Sveta obitelj Isusa, Marije i Josipa

pro 26 2021 Miriam

26. prosinca 2021.

Ulazna pjesma
I pohitješe pastiri te pronađoše Mariju i Josipa i Novorođenče. (Lk 2, 16)

Zborna molitva
Bože, ti nam u svetoj Obitelji daješ divan uzor obiteljskih kreposti i uzajamne ljubavi. Daj da je nasljedujemo te postignemo vječnu radost u tvome domu. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, prikazujemo ti žrtvu pomirenja i usrdno te molimo: po zagovoru Djevice Bogorodice i svetog Josipa učvrsti naše obitelji u svojoj ljubavi i miru.  Po Kristu.

Pričesna pjesma
Bog se na zemlji pojavio i među ljudima se udomio. (Bar 3, 38)

Popričesna molitva
Dobri Oče, ti nas hraniš nebeskim otajstvima. Daj da se trajno ugle­damo u svetu Obitelj te se poslije nevolja ovoga života njoj pridružimo u vječnoj slavi. Po Kristu.

Prvo čitanje Sir 3, 2-6.12-14
Tko se boji Gospodina, časti roditelje.

Čitanje Knjige Sirahove
Gospodin slavi oca u djeci njegovoj i učvršćuje pravo majke nad sinovima njezinim. Tko poštuje oca, okajava grijehe svoje, i tko časti majko svoju, sabire blago. Tko štuje oca, radovat će se sa svoje djece i bit će uslišen u dan molitve svoje. Tko časti oca svojeg, dugo živi; tko čini radost majci svojoj, sluša Gospodina. Sine moj, pomozi oca svoga u starosti i ne žalosti ga za života njegova. Ako mu i razum klone, budi blag s njime i ne gradi ga ti, koji su u punoj snazi. Jer ne zaboravlja se milost prema ocu, već se uračunava u oprost grijeha. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 128, 1-2. 3. 4-5

Pripjev: Blago svima koji se boje Gospodina, koji njegovim hode stazama!

Blago svakome koji se boji Gospodina,
koji njegovim hodi stazama!
Plod ruku svojih ti ćeš uživati,
blago tebi, dobro će ti biti.

Žena će ti biti kao plodna loza
u odajama tvoje kuće;
sinovi tvoji ko mladice masline
oko stola tvojega.

Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek
koji se boji Gospodina!
Blagoslovio te Gospodin sa Siona,
uživao sreću Jeruzalema
sve dane života svojega!

Drugo čitanje Kol 3, 12-21
Obiteljski život u Gospodinu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima
Braćo: Zaodjenite se - kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni - u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi! A povrh svega - ljubav! To je sveza savršenstva. I mir Kristov neka upravlja srcima vašim - mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite! Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu! I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu!Žene, pokoravajte se svojim muževima kao što dolikuje u Gospodinu! Muževi, ljubite svoje žene i ne budite osorni prema njima. Djeco, slušajte roditelje u svemu, ta to je milo u Gospodinu! Očevi, ne ogorčujte svoje djece da ne klonu duhom. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja Dj 16, 14b
Otvori, Gospodine, srce naše da se priklonimo riječima Sina tvoga!

Evanđelje Lk 2, 41-52
Roditelji nađoše Isusa pored učitelja

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
Roditelji su Isusovi svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem. Kad mu bijaše dvanaest godina, uziđoše po običaju blagdanskom. Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji. Uvjereni da je među suputnicima, odoše dan hoda, a onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima. I kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga. Nakon tri dana nađoše ga u Hramu gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita. Svi koji ga slušahu bijahu zaneseni razumnošću i odgo­vori­ma njegovim. Kad ga ugledaše, zapa­njiše se, a majka mu njegova reče: »Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili.« A on im reče: »Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?« Oni ne razumješe riječi koju im reče. I siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im po­slušan. A majka je njegova brižno čuvala sve ove uspomene u svom srcu. A Isus na­predovaše u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi. Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Papa Franjo - Sveta Obitelj

Nedjelja, 27. prosinca 2015.

Sveta Obitelj je prava škola evanđelja

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Današnje Evanđelje poziva obitelji da dokuče svjetlo nade koje izbija iz nazaretske kuće, u kojoj se odvijalo u radosti Isusovo djetinjstvo, koji – kaže sveti Luka – "napredovaše u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi" (2, 52). Obitelj Isusa, Marije i Josipa je za svakog vjernika, a osobito za obitelji, prava škola evanđelja. Tu se divimo ispunjenju Božjeg nauma učiniti obitelj posebnom zajednicom života i ljubavi. Tu učimo da je svaka kršćanska obitelj pozvana biti "domaća Crkva", kako bi bila žarištem iz kojeg isijavaju evanđeoske kreposti i postala kvasac dobra u društvu. Tipična obilježja Svete Obitelji su: sabranost i molitva, uzajamno razumijevanje i poštivanje, požrtvovnost, rad i solidarnost.

