Sedamnaesta nedjelja kroz godinu A

srp 21 2023 Miriam

30. srpnja 2023.

Ulazna pjesma
Bog je u svom svetom prebivalištu, Bog što u svom domu ujedinjuje svoj narod: on daje moć i silu narodu svome. (Ps 68,6-7.36)

Zborna molitva
Bože, zaštito i uzdanje naše, bez tebe ništa nije valjano, ništa sveto. Umnoži nad nama svoje milosrđe da se po tvom promislu i vodstvu tako služimo zemaljskim dobrima te srcem prionemo za nebeska. Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, prinosimo ti darove dobivene od tvoje darežljivosti, da nam po tvojoj milosti posvete svagdašnji život i dovedu nas u vječnu radost. Po Kristu.

Pričesna pjesma
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina i ne zaboravi dobročinstava njegovih! (Ps 103,2)

Popričesna molitva
Gospodine, primili smo pričest, spomendar muke tvoga Sina. Molimo te da nam bude na spasenje što nam je u svojoj neiskazanoj ljubavi on darovao. Koji živi.

Prvo čitanje 1Kr 3,5.7-12
Tražio si pronicavost.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima
U one dane: Gospodin se javi Salomonu noću u snu. Bog reče: »Traži što da ti dadem.« Salomon odgovori: »Gospodine, Bože moj, ti si učinio kraljem slugu svoga na mjesto moga oca Davida, a ja sam još sasvim mlad te još ne znam vladati. Tvoj je sluga usred naroda koji si izabrao; naroda brojnog, koji se ne da izbrojiti ni popisati. Podaj svome sluzi pronicavo srce da može suditi tvom narodu, razlikovati dobro od zla, jer tko bi mogao upravljati tvojim narodom koji je tako velik!« Bijaše milo Gospodinu što je Salomon to zamolio. Zato mu Gospodin reče: »Jer si to tražio, a nisi iskao ni duga života, ni bogatstva, ni smrti svojih neprijatelja, nego pronica­vost u prosuđivanju pravice, evo učinit ću po riječima tvojim: dajem ti srce mudro i razumno, kakvo nije imao nitko prije tebe niti će ga imati itko poslije tebe.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 119,57.72.76-77.127-130
Pripjev: O, kako ljubim zakon tvoj, Gospodine!

Dio je moj, Gospodine – rekoh –
da tvoje čuvam riječi.
Draži mi je zakon usta tvojih
no tisuće zlatnika i srebrnika.

Tvoja ljubav nek mi bude tješiteljicom
po obećanju koje si dao sluzi svom.
Nek dođe na me milosrđe tvoje da poživim,
jer zakon tvoj moja je naslada.

Stoga ljubim zapovijedi tvoje
više no zlato, zlato čisto.
Zato hodim po odredbama tvojim,
mrski su mi svi lažni putovi.

Divna su tvoja svjedočanstva,
stoga ih čuva duša moja.
Objava riječi tvojih prosvjetljuje,
bezazlene urazumljuje.

Drugo čitanje Rim 8,28-30
Predodredi nas da budemo suobličeni slici Sina njegova.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo! Znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja usp. Mt 11,25
Blagoslovljen da si, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si otajstva Kraljevstva objavio malenima.

Evanđelje Mt 13,44-52
Proda sve što ima i kupi onu njivu.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu.
Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem: pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga.
Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Jeste li sve ovo razumjeli?« Odgovore mu: »Jesmo.« A on će im: »Stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro.«
Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande. Riječ Gospodnja.

Homiletsko razmišljanje

PAPA FRANJO

Nedjelja, 26. srpanj 2020.

Pozvani smo postati nemirni tražitelji Božjega Kraljevstva

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Evanđelje ove nedjelje (usp. Mt 13, 44-52) donosi posljednje retke poglavlja iz Matejeva Evanđelja koji su posvećeni Božjem kraljevstvu. Odlomak obuhvaća tri prispodobe koje su bile tek skicirane i vrlo kratke: o skrivenom blagu, o dragocjenom biseru i mreži bačenoj u more.

Zadržat ću se na prvim dvjema u kojima se Božje kraljevstvo uspoređuje s dvije „dragocjene“ stvarnosti kao što je blago skriveno na njivi i dragocjeni biser velike vrijednosti. Reakcija onoga koji pronalazi dragocjeni biser i skriveno blago praktički je ista: i čovjek i trgovac prodaju sve kako bi kupili ono što im je već u srcu. Isus nas s tim dvjema sličnim stvarnostima želi uključiti u izgradnju Božjega kraljevstva, pokazujući bitnu karakteristiku kršćanskoga života, života Božjega kraljevstva: uz Božje kraljevstvo prianjaju potpuno oni koji su spremni sve staviti na kocku, koji su hrabri. Naime, i čovjek i trgovac iz tih dviju prispodoba prodaju sve što imaju i tako napuštaju svoje materijalne sigurnosti. To nam pomaže shvatiti da izgrađivanje Božjega kraljevstva zahtijeva ne samo Božju milost, nego i čovjekovu djelotvornu raspoloživost. Sve čini milost, sve! Mi trebamo samo imati u sebi raspoloživost primiti je, a ne se odupirati milosti: milost čini sve ali je potrebna „moja“ odgovornost, „moja“ raspoloživost.

Geste toga čovjeka i trgovca koji se upuštaju u traženje, lišavajući se vlastitih dobara, kako bi kupili najdragocjenije stvarnosti, odlučne su i radikalne, oni samo grabe naprijed, kod njih nema uzmaka, nema malo naprijed pa malo natrag. Štoviše, to su učinili s radošću, jer su obojica pronašli blago. Pozvani smo usvojiti stavove te dvojice iz Evanđelja, postajući i sami u dobrom smislu nemirni tražitelji Božjega kraljevstva. Radi se o tome da napustimo teško breme naših svjetovnih sigurnosti koje nas sprečavaju u traženju i graditi Božje kraljevstvo, a to su: želja za posjedovanjem, žeđ za zaradom i moći, te misliti samo na sebe.

U današnje vrijeme, svima nam je to poznato, život nekih ljudi može biti osrednji i utonuti u mrtvilo, jer vjerojatno nisu išli tražiti istinsko blago: zadovoljili su se privlačnim, ali površnim stvarima, stvarima koje bliješte svjetlucavim, ali varavim sjajem, jer ih kasnije ostavljaju u tami. Svjetlo Kraljevstva, naprotiv, nije vatromet, nego je svjetlost: vatromet traje samo jedan tren, svjetlo Kraljevstva nas, pak, prati kroz čitav život.

Božje je kraljevstvo suprotno površnim stvarima koje nudi svijet, suprotno je banalnom životu. Ono je blago koje svaki dan obnavlja život i otvara ga širim vidicima. Naime, tko je to blago našao, ima srce koje stvara i traži, koje ne ponavlja, nego izmišlja nove stvari, zacrtavajući i prolazeći novim putovima koji nas vode prema tome da istinski ljubimo Boga, druge i sebe. Znak onih koji hode tim putem kraljevstva je kreativnost, uvijek traže više. A kreativnost uzima život i daje život, i daje sve više i više… Uvijek traži različite načine da dadne život.

Isus, koji je skriveno blago i dragocjeni biser velike vrijednosti, ne može ne izazvati radost, svu radost svijeta: radost da smo otkrili smisao vlastitoga života, radost zbog osjećaja založenosti u avanturu svetosti.

Neka nam Presveta Djevica pomogne svaki dan iznova tražiti blago Božjega kraljevstva kako bi se u našim riječima i gestama očitovala Božja ljubav koju nam je Bog darovao po Isusu.