Ukop fra Ivana Kvesića

svibnja 30 2021 Miriam

U petak, 28. svibnja 2021., u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, okrijepljen sv. sakramentima, u Gospodinu je preminuo njegov sluga svećenik i naš brat FRA IVAN KVESIĆ u 84. godini života, 65. godini redovništva i  57. godini svećeništva.

Sv. misa zadušnica slavila se u samostanskoj crkvi Uznesenja BDM na Širokom Brijegu, u subotu 29. svibnja 2021. u 13,30 sati. Misno slavlje predvodio je provincijal fra Miljenko. Koncelebrirali su gvardijan fra Ivan Marić ml. vikar biskupije don Željko Majić i 40 svećenika, te dva đakona. Prigodnu homiliju uputio je provincijal. Gvardijan je pri koncu euharistijskog slavlja pročitao dopise sućuti i životopis pokojnog fra Ivana. Sprovodne obrede i ukop na groblju Mekovac predvodio je provincijal fra Miljenko.

Fra Ivan Kvesić rođen je 18. listopada 1937. godine u obitelji Stjepana Kvesića i Anice r. Kordić. U Rasnu pohađa osnovnu školu. Nižu gimnaziju upisuje na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom 1949. godine. Zatim višu gimnaziju polazi u Splitu do 1955. godine. Nastavlja ponovno u Visokom do jednu školsku godinu, te biva nakon trećeg razreda u Kraljevoj Sutjesci primljen u Novicijat franjevačkog reda 14. srpnja 1956. Jednostavne zavjete polaže 15. srpnja 1957. te nastavlja klasičnu gimnaziju i maturira 1958. u Visokom, gdje nastavlja filozofsko-teološki studij kroz dvije akademske godine. Studij nastavlja u Sarajevu. Doživotne zavjete u Redu Manje braće obećava 12. srpnja 1962. godine na Humcu. Za svećenika je zaređen 2. kolovoza 1964. godine na Širokom Brijegu po rukama biskupa Petra Čule. 30. kolovoza iste godine slavio je Mladu Misu u Rasnu. Na filozofsko-teološkom studiju u Sarajevu diplomirao je 1965. godine.

Godine 1965. je u Mostaru na službi duhovnog pomoćnika do lipnja 1969. godine. Službu župnika obavlja u Seonici od 1969. do 1977. godine. Nakon toga jednu godinu je duhovni pomoćnik u Tihaljini, dvije godine u Blagaju. 1980. godine postaje gvardijan, župnik i dekan u Slanom u našem samostanu i u župi sv. Jeronima. 1988. godine preuzima službu duhovnog pomoćnika na Humcu. U Ružićima je na službi župnika deset godina, od 1990. do 2000. godine. Nakon toga je imenovan župnim upraviteljem u svojoj rodnoj župi u Rasnu do 2007. godine. Zatim odlazi u Veljake kao župni vikar, jednu godinu u Klobuk, te ponovno u Veljake. 24. kolovoza 2014. u Rasnu slavi Zlatnu Misu – pedesetu obljetnicu svećeništva. 2017. godine u rujnu dolazi na Široki Brijeg u svoj matični samostan i svetište širokobriješke Gospe gdje djeluje i živi do svoje smrti.

Pokoj vječni daruj mu Gospodine.

Duhovnost

MOLITVENIK FRA ANĐELA NUIĆA

SPISI SVETOGA FRANJE I SVETE KLARE

POTVRĐENO PRAVILO FRANJEVAČKOG REDA

GENERALNE KONSTITUCIJE REDA MANJE BRAĆE