Iz primjera i svjedočanstva Svete Obitelji, svaka obitelj može izvući vrijedne smjernice za način života i životne izbore, i može crpiti snagu i mudrost za svakodnevni život. Gospa i Sveti Josip uče prihvaćati djecu kao dar od Boga, rađati ih i odgajati surađujući na čudesan način u Stvoriteljevu djelu i dajući svijetu, u svakom djetetu, novi osmijeh. U obitelji u kojoj vlada jedinstvo djeca odrastaju živeći smisleno i plodonosno iskustvo besplatne ljubavi, nježnosti, uzajamnog poštivanja, uzajamnog razumijevanja, opraštanja i radosti.

Želim se usredotočiti posebno na radost. Prava radost koja se doživljava u obitelji nije nešto nasumično i slučajno. To je plod duboke radosti među osobama, koja daje kušati ljepotu zajedništva, uzajamnog podupiranja na životnom putu. Ali u temelju radosti uvijek je Božja prisutnost, njegova topla, milosrdna i strpljiva ljubav prema svima. Ako se vrata obitelji ne otvore Božjoj prisutnosti i njegovoj ljubavi, obitelj gubi sklad, prevladavaju individualizmi i gasi se radost. Nasuprot tome, obitelj koja živi radost, radost života, radost vjere prenosi je spontano, ona je sol zemlje i svjetlo svijeta, ona je kvasac za cijelo društvo.
Neka Isus, Marija i Josip blagoslove i štite sve obitelji u svijetu, da u njima vladaju vedrina i radost, pravda i mir, koje je Krist svojim rođenjem donio kao dar ljudskom rodu.

................................

Papa Benedikt XVI.

Nedjelja, 27. prosinca 2009

Obitelj je slika Boga

Draga braćo i sestre!

Danas se slavi Nedjelja svete obitelji. Možemo se ponovno uživjeti u ulogu pastira iz Betlehema koji, tek što primiše anđelov navještaj, pohitiše u spilju gdje pronađoše "Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama" (Lk 2,16). Zaustavimo se i mi u razmatranju nad tim prizorom i razmišljajmo o njegovu značenju. Prvi svjedoci Kristova rođenja, pastiri, našli su ondje ne Djetešce Isusa, već malu obitelj: majku, oca i tek rođeno dijete. Bog se htio objaviti rođenjem u ljudskoj obitelji te je stoga ljudska obitelj postala slika Boga! Bog je Trojstvo, on je zajedništvo ljubavi a obitelj je, uza svu razliku koja postoji između Božjega otajstva i ljudskog stvorenja, njegov izraz koji odražava neistraživi misterij Boga ljubavi. Muškarac i žena, stvoreni na Božju sliku, postaju u braku "jedno tijelo" (Post 2,24), to jest zajednica ljubavi koja rađa novi život. Ljudska obitelj, u stanovitom smislu, je slika Trojstva po interpersonalnoj ljubavi i po plodnosti ljubavi.

Današnja nam liturgija predstavlja poznati događaj iz evanđelja o dvanaestogodišnjem Isusu koji je ostao u hramu, u Jeruzalemu, bez znanja svojih roditelja, koji su ga, začuđeni i zabrinuti, pronašli nakon tri dana gdje razgovara sa učiteljima. Majci koja ga je zamolila objašnjenje, Isus odgovara da mora "biti u onomu" što pripada njegovu Ocu, u domu svoga Oca, to jest Boga (usp. Lk 2,49). U tome događaju vidimo dječaka Isusa puna gorljivosti prema Bogu i prema hramu. Zapitajmo se: od koga je Isus naučio ljubav prema "onomu" što je Oca njegova? Sigurno da je kao sin duboko poznavao svoga Oca, Boga, da je ima duboki trajni odnos s Njim, ali, kao pripadnik jedne konkretne kulture, sigurno da je od roditelja naučio molitve i ljubav prema hramu i Izraelovim institucijama. Možemo, dakle, reći da je Isusova odluka da ostane u hramu prije svega plod njegova dubokog odnosa s Ocem, ali također plod odgoja primljena od Marije i Josipa. Možemo ovdje nazrijeti istinski smisao kršćanskoga odgoja: to je plod suradnje između odgojitelja i Boga kojoj treba uvijek težiti. Kršćanska je obitelj svjesna da su djeca Božji dar i plan. Stoga ih ne može smatrati vlastitim posjedom, nego, služeći u njima Božjem naumu, pozvana je poučiti ih većoj slobodi, a ta se sastoji u tome da kažu svoj "da" Bogu kako bi vršili njegovu volju. Djevica Marija je savršeni uzor toga "da". Njoj povjerimo sve obitelji, moleći osobito za njihovo dragocjeno odgojno poslanje.