Kratka povijest provincije – Treći red sv. Franje

Propovijedanje sv. Franje pobudilo je veliki zanos u narodu. Mnogi su htjeli slijediti sv. Franju i živjeti kako je on živio. Ali jasno je da je samo malo ljudi moglo ući u bratstvo sv. Franje. Drugima je sv. Franjo pokazao kako će i u svojim kućama, u svojim obiteljima moći provoditi život u njegovu duhu. Tako je nastao Treći red sv. Franje ili Svjetovni franjevački red. Za taj je Treći red napisao pravilo Papa Nikola IV. godine 1289.

Stariji hercegovački franjevci nisu imali prigodu, a možda u svojim prilikama nisu ni mislili među svojim vjernicima osnivati i širiti Treći red sv. Franje. Na tu su zamisao došli istom za vrijeme pape Leona XIII. (1878.-1903). Taj je papa veoma poštovao sv. Franju i posebno cijenio njegov Treći red, u koji je osobno bio učlanjen. Kao nadbiskup u Perugi često je govorio o Trećem redu i pozivao vjernike svoje nadbiskupije da se učlane u Treći red, jer je smatrao da je način života koji propisuje Pravilo toga Reda pravi lijek za obnovu ljudskoga društva onoga doba. Tim mislima vodio se i kada je izabran za papu. Posebno je bio zapažen njegov govor, koji je održao 7. veljače 1882. skupini mladića koji su se kupili oko crkve sv. Petra u Rimu i zvali se Društvo Sv. Petra (Circolo di San Pietro). Tada im je zanosno govorio o sv. Franji i pozvao ih da se učlane u Treći red sv. Franje. Deset dana poslije, sjećajući se 700-obljetnice sv. Franje, pismom Auspicato,17. veljače, pozvao je ljude svoga doba da prigrle Pravilo Trećeg reda sv. Franje i prema njemu žive, da bi obnovili ljudsko društvo. Sljedeće godine, 30. svibnja 1883., u pismu Misericors Dei Filius, Papa proučava staro Pravilo Trećeg reda sv. Franje, koje je izdao Nikola IV. god. 1289. i prilagođuje ga novim prilikama vremena, da bi se ono moglo što lakše i vjernije provoditi u život.

Gornje misli pape Leona XIII. o Trećem redu sv. Franje prošle su katoličkim svijetom. Nije čudno da su one došle i među franjevce u Hercegovinu. I oni su o njima razmišljali i tražili što bi se po njima moglo učiniti u Hercegovini. Tadanji učitelj novaka na Humcu fra Anđeo Nuić je o njima raspravljao s braćom u samostanu, posebno sa župnim osobljem, i konačno odlučio u onoj župi postupiti prema savjetu Pape Leona XIII. Osnovao je 10. listopada 1884. prvo bratstvo Trećeg reda sv. Franje. Ta je vijest veoma obveselila tadanjega hercegovačkog kustoda fra Luku Begića. I kada je on malo poslije službeno posjetio humački samostan, naredio je svomu tajniku fra Pavi Petroviću da pregleda zapisnik Trećeg reda, potvrdi ga i svojom potvrdom učini ga službenim.

Nakon što je službeno pohodio Humac, kustod fra Luka Begić proslijedio je s istim poslom, 2. prosinca 1884., u Veljake. Ondje je 3. prosinca u Treći red sv. Franje primio nekoliko osoba i njihova imena uveo u službeni zapisnik. Iz Veljaka je kustod Begić otišao u Klobuk, gdje je, 5. prosinca, u Treći Red primio 30 osoba.

God. 1886. Kustodiju je službeno pohodio fra Ivo Rodić. U svomu izvještaju javio je generalu Franjevačkoga reda da na području Hercegovačke kustodije ima 875 članova Trećeg reda sv. Franje: Humac 235, Klobuk 350, Veljaci 90, Gradnići 200.