KAP LJUBAVI

Kap ljubavi, humanitarna udruga. Udrugu je osnovao hercegovački franjevac Jozo Radoš (Đoka) 2000. Pomaže na različite načine potrebnima na području općine Tomislavgrad i šire.