjerovala Gospodinovoj riječi i koja se prva poklonila, nagnuta nad jaslama, plodu svoje utrobe; poniznost što ju je pokazao Josip, čovjek pravedan, koji je imao hrabrost vjere te je radije bio poslušan Bogu nego da pazi na svoj dobar glas; poniznost kakvu su imali pastiri, siromašni i nepoznati pastiri, koji su primili navještaj nebeskoga glasnika i pohitali do špilje gdje su našli tek rođeno dijete te se, puni divljenja, poklonili hvaleći Boga (usp. Lk 2,15-20). Maleni, siromasi duhom, to su protagonisti Božića, kako jučer tako i danas; vjekovni protagonisti govora o Bogu, neumorni graditelji njegova Kraljevstva pravde, ljubavi i mira.

U tišini betlehemske noći Isus se rodio, a brižne su ga ruke primile. A sada, na ovaj naš Božić, dok i dalje odjekuje radostan navještaj njegova otkupiteljskog rođenja, tko je spreman otvoriti mu vrata svoga srca? Muškarci i žene našega vremena, i nama Krist dolazi donijeti svjetlost, i nama dolazi podariti mir! No tko bdije, u noći sumnje i nesigurnosti, srca budna i s molitvom? Tko iščekuje zoru novoga dana održavajući upaljenim plamen vjere? Tko ima vremena slušati njegovu riječ i dozvoliti da ga obuhvati privlačnost njegove ljubavi? Da! Svima je upravljena njegova poruka mira; svima dolazi ponuditi sebe sama kao sigurnu nadu spasenja.

Kristova svjetlost koja dolazi rasvijetliti svako ljudsko biće, neka konačno zasja i neka bude utjeha svima koji se nalaze u tminama bijede, nepravde, rata; svima kojima je još uvijek zanijekano pravo na sigurniji život, na zdravlje, na školovanje, na stalno zaposlenje, na puno sudjelovanje u građanskoj i političkoj odgovornosti bez nasilja, te na promjenu onih situacija koje vrijeđaju ljudsko dostojanstvo. Žrtve krvavih oružanih sukoba, terorizma i nasilja svake vrste, koji nanose nečuvene patnje čitavim narodima, na poseban su način oni najranjiviji, djeca, žene i starije osobe. Dok etničke, vjerske i političke napetosti, nestabilnost, suparništva, sukobi, nepravde i diskriminacije, koje kidaju unutarnji ustroj mnogih zemalja, zaoštravaju međunarodne odnose. A u svijetu sve više raste broje selilaca, prognanika, iseljenih i zbog čestih prirodnih nepogoda, što je često posljedica zabrinjavajućih promjena u okolišu.

Na ovaj dan mira misli se upravljaju ponajprije onamo gdje odjekuje tutnjava oružja: prema izmučenim područjima Darfura, Somalije i sjevera Demokratske Republike Kongo, prema graničnom području između Eritreje i Etiopije, prema čitavom Bliskom istoku, a posebice Iraku, Libanonu i Svetoj zemlji, prema Afganistanu, Pakistanu i Šri Lanki, prema balkanskom području i prema tolikim drugim kriznim žarištima koja su nažalost često zaboravljena. Djetešce Isus neka donese utjehu svima koji su u kušnji, a odgovornima u vlasti neka udijeli mudrost i odvažnost da traže i nađu humana, pravedna i trajna rješenja. Na žeđ za smislom i vrijednostima koja se osjeća u današnjem svijetu, na potragu za blagostanjem i mirom koja obilježava život cijeloga čovječanstva, na očekivanja siromašnih, Krist, pravi Bog i pravi Čovjek, odgovara svojim rođenjem - Božićem. Pojedinci i narodi ne moraju ga se bojati prepoznati i primiti: s Njime "svjetlost jasna" rasvjetljuje obzorje čovječanstva; s Njime započinje "sveti dan" koji nema zalaza. Neka ovaj Božić svima doista bude dan radosti, nade i mira!

"Dođite se svi pokloniti Gospodinu." S Marijom, Josipom i pastirima, s mudracima i nebrojenom četom poniznih klanjatelja novorođenoga Djetešca, koji su kroz stoljeća prihvatili otajstvo Božića, i mi, braćo i sestre sa svakoga kontinenta, dozvolimo da se svjetlost ovoga dana proširi posvuda: neka uđe u naša srca, rasvijetli i ugrije naše domove, donese spokoj i nadu u naše gradove, podari svijetu mir. To je moja želja vama koji me slušate. Želja mi je da se upravlja ponizna i pouzdana molitva Djetešcu Isusu, da njegova svjetlost razagna svaku tamu iz vašega života te vas ispuni ljubavlju i mirom. Gospodin, koji je u Kristu zasjao svojim milosrdnim licem, neka vam podari svoju radost i učini vas glasnicima njegove dobrote. Sretan Božić!