Propovijedi

lip 08 2024 Miriam
Prvo čitanje: Post 3, 9-15 Neprijateljstvo ja zamećem između roda tvojeg i roda njezina! Čitanje Knjige Postanka Pošto je Adam jeo s drveta, zovne ga Gospodin, Bog: »Gdje si?«, reče mu. On...
lip 08 2024 Miriam
Ulazna pjesma Pogledaj me i smiluj se meni, Gospodine, jer osamljen sam i nevoljan. Vidi nevolju moju i muku i prosti sve grijehe moje. (Ps 25, 16.18) Zborna molitva Tvoj se promisao, Gospodine...
svibnja 15 2024 Miriam
5. svibnja 2024. Ulazna pjesma Ugodnu vijest oglašujte, neka se čuje, objavljujte do nakraj zemlje: Gospodin izbavi narod svoj, aleluja! (usp. Iz 48,20) Zborna molitva Udijeli nam, svemogući...
svibnja 05 2024 Miriam
28. travnja 2024. Ulazna pjesma Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, jer učini djela čudesna, pred poganima pravednost objavi, aleluja! (Ps 98,1-2) Zborna molitva Bože, od tebe nam je spasenje i...
tra 14 2024 Miriam
Prvo čitanje: Dj 3, 13-15.17-19 Začetnika života ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih. Čitanje Djela apostolskih U one dane: Reče Petar narodu: »Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca...
tra 07 2024 Miriam
Evanđelje: Iv 20,19-31 Nakon osam dana dođe Isus, stane u sredinu i reče: »Mir vama!« Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od...
ožu 16 2024 Miriam
17. ožujka 2024. Ulazna pjesma Dosudi mi pravo, i povedi parbu moju protiv čeljadi bezbožne, izbavi me od čovjeka prijevarna i opaka, jer ti si, Bože, zaklon moj! (Ps 43,1-2) Zborna molitva...
ožu 11 2024 Miriam
Ulazna pjesma Veseli se Jeruzaleme! Kličite zbog njega svi koji ga ljubite! Radujte se, radujte s njime, svi koji ste nad njim tugovali! Nadojite se i nasitite na dojkama utjehe njegove. ...

Sjećanje na

lip 13 1968
Humac

Duhovnost

ŽIVOTOPIS SV. FRANJE ASIŠKOG

FRANJEVAČKI IZVORI

MOLITVENIK FRA ANĐELA NUIĆA

SPISI SVETOGA FRANJE I SVETE KLARE