Sveta obitelj Isusa, Marije i Josipa

pro 27 2022 Miriam

30. prosinca 2022.

Ulazna pjesma
I pohitješe pastiri te pronađoše Mariju, Josipa i Novorođenče. (Lk 2,16)

Zborna molitva
Bože, ti nam u svetoj Obitelji daješ divan uzor obiteljskih kreposti i uzajamne ljubavi. Daj da je nasljedujemo te postignemo vječnu radost u tvome domu. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, prikazujemo ti žrtvu pomirenja i usrdno te molimo: po zagovoru Djevice Bogorodice i svetog Josipa učvrsti naše obitelji u svojoj ljubavi i miru. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Bog se na zemlji pojavio i među ljudima se udomio (Bar 3,38)

Popričesna molitva
Dobri Oče, ti nas hraniš nebeskim otajstvima. Daj da se trajno ugledamo u svetu Obitelj te se poslije nevolja ovoga života njoj pridružimo u vječnoj slavi. Po Kristu.

Prvo čitanje Sir 3, 2-6.12-14
Tko se boji Gospodina, časti roditelje.

Čitanje Knjige Sirahove
Gospodin slavi oca u djeci njegovoj i učvršćuje pravo majke nad sinovima njezinim. Tko poštuje oca, okajava grijehe svoje, i tko časti majku svoju, sabire blago. Tko štuje oca, radovat će se sa svoje djece i bit će uslišen u dan molitve svoje. Tko časti oca svojeg, dugo živi; tko čini radost majci svojoj, sluša Gospodina. Sine moj, pomozi oca svoga u starosti i ne žalosti ga za života njegova. Ako mu i razum klone, budi blag s njime i ne grdi ga ti, koji si u punoj snazi. Jer ne zaboravlja se milost prema ocu, već se uračunava u oprost grijeha. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 128, 1-5
Pripjev: Blago svima koji se boje Gospodina, koji njegovim hode stazama!

Blago svakome koji se boji Gospodina,
koji njegovim hodi stazama!
Plod ruku svojih ti ćeš uživati,
blago tebi, dobro će ti biti.

Žena će ti biti kao plodna loza
u odajama tvoje kuće;
sinovi tvoji ko mladice masline
oko stola tvojega.

Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek
koji se boji Gospodina!
Blagoslovio te Gospodin sa Siona,
uživao sreću Jeruzalema
sve dane života svojega!

Drugo čitanje Kol 3, 12-21
Obiteljski život u Gospodinu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima
Braćo: Zaodjenite se – kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni – u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost te ­podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv ­koga kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi! A povrh svega – ljubav! To je sveza savršenstva. I mir Kristov neka upravlja srcima vašim – mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite!
Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu! I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu!
Žene, pokoravajte se svojim muževima kao što dolikuje u Gospodinu! Muževi, ljubite svoje žene i ne budite osorni prema njima. Djeco, slušajte roditelje u svemu, ta to je milo u Gospodinu! Očevi, ne ogorčujte svoje djece da ne klonu duhom!
Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja Kol 3, 15a.16a
Mir Kristov neka upravlja srcima vašim! Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama!

Evanđelje Mt 2, 13-15.19-23
Uzmi dijete i njegovu majku te bježi u Egipat!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
Kad mudraci otiđoše, gle, anđeo se Go­spo­dnji u snu javi Josipu: »Ustani«, reče, ­»uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi.« On ustane, uzme noću dijete i majku njegovu te krene u Egipat. I osta ondje do Herodova skončanja – da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Iz Egipta dozvah Sina svoga.
Nakon Herodova skončanja, gle, anđeo se Gospodnji javi u snu Josipu u Egiptu: »Ustani«, reče, »uzmi dijete i njegovu majku te pođi u zemlju izraelsku jer su umrli oni ­koji su djetetu o glavi radili.« On ustane, uzme dijete i njegovu majku te uđe u zemlju izraelsku. Ali saznavši da Arhelaj vlada Judejom namjesto svoga oca Heroda, bojao se poći onamo pa, upućen u snu, ode u kraj galilejski. Dođe i nastani se u gradu zvanu Nazaret – da se ispuni što je rečeno po prorocima: Zvat će se Nazarećanin.
Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Papa Franjo

Nedjelja, 27. prosinca 2020.

