Druga nedjelja po Božiću - godina A

sij 05 2020 Miriam

5. siječnja 2020.

Ulazna pjesma
Dok je mirna tišina svime vladala, i noć brzim tijekom stigla do sredine puta svog, sišla je tvoja svemoguća Riječ s nebesa, Gospodine, s kraljevskih prijestolja. (Mudr 18, 14-15)

Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, ti prosvjetljuješ sve koji u te vjeruju. Ispuni čitav svijet svojom slavom i jasno se očituj svim narodima. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, posveti ove darove rođenjem svoga jedinca Sina koji nam pokazuje put istine i obećava život nebeskog kraljevstva. Po Kristu.

Pričesna pjesma  
Svima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja. (Iv 1, 12)

Popričesna molitva
Gospodine Bože naš, smjerno te molimo: djelovanjem ovog otajstva očisti nas od zlih sklonosti i ispuni nam želju za spasenjem. Po Kristu.

Prvo čitanje   Sir 24, 1-2.8-12
Mudrost se Božja nastani posred izabranog naroda.

Čitanje Knjige Sirahove
Mudrost se sama slavi i u Bogu se časti i sred puka svog se hvali. Usta svoja otvara u zboru Svevišnjeg  i pred njegovom se moći proslavlja. Posred naroda se svog uzvisuje i u punom svetom zboru pobuđuje ­divljenje i u mnoštvu izabranika ima hvalu i među blagoslovljenima ona se sama ovako blagoslivlje: »Zapovjedi mi Stvoritelj sviju stvari i koji me stvori, odredi mjesto za šator moj i reče: ‘Nastani se u Jakovu i uđi u baštinu Izraelu.’ Prije vjekova, odiskona, on me stvorio i neću prestati dovijeka. Pred njim sam služila u svetom šatoru i potom se nastanila na Sionu. Dao mi je tako spokoj u milome gradu i vlast mi je u Jeruzalemu. Tako se ukorijenih u slavnom narodu, na dijelu Gospodnjem, u baštini njegovoj, i u punom zboru svetih moj je boravak.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 147, 12-15.19-20

Pripjev:   Riječ tijelom postade i nastani se među nama.

Slavi Gospodina, Jeruzaleme,
hvali Boga svoga, Sione!
On učvrsti zasune vrata tvojih,
blagoslovi u tebi tvoje sinove.

On dade mir granicama tvojim,
pšenicom te hrani najboljom.
Besjedu svoju šalje na zemlju,
brzo trči riječ njegova.

Riječ svoju on objavi Jakovu,
odluke svoje i zakone Izraelu.
Ne učini tako nijednom narodu:
nijednom naredbe svoje ne objavi!

Drugo čitanje    Ef 1, 3-6.15-18
Po Isusu nas predodredi za posinstvo.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, na hvalu slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome. Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Go­spodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima, ne prestajem zahvaljivati za vas i ­sjećati vas se u svojim molitvama: Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dao vam ­Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati; prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja    usp. 1Tim 3, 16
Slava tebi, Kriste, propovijedani narodima! Slava tebi, Kriste, vjerovani u svijetu!

Evanđelje   Iv 1, 1-18
Riječ tijelom postade i nastani se među nama.

Početak svetog Evanđelja po Ivanu
U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze. Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on Svjetlo, nego - da posvjedoči za Svjetlo. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego - od Boga. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine. Ivan svjedoči za njega. Viče:»To je onaj o kojem rekoh:koji za mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!« Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost.Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac - Bog -koji je u krilu Očevu, on ga obznani. Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

