TREĆA KORIZMENA NEDJELJA KROZ GODINU B

ožu 01 2018 Miriam

4. ožujka 2018.

Ulazna pjesma
Kad na vama pokažem svetost svoju, skupit ću vas iz svih zemalja. Poškropit ću vas vodom čistom i očistit ću vas od svih vaših nečistoća. I dat ću vam novo srce, govori Gospodin.   (Ez 36, 23-26)

Zborna molitva
Bože, izvore milosrđa i sve dobrote, odredio si lijek našim grijesima: post, molitvu i djela ljubavi. Priznajemo da smo grešni. Savjest nas optužuje. Molimo te: iskazuj nam uvijek svoje milosrđe. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, po ovoj nam žrtvi oprosti grijehe i pomozi da i mi praštamo svojoj braći. Po Kristu.

Pričesna pjesma
I vrabac sebi log nalazi, i lastavica gnjezdašce, gdje će položiti mlade svoje: a ja žrtvenike tvoje, Gospodine nad Vojskama, Kralju moj i Bože moj! (Ps 84, 4-5)

Popričesna molitva
Gospodine, već na zemlji nahranio si nas kruhom s neba i dao nam zalog onoga što još ne vidimo. Smjerno te molimo: što sada u otajstvu slavimo, nek se ostvari u punoj istini. Po Kristu.

Prvo čitanje   Izl 20,1-17
Zakon bijaše dan po Mojsiju.

U one dane: Bog izgovori sve ove riječi: »Ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene. Ne pravi sebi urezana lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Gospodin, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi. Ne uzimaj uzalud imena Gospodina, Boga svoga, jer Gospodin ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo. Sjeti se da svetkuješ dan subotni. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Gospodinu, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Ta i Gospodin je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Gospodin blagoslovio i posvetio dan subotni. Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti daje Gospodin, Bog tvoj. Ne ubij! Ne učini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga! Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam    Ps 19, 8-11

Pripjev: Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga!

Savršen je zakon Gospodnji, dušu krijepi;
pouzdano je svjedočanstvo Gospodnje,
neuka uči.

Prava je naredba Gospodnja, srce sladi;
čista je zapovijed Gospodnja,
oči prosvjetljuje.

Neokaljan strah Gospodnji, ostaje svagda;
istiniti sudovi Gospodnji,
svi jednako pravedni.

Dragocjeniji od zlata, zlata čistoga;
slađi od meda, meda samotoka.

Drugo čitanje   1Kor 1, 22-25
Propovijedamo Krista raspetoga: ljudima sablazan, a pozvanicima Božjima mudrost.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Židovi znake ištu i Grci mudrost traže, a mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, poganima ludost, pozvanima pak – i Židovima i Grcima – Krista, Božju snagu i Božju mudrost. Jer ludo Božje mudrije je od ljudi i slabo Božje jače je od ljudi. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja Iv 3, 16
Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca; tko god u njega vjeruje, ima život vječni.

Evanđelje   Iv 2, 13-25
Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe ­prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta te ih sve ­istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove ­isprevrta, a prodavačima golubova reče: »Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku.« Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: Izjeda me revnost za dom tvoj. Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: »Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?« Odgovori im Isus: »Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.« ­Rekoše mu nato Židovi: »Četrdeset i šest godina gradio se ovaj hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići?« No on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći te povjerovaše Pismu i besjedi koju Isus reče. Dok je boravio u Jeruzalemu o blagdanu Pashe, mnogi povjerovaše u njegovo ime promatrajući znamenja koja je činio. No sam se Isus njima nije povjeravao jer ih je sve dobro poznavao i nije trebalo da mu tko daje svjedočanstvo o čovjeku: ta sam je dobro znao što je u čovjeku. Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Fra Ivan Dugandžić

Zapovijedi i sloboda

Čovjek je uvijek cijenio slobodu i bio spreman boriti se za nju. U današnje vrijeme to je još naglašenije nego prije, jer moderni čovjek je u velikoj mjeri individualist koji se teško odriče slobode u mišljenju, odlučivanju i djelovanju. Njemu je stran svaki oblik ovisnosti i svaki diktat, bez obzira od koga on dolazio. On sve manje razumije i sve teže podnosi govor zapovijedi, bez obzira koji autoritet iza njih stajao. Umjesto toga, u svemu se traži razgovor i dogovor. Zato brojni suvremenici sve teže razumiju i govor o Božjim zapovijedima, doživljavajući ih kao ograničenje svoje slobode i svoga dostojanstva.

Je li to doista tako? Je li doista kroz Božje zapovijedi ograničen prostor stvarne čovjekove slobode i je li njima dovedeno u pitanje dostojanstvo ljudske osobe? Obično se zaboravlja da biblijski dekalog ima svoju preambulu, uvodni tekst koji glasi: Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva» (Izl 20,2). To ropstvo nije se očitovalo samo u političkoj ovisnosti hebrejskih plemena o moćnom egipatskom carstvu, već i u svakovrsnom izrabljivanju i ponižavanju Hebreja od strane Egipćana, ali i u dragovoljnom podlaganju njihovim bogovima koji to zapravo nisu. Jahve je Bog koji svoj narod izvodi na slobodu dajući mu istodobno naputke kako će tu slobodu sačuvati, da ponovo ne robuje, ni lažnim bogovima, ni drugom čovjeku, ali ni svojim lošim sklonostima, na što podsjećaju i kasniji proroci i psalmisti (usp. Jr 34,8-22; Ps 87).

Izraelci nisu zapravo ni govorili o zapovijedima, već o «deset riječi» u kojima su gledali upute i putokaze za uspio život u savezu s Bogom. A u prihvaćanju i vršenju tih riječi gledali su čašćenje Boga koji želi slobodu svom narodu, ali i ostvarenje čovjekova dostojanstva (usp. Ps 106; 119). Prema Bibliji, Bog i njegova volja nezaobilazan su preduvjet uspjela čovjekova života. Gdje se krši Božja volja, ni tisuće zakona ne mogu jamčiti poštivanje pravde. Na to je duhovito upozorio ugledni njemački dnevnik «Die Welt» ističući kako Očenaš ima samo 56 riječi, dekalog 297, a samo jedna uredba Europske zajednice koja bi trebala regulirati uvoz karamela ništa manje nego 26.911 riječi. Iskustvo najbolje potvrđuje da nikakvo gomilanje riječi nije jamstvo da uredba neće biti izigrana.

Svetost Božjega hrama

Isusova iznenadna reakcija na stanje koje je zatekao u Hramu obično se naziva «čišćenje Hrama». Pod tim se podrazumijeva čišćenje od onog što ne samo da ne spada u Hram već narušava njegovu čast i dostojanstvo, a to su trgovci i mjenjači novca. U tom što je Isus izgubio živce pa se poslužio čak i bičem neki žele vidjeti dokaz da je Isus pripadao onim židovskim skupinama kojima u ostvarenju ciljeva nisu bile strane ni nasilne metode, sve do političke pobune protiv Rimljana. Zbog ovog postupka dovode ga u svezu sa zelotima.

No protiv toga najbolje govore Isusove riječi koje isključuju svaku političku primjesu. Njemu je na srcu jedino svetost «kuće Očeve» koju su ljudi bezočno pretvorili u «prodavaonicu» (Iv 2,16). Promatrajući njegovu gestu, učenici se sjećaju starozavjetnog pravednika koji je također nemoćan pred drskošću bezbožnika i kojega zato «izjeda revnost za kuću Božju» (usp. Ps 69,10). Čišćenje Hrama spada u onu vrstu Isusovih znakovitih radnji koje nam odaju nešto od njegove mesijanske svijesti o samom sebi i svome poslanju: izbor dvanaestorice učenika i njihovo poslanje, demonstrativno liječenje subotom, sjedanje za stol s javnim grešnicima, mesijanski ulazak u Jeruzalem…

Zbog tog dubljeg značenja Isusove akcije logičan je i njegov iznenadan prijelaz na zagonetan govor o hramu svoga tijela: «Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići» (Iv 2,19). U razgovoru sa Samarijankom ta riječ će dobiti još dublje značenje, jer Isus najavljuje vrijeme kad klanjanje Bogu neće biti strogo vezano ni uz Jeruzalemski hram ni uz onaj u Samariji, nego će se «istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini» (Iv 4,23).

Ivan je imao svoj dublji razlog kad je tu zgodu, koju sinoptička evanđelja imaju na kraju svoga prikaza Isusova djelovanja, donio odmah na početku svoga evanđelja. Neposredno prije toga evanđelist je donio prvo Isusovo čudo u Kani koje je urodilo «vjerom njegovih učenika» (2,11), a odmah nakon toga on se u Hramu, središtu židovske religije i štovanja Boga, susreće s tolikom praktičnom nevjerom. Ta suprotnost vjere i nevjere kao crvena nit provlači se kroz cijelo evanđelje i na kraju Isusa dovodi na križ. U svjetlu ove zgode kršćani se moraju trajno pitati o svetosti svojih hramova, svojih crkava i posebno hodočasničkih mjesta. Što u njima prevladava: vjera ili nevjera, zarada ili slava Božja?

Molitva vjernika

Okupljeni oko Gospodina u njegovu hramu, uputimo mu svoje skrušene molitve: 

 1. Čuvaj, Gospodine, svoju Crkvu u svetosti u kojoj si je sazdao; oslobodi ju od svake ljage grijeha i nevjernosti i daj joj uvijek prianjati uz Krista Raspetoga, molimo te.
   
 2. Budi svjetlo papi našemu Franji i svim pastirima Crkve; podari im revnosti u brizi za sve što si povjeri njihovoj službi naučavanja i posvećivanja, kako bi sva Crkva trajno rasla u spoznanju tvoga dara spasenja, molimo te.
   
 3. Otvori srca svojih vjernika za radosno življenje puta tvojih zapovijedi; daj nam prepoznati slobodu koja izvire iz zajedništva s tobom i iz nasljedovanja Kristova puta, molimo te.
   
 4. Nas ovdje sabrane obnovi u svemu što je ranjeno grijehom i neposluhom tebi; ispuni nam srca ljubavlju koja radosno služi svim potrebitima koje susrećemo te naši životi budu hram tvoje prisutnosti u svijetu, molimo te.
   
 5. Pokojnu našu braću i sestre, koji završiše svoj zemaljski hod, uvedi u radost nebeskoga kraljevstva, molimo te.

Gospodine, Bože naš, usliši nam smjerne molitve i nadahni nas da umijemo moliti i željeti ono što vodi k tebi, te naši životi objavljuju svim ljudima ljepotu tvoga kraljevstva. Po Kristu Gospodinu našemu.