Obitelj evangelizira primjerom života

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Nekoliko dana nakon Božića liturgija nas poziva da upremo svoj pogled u Svetu Obitelj Isusa, Marije i Josipa. Lijepo je razmišljati o činjenici da je Sin Božji želio, kao i sva djeca, imati potrebu za toplinom obiteljskog gnijezda. Upravo zato, jer je to Isusova obitelj, obitelj iz Nazareta je uzorna obitelj u kojoj sve obitelji na svijetu mogu pronaći svoju sigurnu referentnu točku i sigurno nadahnuće. U Nazaretu je niknulo proljeće ljudskog života Sina Božjega, u času u kojem je začet po Duhu Svetom u Marijinu djevičanskom krilu. Unutar gostoljubivih zidova nazaretskog doma, Isusovo djetinjstvo protjecalo je u radosti, okruženo Marijinom majčinskom brižnošću i Josipovom skrbi, u kojem je Isus mogao vidjeti Božju nježnost (usp. Apostolsko pismo Patris corde, 2).

Po uzoru na Svetu Obitelj, pozvani smo ponovno otkriti odgojnu vrijednost obitelji: ona se mora temeljiti na ljubavi koja uvijek iznova rađa odnose otvarajući obzore nade. U obitelji se može iskusiti iskreno zajedništvo kada je to dom molitve, kada su osjećaji koji povezuju članove obitelji ozbiljni, duboki i čisti, kada oproštenje ima prevagu nad neslogama, kada svakodnevna grubost života ublažava uzajamna nježnost i radosno prianjanje uz Božju volju. Na taj se način obitelj otvara radosti koju Bog daruje svima onima koji znaju davati s radošću. Ona, istodobno, pronalazi duhovnu snagu da se otvori prema van, drugima, služenju svojoj braće, suradnji na izgradnji uvijek novog i boljeg svijeta te je sposobna, dakle, biti nositeljicom pozitivnih poticaja; obitelj evangelizira primjerom života. U svakoj obitelji, istina, ima problema, a katkad i prepirke. „Oče, posvađao sam se…“ – ljudi smo, slabi smo i svima nam se ponekad dogodi da se posvađamo u obitelji. Reći ću vam nešto: ako se posvađamo u obitelji, neka dan ne završi, a da se nismo pomirili. „Da, posvađao sam se“, ali prije nego što dan završi, pomiri se. A znaš li zašto? Zato što je hladni rat sljedećeg dana vrlo opasan. Ne pomaže. A zatim, u obitelji postoje tri riječi, tri riječi koje se uvijek moraju čuvati: „molim“, „hvala“, „oprosti“. „Molim“, kako ne bih bio nasrtljiv prema drugima. “Mogu li, molim te, to učiniti? Misliš li da to mogu učiniti?“. „Molim“. Uvijek, ne budi grub i nasrtljiv. „Molim“, to je prva riječ. „Hvala“: tolika pomoć, tolike usluge koje činimo jedni drugima u obitelji. Uvijek zahvaliti. Zahvalnost je krv plemenite duše. „Hvala“. A zatim – to je najteže reći: „Oprosti“. Zato što mi uvijek činimo loše stvari i često se netko zbog toga osjeća uvrijeđeno. „Oprosti mi“, „žao mi je“. Ne zaboravite te tri riječi: „molim“, „hvala“, „oprosti“. Ako u obitelji, u obiteljskom ozračju postoje te tri riječi, obitelj je dobro.

Današnja svetkovina poziva nas na primjer evangelizacije s obitelji, predlažući nam ideal bračne i obiteljske ljubavi, kao što je naglašeno u apostolskoj pobudnici Amoris laetitia, čija će se peta godišnjica proglašenja obilježiti 19. ožujka iduće godine. Bit će to godina razmišljanja o Amoris laetitia i prilika za dublje proučavanje sadržaja toga dokumenta [19. ožujka 2021. – lipanj 2022.].

Ta će razmišljanja biti stavljena na raspolaganje crkvenim zajednicama i obiteljima kako bi ih se pratilo na njihovu putu. Već sada pozivam sve da se pridruže inicijativama koje će se promicati tijekom te Godine i koje će koordinirati Dikasterij za laike, obitelj i život. Ovaj hod obitelji iz čitavoga svijeta povjeravamo Svetoj Nazaretskoj Obitelji, posebno svetom Josipu, suprugu i brižnom ocu

Neka Djevica Marija, kojoj se sada obraćamo molitvom Angelusa, izmoli da obitelji iz čitavoga svijeta budu sve više očarane evanđeoskim idealom Svete Obitelji te tako postanu kvasac novog čovjekoljublja i konkretne i sveopće solidarnosti.

…………………

Papa Benedikt XVI.

Nedjelja, 30. prosinca 2007.

Molimo za dobro obitelji i za sve obitelji svijeta

Draga braćo i sestre!

Slavimo danas blagdan Svete obitelji. Slijedeći evanđelja po Mateju i po Luki, naš pogled počiva na Isusu, Mariji i Josipu, a mi štujemo otajstvo Boga koji se htio roditi od jedne žene, svete Djevice, i ući u ovaj svijet na isti način kao i svi ljudi. Čineći to, posvetio je stvarnost obitelji, ispunivši je božanskom milošću i u punini otkrivajući njezin poziv i poslanje. Obitelji je veliku pozornost posvetio II. vatikanski sabor. Supružnici - ističe Sabor - jedno su drugome i svojoj djeci svjedoci vjere i Kristove ljubavi (usp. LG 35). Kršćanska obitelj sudjeluje tako na proročkom pozivu Crkve: svojim načinom života ona "glasno proglašuje i sadašnje kreposti Kraljevstva Božjega i nadu u blaženi život" (ibid). Kao što je potom neumorno ponavljao moj časni prethodnik Ivan Pavao II., dobro osobe i društva usko je povezano sa "sretnim stanjem" u obitelji (usp. GS 47). Stoga se Crkva zauzima u širenju i promiče "izvorno dostojanstvo braka i njegovu uzvišenu i svetu vrijednost" (ibid.), riječi su Koncila...

…Razmatrajući otajstvo Sina Božjega koji je došao na svijet okružen Marijinom i Josipovom ljubavlju, pozivam kršćanske obitelji da iskuse ljubavlju ispunjenu prisutnost Gospodinovu u svojim životima. Isto tako, potičem ih da, nadahnjujući se na Kristovoj ljubavi prema ljudima, pred svijetom posvjedoče ljepotu ljudske ljubavi, braka i obitelji. Ona, utemeljena na nerazdvojnom zajedništvu muškarca i žene, predstavlja povlašteni prostor u kojem ljudski život nalazi sklonište i zaštitu, od svog začetka pa do prirodnog kraja. Stoga roditelji imaju temeljno pravo i dužnost odgajati svoju djecu u vjeri i u vrednotama koje daju dostojanstvo ljudskom postojanju. Isplati se raditi u korist obitelji i braka jer se isplati raditi u korist ljudskoga bića, toga najdragocjenijeg bića što ga je Bog stvorio. Obraćam se na poseban način djeci da ljube svoje roditelje i braću; mladima, da potaknuti ljubavlju svojih roditelja, velikodušno slijede svoj bračni, svećenički ili redovnički poziv; starijima i nemoćnima, da im bude pružena neophodna pomoć i razumijevanje. I vama, dragi biskupi, da, računajući uvijek na Božju milost, vaša ljubav bude sve plodnija i vjernija. U ruke Marije, koja je svojim "da" otvorila vrata našega svijeta Bogu (enciklika Spe salvi, 49), stavljam plodove ovoga slavlja. Velika vam hvala i sretne blagdane!

Obratimo se sada Blaženoj Djevici Mariji, moleći je za dobro obitelji i za sve obitelji svijeta.

www.vatican.va