Jedan suvremeni pisac Isusove biografije ovako piše: …U poznatoj babilonskoj astronomskoj školi, stručnjaci su zastali primjetivši položaj zvijezda na nebu kojeg se tumači kao znak velikih promjena. Matej u svome Evanđelju daje veliku važnost mudracima koji su tumačili i pratili zvijezdu: Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti. Stručnjaci su dugo mislili kako je izvještaj mudraca samo legenda jer se čini nevjerojatnim. Ipak, u godini 1603. njemački astronom Johannes Kepler, otkrio je nešto izvanredno. On je primijetio položaj zvijezda koji ima poseban sjaj: približavanje Jupitera i Saturna u oblik ribe. Razna su ga izračunavanja dovela do zaključka da se isti fenomen pojavio na nebu kad smo kalendarski počeli računati naše vrijeme. Prema tome, otvorila se mogućnost da bi biblijski izvještaj o zvijezdi iznad Betlehema mogao biti stvarnost. Rabbi Abrabanel komentira kako prema židovskom vjerovanju mesija ima biti rođen kad se Jupiter i Saturn spoje u žarkom svjetlu u znaku ribe.

1902. otkrila se takozvana ploča planeta, Papyrus koji su arheolozi pronašli u Egiptu. Ta ploča pokazuje zvjezdane slike u vremenu od 10. prije do 17. poslije Krista. I točno u godini koju smatramo godinom Isusova rođenja zabilježen je položaj zvijezda Jupitera i Saturna u znaku ribe. 1925. to je potvrđeno jer se pronašla druga ploča koja je pokazala sliku zvijezda samo za tu godinu. Razlog postojanja ploče samo za tu godinu bio je jasan: takva rijetkost zvjezdane slike bila je prevažna i rijetka da se ne bi zabilježila. Još veće čuđenje izazvala je činjenica da su se 3 puta u toj istoj godini zvijezde spojile u tom položaju. To se gotovo nikad ne događa. Zadnji put se to dogodilo 854 godina prije te godine. Zato se može razumjeti veliku ushićenost astronoma tog vremena. Jupiter je glasio kao planet Gospodara zemlje, a Saturn zaštitni planet Izraela. Zadnji put kad su se zvijezde u toj godini složile u takvom položaju, bilo je prema današnjim izračunavanjima astronoma oko prilike iznad Judeje. Znak ribe se tumačio kao znak posljednjih vremena, mesijansko vrijeme, vrijeme otkupljenja i spasenja. I suvremeni astronomi potvrđuju ovu zvjezdanu sliku upravo u godini koju smatramo godinom Isusova rođena. Poslije podne u 16 sati i 38 minuta, iznad Betlehema. To je početak nove ere. Sat nula. Kad se vrijeme ispunilo odasla Bog Sina svoga.

Evanđelja kratko opisuju Isusovo rođenje. Bez mnogo riječi, bez ukrasa. Kao da žele stvoriti prostor tišine i divljenja. Evanđelist Luka piše kako je sve pomno proučio – ali za ovaj opis ne pronalazi riječi. Taj se događaj ne može obuhvatiti. Ni tad, ni danas. Kao što nitko ne može gledati izravno u sunce. Ono što se nikad prije nije dogodilo, pronalazi svoj izričaj u susretu s najobičnijim ljudima, s malim pastirima. Oni su bili na rubu društva i njima je Bog došao.

U godini Isusova rođenja, u 16:38 lokalnog vremena, iznad Betlehema planeti Jupiter i Saturn sjaje u znaku ribe. Nikad prije ne bi se netko usudio pomisliti na Boga čija je moć isključivo moć ljubavi. Ali ta moć, koja će biti najuzvišenija, koja svjedoči pravu moć i pravu slavu, samo se može razumjeti ako se u najmanjem dokaže.

Od velikog do malog. Od malog do još manjeg. To se tad dogodilo: Iz neizmjernog svemira na zrno praha u svemiru – na zemlju. Sa zemlje na malo mjesto, na mali narod. S tog malog naroda u nepoznati grad Nazaret. Iz grada Nazareta u nepoznato selo Betlehem. A iz Betlehema u malu štalicu. I tu se začuo glas anđela: Slava Bogu na visini, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim.